Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOLLNÄS HANEBO KYRKBY 32:1 - husnr 1, HANEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3963-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HANEBO KYRKA (akt.), HANEBO KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1200 - 1200

Gävleborg
Bollnäs
Hälsingland
Hanebo
Hanebo-Segersta församling
Uppsala stift
Hanebo kyrkväg 44

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 2007

Byggnadsetapperna är många i Hanebo kyrka. Med början i 1200-talet via senmedeltidens utbyggnad och valvslagning fullbordades dagens kyrka med 1700-talets tillbyggnad och 1800-talets tornbygge. Spåren av dessa etapper är i flera fall tydliga, inte minst på grund av 1950-talets renovering. Denna är en i raden av renoveringar men också den som gett kyrkan sin nuvarande karaktär. Tydligast framgår detta i långhusets blottlagda gråstensmurar, de framtagna väggmålningarna, bänkinredningen, altarringen, sandstensgolvet och sakristians fasta inredning. Den föregående renoveringen, utförd 1901-02, har lämnat spår framför allt i form av läkt...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad
Långhus. Av den ursprungliga kyrkan återstår långhusets nordvästra murar
År 1200 - 1200 Nybyggnad
Ca. 1200, Den första stenkyrkan byggs av gråsten.
År 1300 - 1349 Ändring - tillbyggnad
Långhuset om- och tillbyggt
År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
1300-tal Kyrkan utvidgas åt söder och öster och avslutas med ett rakslutet kor. Murarna byggs av gråsten. Triumfkrucifix och dopfunt införskaffas.
År 1300 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia byggs på norra sidan.
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Nya stjärnvalv av tegel slås i långhuset, under det befintliga tunnvälvda innertaket. Valven målas bl.a. med gravläggningen och helgonberättelser. Ett vapenhus byggs på långhusets södra sida. Ett altarskåp införskaffas.
År 1662 - 1662 Fast inredning - predikstol
Predikstolen monteras.
År 1708 - 1708 Ändring - ombyggnad, fönster
Östra, västra och södra väggarna får nya, större fönster. Interiören renoveras.
År 1715 - 1715 Fast inredning - predikstol
Predikstolen förgylls.
År 1718 - 1718 Fast inredning - altaruppsats
En altaruppsats i form av ett ramverk kring korfönstret snidas av bildhuggaren Jonas Lind i Söderhamn och installeras. Ljudtaket till predikstolen tillverkas av samme bildhuggare och monteras.

Jonas Lind (Konstnär - Bildhuggare)

År 1729 - 1729 Fast inredning - läktare
Läktaren byggs om och utvidgas.
År 1736 - 1736 Fast inredning - läktare
En ny läktare byggs för ”kvinnfolken”.
År 1737 - 1737 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel installeras, byggd av Anders Bergstedt från Husby.

Anders Bergstedt (Orgelbyggare)

År 1777 - 1778 Nybyggnad - Korparti

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1777 - 1778 Nybyggnad - Korsarm/ar

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1777 - 1778 Nybyggnad - Sakristia

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1876 - 1876 Nybyggnad - Torn