Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HAGFORS TORNSPIRAN 3 - husnr 1, HAGFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

491.0026

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAGFORS KYRKA (akt.)

1903 - 1904

1903 - 1904

Värmland
Hagfors
Värmland
Hagfors
Hagfors-Gustav Adolfs församling
Karlstads stift
Såger Olles väg 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Komplettering vid invetering 2004: Kyrkan uppfördes av Uddeholmsbolaget 1903-04. Uppgiften om vilken arkitekt som ligger bakom ritningarna varierar. Enligt uppgifter från RAÄ är arkitekten Carl Otto Forsberg. Något som också verifieras av protokoll från möte Uddeholmsaktiebolag den 21-24 juni 1902: "Föredrogs och godkändes en av Ingeniör C Forsberg vid Hellefors upprättad ritning till kyrka i Hagfors.". Enligt församlingens och arkitekt Altons skrivningar är dock arkitekten Fritz Eckert. Oavsett arkitekt, stod kyrkan färdig 1904 och invigning skedde den 25 mars samma år. Ingång skedde via huvudingången i väster, via sidoentré i söde...

Läs mer i eget fönster

År 1903 - 1904 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn. Enligt vissa uppgifter är arkitekten istället Fritz Eckert.

Carl Otto Forsberg (Arkitekt)

År 1903 - 1904 Nybyggnad - Torn

Carl Otto Forsberg (Arkitekt)

År 1903 - 1904 Nybyggnad - Korparti

Carl Otto Forsberg (Arkitekt)

År 1903 - 1904 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1903 - 1936 Fast inredning - altaruppsats
Mellan åren 1904 och 1936 stod kopian av Torvaldsens Kristus som altarprydnad.
År 1936 - 1936 Ändring - ombyggnad, interiör
De flesta vägg- och takytor kläddes med träfiberskivor, bänkarna togs bort och byttes mot nya med gavlar, predikstolen byggdes om och en ny altartavla av konstnären Torsten Nordberg sattes upp. Altarringen ändrades och en ny dopfunt ritades av arkitekt Lundberg. Den norra trappan till läktaren togs bort och utrymmet under läktaren gjordes där om till kapprum med toalett. Under den södra trappan gjordes förråd och genom en ny vägg skapades ett vapenhus.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1936 - 1936 Ändring - ombyggnad, exteriör
Bland annat togs den södra entrén bort, fönster i östra gaveln sattes igen,

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1936 - 1936 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats skapad av arkitekten T Nordberg uppsattes i koret.

Torsten Nordberg (Konstnär)

År 1966 - 1966 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Läktarbröstningen försågs med målade panåer av konstnären Knut Olsson.
År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ett nytt orgelverk insattes 1975 av orgelbyggarfirman Magnusson.

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1976 - 1976 Ändring - tilläggsisolering
Taket isolerades med mineralull och golvet skumisolerades 1976.
År 1980 - 1980 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
En målningssvit uppsattes över triumfbågen 1980. Den är utförd av konstnärinnan Marianne Nordström och föreställer pilgrimsvandringen mot Nidaros.
År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, exteriör

Jerk Alton (Arkitekt)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
En omfattande renovering skedde 1984 under ledning av arkitekt Jerk Alton. Syfte var i första hand att återge byggnaden och kyrkorummet en egen identitet och att anpassa rummet till en ny liturgi. Förutom vård och underhåll både utvändigt och invändigt skedde ombyggnationer och kompletteringar. Bland annat tillkom ett nytt altare, altarringen togs bort och ersattes av en ny mobil altarring som kunde placeras på kyrkorumsgolvet, predikstolen byggdes om med ny fot och trappa. Avståndet mellan bänkarna glesades, bänkrader togs bort både fram och bak i kyrkan, fotbrädor togs bort och strålvärme installerades. En ny trappa till läktaren insattes på södra sidan. Golvet slipades och lackades, ny gångmatta inskaffades liksom ny kormatta. Ny färgsättning av kyrkorummet och ny belysning i hela kyrkan. Läktarunderbyggnad omdisponerades delvis med bland annat väntrum och toaletter.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 2010 - 2011 Teknisk installation - värme
Installation av luftvärmepumpar och styr- och reglersystem samt installation av reglersystem fukt och värme.
År 2014 - 2014 Underhåll - exteriör
Målning av plåttak.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Sandå Sverige AB (Entreprenör)