Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA NÄSHULTA KYRKA 1:1 - husnr 4, NÄSHULTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3432-006.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÄSHULTA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

1100 - 1199

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Näshulta
Näshulta församling
Strängnäs stift
Kyrkbyn

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1100 - 1199 Nybyggnad
En kyrka med rektangulärt långhus och ett smalare kor byggdes

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkades

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus. Av medeltidskyrkan kvarstår delar av de södra och östra murarna.
År 1100 - 1199 Nybyggnad
År 1200 - 1399 Ändring - ombyggnad
Koret revs och vidgades till långhusets bredd

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1450 - 1625 Valvslagning
Kyrkan valvslogs

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1620 - 1620 Fast inredning - läktare
En stor läktare uppfördes

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1642 - 1642 Fast inredning - predikstol
Predikstolen skänktes av fru Brita Gylta, Hedensö

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1650 - 1650 Ändring
Kyrkan var förfallen och i stort behov av underhåll

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1650 - 1650 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan skänkt av Gustaf Rosenhane

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1673 - 1678 Ändring - ombyggnad
En ny kyrka påbörjades år 1673 på initiativ av Knut Kurck, Hedensö, 1678 var kyrkan färdigbyggd. Den hade rödfärgat spåntak och rödbruna fasader samt invändigt tunn och ett korskrank. Sydmuren förlängdes, västgaveln och norra muren tillsammans med sakristian murades helt nya.

Eskil Johansson, Arboga . (Hantverkare - Murare)

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1673 - 1678 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia
År 1673 - 1678 Nybyggnad - Korparti
År 1673 - 1678 Nybyggnad - Sakristia
År 1674 - 1674 Rivning
Rivningen av den gamla kyrkan påbörjades

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1691 - 1691 Ändring
Knut Kurck begravdes i en gravkammare i koret. Ett gravmonumet tillverkades, avsett för Mellösa kyrka i Närke.

Nicolaes Millisch (Konstnär - Bildhuggare)

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1700 - 1710 Ändring
Kyrkan var förfallen och ett järnankare inmurades tvärs kyrkan på orgelläktaren.

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1704 - 1704 Ändring
Gravmonumentet som hade suttit i Stora Mellösa kyrka uppsattes i Näshulta kyrka
År 1780 - 1785 Ändring - restaurering
Kyrkan renoverades. Efter kraftigt eftersatt underhåll lades ny spånbeklädnad på taket, valvet gipsades invändigt, nya fönster sattes in, gången belades med kalksten och nya bänkar tillverkades. De gamla dörrarna användes till inredningen.

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1790 - 1795 Ändring
Södra portalen murades igen, en dörr togs upp i sakristian, korskranket togs bort.

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1792 - 1792 Fast inredning - läktare
Orgelläktare byggdes

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1792 - 1792 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Per Schiörlin (Orgelbyggare)

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1811 - 1811 Fast inredning - predikstol
Predikstolen sattes upp. Gåva av Anders Arfwedson.

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

P Strand (Konstnär - Bildhuggare)

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1905 - 1905 Ändring - restaurering
Kyrkan renoverades. Två nya fönster togs upp och ett nytt runt korfönster, träfönstret ersattes med blyspröjsade järnbågar med färgade glas. Väggarna putsades invändigt, tak och väggar försågs med målningar, värmeledning lades in och ny öppen bänkinredning tillverkades. Orgelverket byttes ut, fasader och dekorationer från 1792 behölls.

E A Setterquist &Son (Orgelbyggeri)

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1947 - 1947 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades utvändigt
År 1950 - 1951 Ändring - restaurering
Kyrkan renoverades invändigt. Senare invändig puts på väggarna togs bort och gavs en grövre yta, målningar från sekelskiftet togs bort och målningsfragment på norra väggen togs fram. Elektrisk uppvärmning sattes in, ett vigselrum byggdes under läktaren, de öppna bänkarna byggdes om till sluten bänkinredning, ny altarring skaffades och predikstolens senare bemålning togs bort. Koret förlängdes och i koret lades kalkstensgolv. Sakristian ordnades.

Erik Fant (Arkitekt)

Olof Axelsson (Byggmästare)

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1950 - 1951 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning sattes in

Erik Fant (Arkitekt)

Olof Axelsson (Byggmästare)

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1950 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Vigselrum byggdes underläktaren

Erik Fant (Arkitekt)

Olof Axelsson (Byggmästare)

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1950 - 1951 Fast inredning - bänkinredning
De öppna bänkarna byggdes om till sluten bänkinredning

Erik Fant (Arkitekt)

Olof Axelsson (Byggmästare)

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1950 - 1951 Ändring - tillbyggnad
Koret förlängdes och i koret lades kalkstensgolv.

Olof Axelsson (Byggmästare)

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1978 - 1978 Ändring - restaurering
Utvändig restaurering. Grunden dränerades. Förstärkningar av takstolarna utfördes. Ett toalettrum inreddes under läktarens norra del.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1978 - 1978 Underhåll
Grunden dränerades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1978 - 1978 Underhåll - takstol
Förstärkning av takstolarna

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1978 - 1978 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett toalettrum inreddes under läktarens norra del

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1991 - 1992 Ändring
Textilförvaringen byggdes om

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1994 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Putsarbeten och avfärgning utfördes på väggar och valv. Fönster renoverades, läktarens sidor målades, tidigare igensatt korfönster togs upp.

Björn Norman arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Tremans Fasad AB, Hedemora (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2002 - 2002 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Församlingen fick tillstånd av Länsstyrelsen att hänga upp en ny tavla, Sasseferato, på kyrkans västra vägg. Kyrkoherde- och komministerlängderna flyttades till norra. En kopia av konstnären G. B. Salvi Sasseferato (1605-1685), troligen målad 1700-tal eller tidigt 1800-tal.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - Omputsning, exteriör
Fasaderna beströks med Gotlandskalk

Roland Karlsson (Hantverkare - Murare)

Kyrkvaktmästare (Uppgiftslämnare)