Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SANDVIKEN JÄRBO 83:1 - husnr 1, JÄRBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3920-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JÄRBO KYRKA (akt.), JÄRBO KYRKA (akt.)

1860 - 1862

1860 - 1860

Gävleborg
Sandviken
Gästrikland
Järbo
Järbo församling
Uppsala stift
Ockelbovägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 2006

Järbo kyrka började uppföras år 1860 efter att den gamla kyrkan förstörts genom snöras. Timmerstommen kläddes med panel fyra år efter uppförandet. Kyrkobyggnaden är en korskyrka med drag av gotisk träarkitektur.

År 1860 - 1862 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar och torn. Sakristia och skrudkammare söder respektive norr om koret.

Erik Lundin (Byggmästare)

L E Åman (Arkitekt)

År 1860 - 1862 Nybyggnad - Torn

Erik Lundin (Byggmästare)

L E Åman (Arkitekt)

År 1860 - 1862 Nybyggnad - Korparti
Invändigt smalare kor.

Erik Lundin (Byggmästare)

L E Åman (Arkitekt)

År 1860 - 1862 Nybyggnad - Korsarm/ar
Dopkapell inrymt i norra korsarmen sedan 1953.

Erik Lundin (Byggmästare)

L E Åman (Arkitekt)

År 1860 - 1860 Nybyggnad
Kyrkan förstörs genom väldiga snömassor på taket. Arbetet med att bygga en ny kyrka startar. Ritningar uppförs av järnvägsingenjör, sedermera Gävles stadsarkitekt M.A. Spiering och eventuellt med inblandning av kapten L.E. Åhrman, anställd vid Statens järnvägsstyrelse. Timmermannen Erik Lundin leder arbetet. Kyrkan får ett tak klätt med takspån.
År 1862 - 1863 Invigning
Kyrkobyggnaden står klar för gudstjänstfirande 1862. Kyrkan invigs 1863.
År 1864 - 1864 Ändring - ombyggnad, exteriör
De timrade väggarna brädslås. Kulöranalys visar att fasadpanelen målas i en ljusgrå kulör med fönsterfoder och bågar i grått.
År 1866 - 1866 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs av A.E. Zetterqvist.

E A Zetterqvist (Orgelbyggare)

År 1880 - 1880 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockor införskaffas och monteras i tornet. Kulöranalys visar att panel och fönster har grå kulör som avviker något från den ursprungliga färgen.
År 1905 - 1905 Ändring - restaurering
Kyrkan restaureras under ledning av byggmästare A. Nisser, Söderhamn. Centralvärme installeras, en värmekammare läggs under korgolvet som samtidigt höjs. Det nedre korfönstret förenas med det övre sexkantiga fönstret. Orgelläktaren utvidgas. Bänkinredningen byggs om så att sidogångar åstadkoms. Innertaket spänns med juteväv med påklistrad papp. Interiören målas i en vit nyans med bröstning och fönster i beige. Kulöranalys visar att fasaderna målas ljusgrå.

A Nisser (Byggmästare)

År 1914 - 1914 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installeras.
År 1926 - 1926 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kulöranalys visar att kyrkans fasader målas vita.
År 1933 - 1933 Fast inredning - orgel
Ett orgelharmonium införskaffas.
År 1936 - 1936 Fast inredning - orgel
Orgeln förnyas i sin helhet av J. Vesterlund.

John Vesterlund (Orgelbyggare)

År 1944 - 1944 Äldre kulturhistorisk inventering
En byggnadsbeskrivning i ett restaureringsprogram anger att kyrkans panel och fönsternickerier är vitmålade medan innerbågar och spröjs har en ljusbrun färg. Interiört har kyrkan ett obehandlat trägolv, vita väggar med bröstning och foder i beige. Korväggen, pelare och fackverkskonstruktion är beiga med vitaktiga schablondekorerade fyllningar. Taken är vitaktiga med listverk i vitt eller beige med enkel schablondekor. Läktarbarriär, –pelare samt bänkar är målade i beige. Orgeln är målad i vitt och guld. Predikstol med ljudtak är ljusbruna med förgyllda lister.
År 1948 - 1948 Ändring
Exteriören målas vit och tornets plåttäckning målas svart. Kyrkans portar byts ut mot nya dörrar av ek. Installation av nytt värmesystem.
År 1949 - 1949 Specifika inventarier - tornur
Nytt tornur installeras enligt ritning av Johan Eriksson, Järbo.
År 1952 - 1953 Ändring - restaurering
Kyrkan restaureras efter förslag av Knut Nordenskiöld. Enligt annan uppgift sker restaureringen under ledning av arkitekt Georg Rudner. Bänkarna i östra korsarmen tas bort och ett dopkapell inrättas som skiljs från det övriga kyrkorummet med en låg barriär. Övriga bänkar moderniseras, förses med fotstöd, treväpplingarna på gavlarna ersätts av fästen för ljus och det reducerade antalet bänkar flyttas närmare koret. Innanfönstren ersätts av blyinfattade mindre fönster. Korfönstrets nedre del flyttas från södra korväggen till östra korsarmens vägg, den mellersta delen flyttas till sakristian och den övre, sexkantiga delen bibehålls på sin plats. En altarmålning av professor Olle Hjortzberg sätts upp på korfönstrets ursprungliga plats, mitt på södra väggen. Hela golvet i kyrkan höjs och läggs om och en ny trappa byggs i koret. Ett nytt altare ställs på ett podium, medan altarringen bevaras. Predikstolen förses med guldlister. Ljudtaket sänks en dryg halvmeter, förses med ett innertak av koppar och en krans av dolda lampor monteras in. Pannrummet under sakristian grävs ut så ett våningsplan med kapprum åstadkoms och en dörröppning med kopparklädd port i kalkstensinfattning tas upp i östra sockeln. Taket i sakristian och skrudkammaren sänks. Taket i kyrkorummet avlägsnas från sin juteväv med påklistrad papp. Orgelläktaren byggs om med en högre barriär dekorerad med förgyllda träreliefer. Trapporna till läktaren tas bort och en ny trappa tas upp från förrummet vid vapenhuset. Vapenhuset får nya innerdörrar. Kyrkorummets vägg- och takdekorationer målas över och interiören målas i en ljus enhetlig färgton. Det mer sparsmakade dekorationsmåleriet utförs av Yngve Lundström, Stockholm medan övriga måleriarbeten görs av Sven Hagström, Sandviken. Enligt annan uppgift har färgsättningen utförts av Uno Lundström. Kulöranalys visar att kyrkans fasader ommålas i vitt som avviker något från den föregående vita nyansen.

Georg Rudner (Arkitekt)

Knut Nordenskiöld (Antikvarie)

Olle Hjortzberg (Konstnär)

Yngve Lundström (Konstnär - Dekormålare)

År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs om och moderniseras.
År 1966 - 1966 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans fasader skrapas och målas om. Kulöranalys visar att kyrkans fasader målas i en ny ljusgrå kulör på 1960- eller 70-talet. Eventuellt härstammar kulören från 1966 års restaurering.
År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkans tak med svartplåt byts ut mot 0,6 mm plåttäckning, s.k. Dobelplåt.
År 1980 - 1980 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans fasader sandblästras och målas om med linoljefärg. Uppgift om att kyrkan kommer att målas om i samma vita kulör som tidigare.
År 1993 - 1993 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan målas återigen om i en vit kulör.
År 1993 - Okänt Ändring - ombyggnad, interiör
En läktartrappa byggs från kyrkorummet till läktarens östra del. Eventuellt byggs handikapp wc och städskrubb samtidigt.
År 2005 - 2005 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriör restaurering sker. Kyrkan skrapas, målas om och återfår den ursprungliga färgsättningen med ljusgrå fasadpanel och grå detaljer som fönsterfoder, fönsterbågar och pilastrar i linoljefärg. Trälagningar sker på panelfasad och timmerkonstruktion. Fönsterrenovering sker, jalusiluckorna nytillverkas, lacken på portarna avlägsnas för att i stället oljas. Nya stuprör med skarpa vinklar tillverkas. Torntaket målas om och korset omförgylls. Tornuren restaureras. Långhusets fotränna görs om. Arbetena kommer att fortsätta under 2006.