Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA ÄRLA KYRKA 2:1 - husnr 1, ÄRLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f9916821

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÄRLA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1560 - 1620

1635 - 1635

1782 - 1784

1782 - 1789

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Ärla
Stenkvista-Ärla församling
Strängnäs stift
Hamra

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1199 Nybyggnad
En romans kyrka uppfördes (gamla kyrkan) med långhus och kor.

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkades

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1200 - 1299 Ändring
Altarkärlet tillverkades

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1300 - 1399 Rivning
Koret revs

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan förlängdes

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset byggdes

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1503 - 1503 Specifika inventarier - kyrkklocka
Stora klockan göts

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1560 - 1560 Brand
Gamla kyrkan förstördes i brand

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1560 - 1620 Nybyggnad
Kyrkan byggdes upp igen

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1635 - 1635 Nybyggnad
Klockstapeln byggdes

Hindrik Påfwelsson . (Byggmästare)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1700 - 1757 Ändring
Gamla kyrkan var mycket förfallen

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1731 - 1731 Ändring
Byggnation av en ny kyrka diskuterades

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1744 - 1744 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts

Johan Fahlsten (Klockgjutare)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1782 - 1784 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

Anders Sundström d.ä. (Arkitekt)

Carl Waerner Priem (Arkitekt)

År 1782 - 1784 Nybyggnad - Korparti

Anders Sundström d.ä. (Arkitekt)

Carl Waerner Priem (Arkitekt)

År 1782 - 1789 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Nybyggnad av den nya kyrkan. Den byggdes 350 meter norr om den gamla

Anders Sundström d.ä. (Arkitekt)

Carl Waerner Priem (Arkitekt)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1783 - 1783 Rivning
Gamla kyrkan revs

Anders Lindberg, Eskilstuna (Hantverkare - Snickare)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1785 - 1785 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna tillverkades

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1789 - 1789 Invigning
Kyrkan invigdes med rymligt kyrkorum, sakristia i öster och uppgång till läktare i öster

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1797 - 1797 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolen fick ljudtak

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1800 - 1800 Fast inredning - läktare
Läktaren inreddes med bänkar

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1805 - 1805 Rivning
De sista resterna av gamla kyrkans grund togs bort

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1845 - 1845 Nybyggnad - Torn

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1846 - 1846 Nybyggnad - Torn
Ett torn byggdes till kyrkan. Kyrkklockorna flyttades från klockstapeln, som revs

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1849 - 1849 Fast inredning - läktare
En läktare byggdes i väster

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1849 - 1849 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel beställdes

Gustaf Andersson (Orgelbyggare)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1888 - 1888 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristia inbyggd under orgelläktaren

J W Kajerdt (Arkitekt)

År 1888 - 1888 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt

J W Kajerdt (Arkitekt)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1888 - 1888 Rivning
Sakristian revs

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1888 - 1888 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia byggdes under läktaren

J W Kajerdt (Arkitekt)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1888 - 1888 Fast inredning - bänkinredning
Den slutna bänkinredningen togs bort och ny öppen bänkinredning målad i ekimitation sattes in

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1888 - 1888 Fast inredning - glasmålning
I korets östra fönster sattes ett rött glaskors in som altarprydnad

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1913 - 1913 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick en ny orgel

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1950 - 1950 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt

Frej Klemming (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1950 - 1950 Fast inredning - altare
Kyrkan fick nytt altare. Kyrkans äldre altare placerades i sakristian

Frej Klemming (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1950 - 1950 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Frej Klemming (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, golv
Vapenhusets golv kompletterades med ny grovhyvlad kalksten.

Frej Klemming (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Trappan till läktaren flyttades från vapenhuset till tornväggen

Frej Klemming (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Elvärme installerades under bänkarna

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1944 (Publikation)

Ärla kyrka. Sörmländska kyrkor 51. 1962 (Publikation)

År 1970 - 1972 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny orgel installerades, med bibehållande av den äldre fasaden från 1913

Åkerman och Lund (Orgelbyggare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1978 - 1978 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett WC byggdes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1985 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades in- och utvändigt.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1985 Fast inredning - läktare
Ett skyddsräcke monterades på orgelläktaren

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1985 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades invändigt

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1985 Specifika inventarier - altartavla
Kyrkan fick en ny altartavla

Kelvin Sommer (Konstnär)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1985 Ändring
Kyrkan fick en ny säkerhetsmonter i väster för krucifix

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1985 Underhåll - interiör
Väggar och tak rengjordes och lagades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1985 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1985 Fast inredning - altarring
Altarringen målades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1985 - Okänt Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna målades Främsta bänkraderna avlägsnades och den närmaste bänkraderna utglesades, bakre bänkraden avlägsnades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolvet isolerades och lades om, golvnivåer justerades. Mittgångens golv höjdes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1985 Specifika inventarier - altartavla
Altarmålningen flyttades till södra väggen

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1988 - 1988 Ändring
Nya altartextilier tillverkades

Birgitta Hagnell-Lindén (Obestämd yrkestillhörighet)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering. Fasader rengjordes, putslagades och avfärgades. Äldre plåt på tornhuven byttes ut mot fabrikslackerad plåt. Långhusets bandplåt målades med alkydoljefärg.

Smestadens Fasadrenoveringar AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1997 - 1997 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick en ny kororgel

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1997 - 1997 Fast inredning - bänkinredning
Sista bänkraden mot norra väggen togs bort

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2003 Fast inredning - altare
Nytt fristående altare placerades i koret. Uppgift av kyrkvaktmästaren

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - 2006 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Församlingen fick tillstånd till att förrådsutrymmet mellan långhuset och läktartrappan skulle rustas upp till ett samtalsrum.

Wedmans arkitektateljé (Arkitektkontor)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)