Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HEBY HUDDUNGEBY 11:1 - husnr 1, HUDDUNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3867-004.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUDDUNGE KYRKA (akt.), HUDDUNGE KYRKA (akt.)

1798 - 1800

1799 - 1799

Uppsala
Heby
Uppland
Huddunge
Huddunge församling
Uppsala stift
Huddunge kyrkväg 16

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Huddunge kyrka är en stor nyklassicistisk salkyrka med torn i väster och sakristia i öster. Den uppfördes 1799 av byggmästaren Eric Sjöström från Torsåker efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz. Kyrkan togs i bruk år 1800 men invigningen skedde först år 1807 och förättades av ärkebiskop Jacob Axelsson Lindblom.

År 1798 - 1800 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, sakristia

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1798 - 1800 Nybyggnad - Torn

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1798 - 1800 Nybyggnad - Sakristia

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1798 - 1800 Nybyggnad - Korparti

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1799 - 1799 Nybyggnad
Huddunges gamla medeltida kyrka revs. Den nya kyrkan uppfördes som en nyklassicistisk salkyrka i gråsten med torn i väster och sakristia i öster. Kyrkorummet täcktes av ett putsat tunnvalv av trä. Kyrkan byggdes av byggmästare E Sjöström efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Eric Sjöström (Byggmästare)

År 1800 - 1807 Invigning
Kyrkan togs i bruk redan år 1800 men den invigdes först år 1807 av ärkebiskop J. Lindblom.
År 1826 - 1826 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkbänkarna, läktaren, altaret och altarbordet målades i pärlfärg. Predikstolen blev ”uppfejad”.
År 1839 - 1839 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel byggdes av den kände orgelbyggaren Pehr Gullbergsson, Lillkyrka.

Pehr Gullbergsson (Orgelbyggare)

År 1840 - 1840 Specifika inventarier - altartavla
En altartavla målades av professor Linell, Stockholm. Den visade ett kors med vidhängande törnekrona.
År 1876 - 1876 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om av Daniel Wallenström, Uppsala. Den försågs med fristående spelbord.

Daniel Wallenström (Orgelbyggare)

År 1905 - 1905 Ändring - restaurering, interiör
En omfattande restaurering genomfördes. En ny bänkinredning insattes som ersatte den ursprungliga slutna bänkinredningen från 1800. Troligen var det nu som draperimålningen kring altaruppsatsen målades över och väggar och valv försågs med ny färg och målade ornament. Väggarna kvadermålades. Orgeln reparerades.
År 1935 - 1935 Underhåll - takomläggning
Spåntaket på kyrkan lades om.
År 1938 - 1939 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Arkivrum inrättades i sakristian och pannrum byggdes i anslutning till densamma. Värmeledning för lågtrycksånga inmonterades. Den ersatte en gammal kamin som tillkommit på 1800-talet. Rengöring av väggar och tak i kyrkan utfördes. Det medeltida krucifixet konserverades av konservator John Österlund och placerades på södra väggen. Ursprunglig färg togs fram på predikstolen. Predikstolens halvskulpturer av trä avlägsnades och den ursprungliga målningen med blomsterurnor i de rektangulära fälten återställdes. På så sätt återställdes predikstolens 1600-talsutseende. Halvskulpturerna sammanställdes till en lång väggprydnad på korets östra vägg.
År 1950 - 1950 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkades i gotlandssten och införskaffades från Libraria i Stockholm.
År 1955 - 1956 Ändring - ombyggnad
Orgelläktaren utvidgades och en ny orgel byggdes framför den gamla orgeln. Den nya orgeln byggdes av Th Frobenius & Co, Lyngby, Danmark. Nya läktarunderbyggnader med brudkammare, samlingsrum, kapprum och vestibul och wc anordnades, enligt förslag av arkitekt K. Martin Westerberg. 1955 genomfördes även en utvändig renovering.

Frobenius & Co (Orgelbyggeri)

Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning installerades.
År 1967 - 1967 Underhåll - exteriör
Kyrkan genomgick en yttre renovering.
År 1987 - 1987 Ändring
Underhålls- och renoveringsarbeten utfördes. Torntak och lanternintak täcktes om med kopparplåt. Rötskadade trädelar i torntak och lanternin reparerades. Isoleringen på långhusvinden kompletterades. Sakristians vind isolerades.
År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
En större invändig renovering utfördes. I vapenhuset anordnades byggdes en ramp från entrén. Under läktaren byggdes ny wc och städutrymme. En. Bakersta bänkraderna togs bort för att ge plats åt en ny trappa till läktaren. Även de två främsta bänkraderna togs bort. En ramp upp till koret byggdes i norra sidogången. Altarringen flyttades fram från korväggen och ett fristående altarbord placerades innanför altarringen. Arkitekt för ombygganden var Hilding Lögdberg. Rengöring av väggar och vals samt konservering träinredning utfördes av konservator Rune Hammarling. Han gjorde även färgdokumentation och hittade spår av draperimålning runt altaruppsats och predikstol samt kvadermålning på väggarna.

Hilding Lögdberg (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Fast inredning - orgel
En kororgel placerades på södra sidan i koret.
År 1999 - 1999 Underhåll - takomläggning
Spåntaket reparerades. På södra takfallet lades nya takspån. På norra takfallet ersattes cirka 100 takspån av nya.
År 2007 - 2007 Teknisk installation - brandskydd
Brandlarm installerades i kyrkan.