Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING BJÖRKLUNDA 1:3 - husnr 2, HALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3215-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HALLA KYRKA (akt.)

1100 - 1219

1100 - 1250

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Halla
Stigtomta-Vrena församling
Strängnäs stift
Halla kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Halla kyrka uppfördes som en romansk kyrka, troligtvis under 1100- eller tidigt 1200- tal, med rektangulärt långhus, lägre smalare kor i öster med halvrund absid. Senare under medeltiden förändrades koret genom att absiden revs och en rak östvägg med fönster uppfördes.

Troligtvis började man bygga ett torn tidigt 1400-tal, den tvåmeterstjocka muren väster om gamla kyrka talar för detta men tornet kom aldrig att fullbordas. Sakristian, förmodligen från 1400-talet, placerades ovanligt nog i öster. Möjligtvis byggdes även ett vapenhus vid samma tillfälle med ytterport mot öster.

I början av 1500-talet försågs kyrkan med valv över...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1219 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1219 Nybyggnad - Korparti
Ursprungligen absdidkor. Senare ombyggt till rakt kor, eventuellt samtidigt som sakristian tillbyggdes.
År 1100 - 1250 Nybyggnad
Kyrkan byggdes med rektangulärt långhus, kor i öster med halvrund absid

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad
Absiden revs och absidbågen murades igen, vari ett fönster utsparades.

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1434 - 1434 Ändring - ombyggnad
Man började bygga ett torn som ej färdigställdes

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1434 - 1434 Nybyggnad - Sakristia
En ny sakristia byggdes öster om koret. Korets östfönster sattes då igen.

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1434 - 1434 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus med ytterport mot öster byggdes

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1500 - 1550 Valvslagning
Kyrkan försågs med valv över långhus, kor och sakristia, s k gubbvalv.

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1500 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Väggdekorationer tillkom.

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1600 - 1605 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Troligtvis målades korvalvet.

Habbor . (Konstnär - Dekormålare)

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1639 - 1639 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Troligtvis bemålades valvribborna och gubbarna i långhuset.

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1669 - 1669 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster togs upp på norra väggen.

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1672 - 1672 Ändring - ombyggnad
Ett röste av tegel uppsattes på det ofullbordade tornets västgavel. En spira uppfördes.

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1695 - 1695 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol köptes från Björkviks kyrka, tillverkad 1653.

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1696 - 1696 Underhåll - målningsarbete
Man vitlimmade kyrkan in- och utvändigt. Invändigt målades en drapering runt kyrkans väggar.

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1705 - 1705 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats tillverkades och sattes in.

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1795 - 1795 Rivning
Vapenhuset revs

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1795 - 1795 Ändring - ombyggnad
Sydportalen gjordes om till fönster. Kyrkan försågs med större, stickbågiga fönsteröppningar. Två fönster togs upp i norra väggen. Kyrkans ingång förlades i västra gaveln

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1850 - 1850 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen restaurerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1852 - 1852 Fast inredning - predikstol
Predikstolen renoverades.

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1870 - 1870 Fast inredning - orgel
Ny orgel införskaffades.

Setterquist & Son (Orgelbyggare)

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1879 - 1879 Teknisk installation - värme
En ”gurneisk ugn” sattes in.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1886 - 1886 Ändring - restaurering
Yttre och inre renovering

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1886 - 1886 Fast inredning - bänkinredning
De gamla bänkarna ersattes med öppna bänkar

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1886 - 1886 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv lades in, som dock senare angreps av röta och ersattes med ett cementgolv.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1910 - 1910 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1910 - 1910 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna reparerades och målades i sin ursprungliga färg.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1910 - 1910 Underhåll - interiör
Invändigt målades väggar och valv i sin ursprungliga färg. Ovanpå cementgolvet lades ett nytt trägolv

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1944 - 1945 Ändring - ombyggnad
Genomgripande renovering genomfördes.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1944 - 1945 Konservatorsarbeten
Invändiga kalkmålningar togs fram. En väggmålning i koret var dock svårt skadad av en tidigare kamin. Underliggande färglager togs fram på altaruppsats, predikstol, nummertavlor och timglas.

Ivar Nestius (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1944 - 1945 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet innanför altarringen höjdes

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1944 - 1945 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning sattes in, enligt förslaget så skulle befintliga bänkar byggas om.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1944 - 1945 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren byggdes om, med ny barriär och med en flytt mot väster, samt en ändring av läktartrappan.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1944 - 1945 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1944 - 1945 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades. Elektrisk värmeledning installerades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1955 - 1955 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt tillverkades. Skänkt av komminister Ivar Hugsén

Halla kyrka. Sörmländska kyrkor 22, 1993 (Publikation)

År 1964 - 1964 Specifika inventarier - textilskåp
Ett textilskåp för antependier byggdes. Skåpet skulle placeras under läktaren.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1990 Specifika inventarier - dopfunt
Foten till en medeltida dopfunt hittades i f d prästgården Björklundas trädgård. Foten placerades sedan som underrede till ett fågelbad på kyrkogården.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Underhåll - interiör
Invändigt rengjordes väggar och tak.

ARKSAM AB (Arkitektkontor)

Uno Söderberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 2000 Underhåll - takomläggning
Tegeltaket lades om

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 2000 Underhåll - fönster
Fönstersnickerier målades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2000 Fast inredning - bänkinredning
Bänkvärmarna byttes ut.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2001 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades

Kyrkorådet (Okänd)