Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING ÅLBERGA GÅRD 3:4 - husnr 1, KILA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-329.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KILA KYRKA (akt.)

1962 - 1962

1962 - 1963

1962 - 1963

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Kila
Kiladalens församling
Strängnäs stift
Kila kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1961 - 1962 Fast inredning - predikstol
Predikstolen restaurerades.

Alf Hedman (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1962 - 1962 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Tingstadius (Byggherre)

År 1962 - 1962 Nybyggnad - Sakristia

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Tingstadius (Byggherre)

År 1962 - 1962 Nybyggnad - Korparti

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Tingstadius (Byggherre)

År 1962 - 1963 Nybyggnad
En ny kyrka uppfördes i sin helhet. Målet var att bygga en kyrka med en yttre monumentalitet och inre slutenhet. Ett tvillingtorn som släpper ner överljus placerades över koret. Den gamla predikstolen fick sina ursprungliga färger. En ny storklocka hängdes upp i klockstapeln.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Kila kyrka. Sörmländska kyrkor 103, 1967 (Publikation)

År 1962 - 1963 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
En ny kyrka uppfördes i sin helhet. Målet var att bygga en kyrka med en yttre monumentalitet och inre slutenhet. Ett tvillingtorn som släpper ner överljus placerades över koret. Den gamla predikstolen fick sina ursprungliga färger.

Jan Brazda (Konstnär)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Kila kyrka. Sörmländska kyrkor 103, 1967 (Publikation)

Till hembygden 1963 (Publikation)

År 1964 - 1964 Rivning
Den gamla kyrkan revs.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1967 - 1967 Arkitekturbunden utsmyckning
Koret utsmyckades med en guldmosaik.

Bengt Olof Kälde (Konstnär)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1986 Ändring - tilläggsisolering
Tornet tilläggsisolerades för att minska kallraset i kyrkans kor.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Kyrkans exteriör renoverades. Fasaderna putslagades och målades. Fönster och dörrar målades. Kompletterande hängrännor och stuprör av kopparplåt sattes upp.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - interiör
Invändigt putslagades och målades bisättningsrummet.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Teknisk installation - värme
Uppvärmningssystemet kompletterades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1999 - Okänt Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten återflyttades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2009 Teknisk installation - el
El-installationerna förnyades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)