Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORLÄNGE KUNGSLJUSET 4 - husnr 1A, KVARNSVEDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kvarnsveden4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KVARNSVEDENS KYRKA (akt.)

1920 - 1924

1924 - 1924

Dalarna
Borlänge
Dalarna
Borlänge
Stora Tuna församling
Västerås stift
Ringargatan 67

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Kyrkan tillkom som en naturlig följd av Borlänges expansion och i synnerhet av utvecklingen vid Kvarnsvedens pappersbruk. Redan på 1910-talet var behovet av en gudstjänstlokal i Kvarnsveden påtaglig, sockenkyrkan i Tuna såväl som Amsbergs kapell låg för långt bort.

Den omfattande restaureringen av Stora Tuna kyrka som pågick under 1910-talet var ansträngande för församlingens ekonomi. Genomförandet av ett nytt kyrkoprojekt i Kvarnsveden lät därför vänta på sig. Ett förslag till en ny anläggning, utfört av arkitekt Edward Dahlbäck, presenterades dock 1920. Kyrkoprojektet hade nu utvidgats till att även omfatta ett för-samlingshem...

Läs mer i eget fönster

År 1920 - 1924 Nybyggnad
Projektering, uppförande av kyrkan och församlingshemmet. Arkitekt Edward Dahlbäck

Edward Dahlbäck (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Edward Dahlbäck (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Nybyggnad - Korparti

Edward Dahlbäck (Arkitekt)

År 1944 - 1945 Underhåll
Ommålning av kapellet, ny orgel. Restaurering?
År 1960 - 1960 Underhåll
Upprustning av församlingshemmet; bl.a. inredning av flera mindre rum.
År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad
Omfattande ombyggnad och modernisering. Arkitekt Åke Temnerud. Ombyggnad av koret, ny altare och predikstol; altartavla. B. Holmlund. Tillbyggnad med källarvåning mot söder, administrativa lokaler, kök, kapprum, samlingsrum. Ny huvudentré mot öster, källartrapphus. Markaltan i väster
År 1993 - 1993 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad mot kyrkosalens västra gavel, ny samlingssal, ny sakristia kombinerad med förråd
År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av källarvåningen; ny rumsindelning
År 2003 - 2003 Underhåll - golv
Nytt golv i kyrkosalen.