Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÄVLE BÖNAN 9:13 - husnr 1, BÖNA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

9114-1.TIF  (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÖNA KAPELL (akt.), BÖNA KAPELL (akt.)

1843 - 1843

1843 - 1843

Gävleborg
Gävle
Gästrikland
Gävle
Gävle Heliga Trefaldighets församling
Uppsala stift
Gråbergsvägen 9

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2008

Kapellet uppfördes i timmer av den lokala fiskebefolkningen år 1843. Därefter har byggnaden renoverats och byggts om vid olika tillfällen och har idag det utseende det fick efter 1970-talets ombyggnad av vapenhuset.

År 1843 - 1843 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1843 - 1843 Nybyggnad - Korparti
År 1843 - 1843 Nybyggnad
Kapellet uppförs av fiskarbefolkningen med timmer från Gävle stad. Altarets ramverk skulptreras av fiskaren Per Wickman, Bönan.
År 1892 - 1892 Underhåll
Förändring av kapellet. Grundlig reparation.
År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
En bild på den östra och södra fasaden visar att korets och långhusets fönster är rektangulära med två lufter och har tredelad spröjsning. Fasaderna har locklistpanel, är ljust målade och har något mörkare fönsterfoder och ännu mörkare fönsterbågar. Bilden visar också att klockstapeln har långa snedsträvor på norra och södra sidan samt att nedre delen av östra fasaden har en djup nisch i väggens fulla bredd. En bild på långhusets västra fasad visar en farstukvist mitt på gaveln med lövsågade snickerier och krysställda räcken. Bilden visar också att västra grinden är byggd i trä och har sekelskifteskaraktär.
År 1930 - 1930 Fast inredning - orgel
Kapellet förses med ett orgelharmonium.
År 1942 - 1943 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuse förstorades 1972 då en skrudkammare, som även fungerar som sakristia, inrättades i vapenhuset.

Sven Henrik Wranér (Arkitekt)

År 1943 - 1943 Ändring - restaurering
Kapellet genomgår en genomgripande restaurering efter ritningar av arkitekt S H Wranér. Befintlig farstukvist rivs, ett vapenhus byggs till och entrédörren byts ut. Dekorationer på vapenhusets gavel tillkommer. Den nya trappan till vapenhuset utförs av stenplattor. Golvet i vapenhuset förses med mönsterlagt tegel. Fasaden kläs med panel med profilerad läkt och taket förses med tvåkupigt rött tegel lika övriga byggnaden. Fasaderna målas med vit emulsionsfärg, snickerierna med oljefärg. Fönstren byts ut och kopplade, småspröjsade fönsterbågar med antikglas sätts in. Den förra sakristian i form av en avbalkning mellan predikstolen och norra väggen rivs och en ny sakristia med fristående väggar och tak byggs i kyrkorummets sydöstra hörn. Orgelharmoniumet på platsen flyttas och ett orgelpodium byggs längst bak i kapellet. Ett nytt kopplat fönster sätts in. Invändigt målas kyrkorummets slätspontade 1” panel med patentfärg och stänkmålas. Taket limfärgas i samma klara ”skärgårdsblå” ton som tidigare. Övriga snickerier oljemålas i milda färger. Bänkarna görs bekvämare genom att ryggarna byggs om och blir mer lutande. En ny täljstenskamin sätts in. Takkronorna förses med elektriskt ljus. Nya grindstolpar med grindar i smide sätts upp i båda genomgångarna i den befintliga bogårdsmuren. Uppgift om att klockstapeln är rödmålad.

Sven Henrik Wranér (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel
Kapellet får en ny orgel, byggd av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad
Kapellet repareras och byggs om efter ritningar av länsarkitekt Tor Engloo, Gävle. Vapenhuset byggs ut och görs bredare för att inrymma skrudkammare, sakristia och förråd. Ytterväggarna förses med ny panel och målas. Klockstapeln åtgärdas.

Tor Engloo (Arkitekt)