Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPLANDS-BRO HUSBY 4:3 - husnr 4, BRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bro kyrka interiör 2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRO KYRKA (akt.), BRO KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1170 - 1199

Stockholm
Upplands-Bro
Uppland
Bro
Bro församling
Uppsala stift
Assurs väg 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Kyrkans äldsta delar härrör från 1100-talet och utgör den romanska kyrkans långhus. Under 1300-talet revs det äldre koret och kyrkan förlängdes österut till en rektangulär salkyrka, med ett kor som hade samma bredd som långhuset och med en sakristia i norr. Under 1400-talet förlängdes kyrkan med en travé åt väster och ett vapenhus kom till i söder.
Den nuvarande sakristian uppfördes 1778-80. Samtidigt revs den medeltida sakristian.
Under 1700-talet upphöggs den norra långväggens fönster, och äldre fönster på sydsidan samt befintliga fönster åt väster förstorades. Under 1770-talet tillkom entrén i väster, som dock har breddats un...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Orappad gråstenskyrka med långhus, smalare kor och absid. Dopfunten tillverkas.
År 1170 - 1199 Nybyggnad
År 1270 - 1319 Nybyggnad - Korparti
År 1270 - 1319 Ändring - tillbyggnad
Långhus
År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad
Kyrkan utvidgas åt öster med samma bredd som långhuset och bildar en salkyrka. På kyrkans norra sida uppförs en sakristia.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1450 - 1500 Ändring - ombyggnad, valvslagning
1400-talet andra hälft, Kyrkan välvs.
År 1475 - 1500 Ändring - ombyggnad
1400-talets sista fjärdedel, Kyrkan vidgas åt väster med en travé. Samtidigt uppförs det kupolliknande stjärnvalvet. I anslutning till utvidgningen åt väster byggs ett vapenhus i söder.
År 1520 - 1520 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet tillverkas.
År 1650 - 1650 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkas, sannolikt av Hans Hebel. Den slutna bänkinredningens gavlar tillkommer.
År 1737 - 1737 Ändring - ombyggnad, fönster
De två östligaste fönstren på norra sidan tillkommer.
År 1754 - 1754 Ändring
Utvändig rappning omtalas.
År 1774 - 1776 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket byggs om och får sin nuvarande form. Även gavelröstena ändras. Kyrkan repareras även i övrigt.
År 1777 - 1777 Ändring
Västra ingången anläggs. Läktaren byggs.
År 1778 - 1780 Ändring - ombyggnad
Den nuvarande sakristian uppförs i öster. Den gamla sakristian i norr rivs. I samband med den stora kyrkoreparationen utvidgas kyrkogården och den gamla kyrkogårdsmuren läggs om helt. Ytterligare tre fönster på norra sidan tillkommer. Fönstren i söder och väster förstoras. Dessutom byggs ett runt fönster i västra delen av södra långhus väggen. Bänkarna förses med ryggstycken och bokbräden.
År 1839 - 1841 Underhåll
Kyrkan genomgår en mindre renovering. Bänkarna lagas och vitmålas.
År 1857 - 1857 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren ändras. Orgelfasaden byggs.
År 1877 - 1877 Fast inredning - altarring
Altarringen tillverkas.
År 1914 - 1914 Ändring - restaurering
Stor renovering under ledning av S. Lewerentz och T. Stubelius. Korvalvet förses med dekorativ målning av Filip Månsson. En stor del av kyrkans inventarier och inredningsföremål restaureras. Under sakristian anordnas varmluftsuppvärmning. Fönstren förses med innanfönster med karmar av vitmålat trä. Västra ingången breddas. Och de yttre dubbeldörrarna tillkommer. Golv i kor och i gångarna beläggs med plansten hämtade från gamla Stockholms hus. Spåntaket repareras. Bänkarna förses med nuvarande färgbehandling. Nytt orgelverk.

Filip Månsson (Konstnär)

Sigurd Lewerentz (Arkitekt)

Torsten Stubelius (Arkitekt)

År 1946 - 1947 Ändring
Renovering under ledning av ark. Sven A. Söderholm. Korets målningar överkalkas. I källaren under sakristian inreds ett bårhus. El värmeledning införs. Ett förvaringsskåp inbyggs i det medeltida altarbordet.

Sven A Söderholm (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel
Ny orgel av Åkerman& Lund.

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)

År 1973 - 1973 Ändring
Ny armatur.
År 1977 - 1977 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering av kyrkan (takomläggning) samt klockstapeln. Isolering av valvytor på vinden.
År 1983 - 1983 Fast inredning - läktare
Skyddsräcke uppförs på läktarbarriären.
År 1988 - 1988 Ändring - restaurering
Inre och yttre restaurering efter förslag upprättat av Jerk Alton arkitektkontor AB.

Alton Arkitekter AB (Arkitektkontor)

År 1995 - 1995 Underhåll
Rengöring och omkalkning av väggar och valv. Renovering av samtliga fönster. Utbyte av läktargolvet samt ny trappa till läktaren. Reparation av sakristians bjälklag och golv. Ny dörr i sydportal och vapenhus. Byte av värmesystem samt utvändiga plåtarbeten.
År 2006 - 2006 Konservatorsarbeten
Konservering av altarskåp.