Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GRUMS VÄRMSKOGS PRÄSTBOL 1:37 - husnr 3, VÄRMSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV Värmskog, dia 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄRMSKOGS KYRKA (akt.)

1760 - 1762

1760 - 1762

1799 - 1802

Värmland
Grums
Värmland
Värmskog
Värmskogs församling
Karlstads stift
Värmskogs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2002:
Kyrkan är i sten, uppförd 1802 på äldre murar, består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, vidbyggd sakristia i öster samt torn i väster. Byggnaden grundlades på 1760-talet efter att församlingen uppdragit åt den i stiftet kände murmästaren Christian Haller att lämna ritningar och kostnadsförslag till ny kyrka. Haller dog emellertid under byggtiden och hans maka Hedvig Haller övertog kontraktet och fullbordade kyrkobygget. Kyrkan invigdes 1763. År 1799, den 27 juli eldhärjades kyrkan. Gnistor från en hyggesbränning i närheten antände tornet. Branden gick inte att stoppa och...

Läs mer i eget fönster

År 1760 - 1762 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1760 - 1762 Nybyggnad - Torn

Christian Haller (Byggmästare)

År 1760 - 1762 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Christian Haller (Byggmästare)

År 1760 - 1762 Nybyggnad - Korparti

Christian Haller (Byggmästare)

År 1760 - 1762 Nybyggnad - Sakristia

Christian Haller (Byggmästare)

År 1762 - 1762 Nybyggnad - Torn
Tornet färdigställs. Långhustaket beläggs med spån. Kyrkan vitlimmas.
År 1763 - 1763 Invigning
Invigning 18 september av prosten Andreas Lagerlöf.
År 1763 - 1763 Ändring
Fönster insätts.
År 1776 - 1776 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren i väster färdigställs.
År 1779 - 1779 Ändring
Kyrkportar tillverkas av klockaren och grönmålas.
År 1785 - 1785 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkan målas interiört av målarmästare Erik Jonaeus, Karlstad.

Erik Jonaeus (Konstnär - Dekormålare)

År 1799 - 1802 Nybyggnad
Ansvarig för hyggesbränningen var brukspatron Nils Hagberg. Han pliktas att årterställa kyrkan i det skick hon hade före branden inom en tid av två år. Tornets överbyggnad byggs efter ritning av byggmästare Sundberg.

Johan Westman (Byggmästare)

År 1799 - 1799 Brand - delvis förstörd
27 juli eldhärjas kyrkan. Branden startar genom att gnistor kommer från en hyggesbränning som antänder tornet. Kyrkan blir helt utbränd, en stor del av inventarierna kan dock räddas.
År 1802 - 1802 Fast inredning - altaruppsats
Ny altartavla med motiv Kristi förklaring.

Carl Wilhelm Swedman (Konstnär)

År 1855 - 1855 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktare i väster byggs.
År 1857 - 1857 Arkitekturbunden utsmyckning
En ny tornspira av järn uppsätts och klotet under förgylls.
År 1857 - 1857 Fast inredning - orgel
Orgel på västläktaren tillkommer. 6 1/2 stämmor.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1884 - 1884 Ändring - restaurering, exteriör
Nya fönster insätts, kyrkan målas in- och utvändigt.
År 1890 - 1890 Ändring
En kamin anskaffas för kyrkorummet, en mindre fanns tidigare i sakristian. Innerdörrar insätts i västre ingången och i öppningen till läktaren.
År 1892 - 1892 Ändring - ombyggnad, interiör
Innanfönster monteras.
År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, interiör
Golv av spåntade plank läggs på det gamla stengolvet. Hällar i golvet tas bort, några placeras istället i vapenhuset. Nytt innertak. 41 nya öppna bänkar, 6 för koret alla målade i ekimitation. Nya innerdörrar. Nytt altarbord och ny altarring. Predikstolen monteras på en pelare och förses med nytt skrank och en ny trappa. Äldre baldakin plockas bort. Den fasta inredningen oljemålas vit. Väggarna målas med oljefärg nedtill, ovanför med limfärg samt förses med enkla schablonmålade dekorationer runt fönstren. Nytt golv i sakristian. Ny trappa till läktaren. Byggnationa av Lars Andersson i södra Gersnäs med söner. Målning av fanjunkaren J Nyström, Stavnäs och J Rollén, Edane.
År 1942 - 1942 Teknisk installation - el
Elektrisk beslysningsanläggning. Ljuskronor förses med formljuslampor i kransar intill
År 1944 - 1944 Ändring
Spånfyllning av innertak.
År 1946 - 1946 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av huggen bohusgranit skänks till kyrkan av kyrkliga arbetskretsen.
År 1950 - 1950 Ändring - restaurering, interiör
Sakristian restaureras invändigt till ursprungliga kulörer.
År 1952 - 1952 Arkitekturbunden utsmyckning
Ny tornprydnad.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Teknisk installation
Elektrisk klockringning samt fläkt i orgeln. Nya vägglampetter.
År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel, orgelverk
Renovering av orgeln.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1958 - 1959 Ändring - restaurering
Exteriören putslagas och avfärgas med Keim. Skorsten borttages. Hängrännor och stuprör av koppas uppsätts. Nya fönster, fönsterbleck av koppar. Portarna lagas och målas, nya smidda beslag. Trapporna omläggs. Vapenhuset får ett nytt golv av skiffer. Trappan till läktaren ombyggs. Dörr till kyrkorummet förnyas och insätts i en ny vägg väster om den befintliga. På vardera sida om det nya vindfånget ordnas utrymme för städ och elektrisk central. I kyrkorummet rengörs och ommålas väggarna. Gångarna får nytt golv av skiffer. Trägolv i kort och kvarter ges en översyn. Nya innerdörrar. Läktarbarriären byggs om och orgeln flyttas frammåt. Bänkarna byggs om. Skiffer läggs i fönsternischerna. Elektrisk installation, värmeanläggning. Kaminer plockas bort. Ett nytt ljudtak till predikstolen tillverkas. Predikstolen ommålas i grönt. Nummertvalor och ljusarmer flyttas. Dopfunt får placering i korets södra del. Ny kormatta. Sakristian får ett nytt bönealtare.

Olle Hellström (Konservator)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Invigning
Återinvigning av kyrkan förättas av biskop Gert Bergenstierna.
År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln konserveras.

Bröderna Moberg (Orgelbyggeri)

År 1978 - 1978 Ändring
Ny ljusbärare.
År 1979 - 1979 Teknisk installation - el
Kronpendlarna förses med halogenlampor.
År 1981 - 1981 Underhåll - exteriör
Fasaderna ommålas med KC-färg. Fönstren ommålas. ÅJ måleri Karlstad.
År 1986 - 1986 Teknisk installation - el
Punkbelysning i koret installeras.
År 1991 - 1992 Ändring - restaurering, exteriör
Skiffertaksrenovering. Underlaget täcks med plywood och underlagspapp.
År 1996 - 1996 Ändring
Långhusets nock beläggs med plåt istället för skiffer.
År 2004 - 2005 Konservatorsarbeten
Konservering av kyrkotextilier, kalkkläde och mässhake.

Västergötlands Museum (Konservator)

År 2006 - 2006 Underhåll - takomläggning
Renovering av tornets lanternin och torntak. Renovering av tornets skiffer och plåtbeläggning. Lst d nr 433-12446-2005. Projektör K-konsult i Karlstad, entreprenör Skiffertakrenovering AB.
År 2011 - 2012 Ändring - ombyggnad, port
Ombyggnad av söderfasadens port samt ändring av innerdörr.
År 2011 - 2012 Teknisk installation - värme
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.
År 2014 - 2014 Teknisk installation - larm
Installation brand- och inbrottslarm.
År 2015 - 2015 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av dörrar och takfot på samt ommålning av fönster och gavelfasad.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Arne Nilssons Måleri AB (Entreprenör)