Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA HUSBY-REKARNE 9:1 - husnr 3, HUSBY-REKARNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3408-009.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUSBY-REKARNE KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

1100 - 1199

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Husby-Rekarne
Husby-Rekarne församling
Strängnäs stift
Ryningsberg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1100 - 1199 Nybyggnad
En romansk stenkyrka uppfördes. Den bestod troligen av ett långhus med ett lägre kvadratiskt kor i öster, samt ett slankt västtorn. En klockstapel fanns i kyrkogårdens nordöstra hörn

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1100 - 1199 Ändring
Triumfkrucifixet tillverkades

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkades

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1199 Nybyggnad
År 1300 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia med tegelvalv byggdes vid korets norra fasad

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus byggdes vid långhusets södra fasad

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1400 - 1450 Valvslagning
Tegelvalv slogs i kyrkan, två i långhuset och en i koret

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1500 - 1500 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts

Vinkelmästaren . (Klockgjutare)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1604 - 1604 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Målningar i långhuset och koret utfördes. Enligt sockenbeskrivningen från 1706, nämns att Bengt Sparre och Catarina Bååts vapen var målat "Uppå den främsta Hwalfbågen". "såsåom han då för tijden lät hela Kyrkian måla." Målningarna uppfördes av Bengt Sparre, Rossvik

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Aron Andersson) (Publikation)

År 1643 - 1643 Nybyggnad - Gravkor
Gravkor i söder byggdes för Bengt Sparre och Kerstin Bååt, Rossvik

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1643 - 1643 Nybyggnad - Gravkor
År 1644 - 1644 Fast inredning - predikstol
Predikstolen skänktes av riksrådet Schering Rosenhane, Rossvik

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1714 - 1714 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan tillverkades. Skänktes av regementsauditören Johan Raam

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1717 - Okänt Underhåll - målningsarbete, interiör
Valvmålningarna kalkades över

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1737 - 1737 Rivning - delvis riven
Tornet revs

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Aron Andersson) (Publikation)

År 1737 - 1739 Nybyggnad - Torn
Ett nytt torn byggdes upp

Michael Franck (Hantverkare - Murare)

Sebastian Jakob (Byggmästare)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1737 - 1739 Ändring - ombyggnad, port
En portal byggdes i väster

Michael Franck (Hantverkare - Murare)

Sebastian Jakob (Byggmästare)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1738 - 1739 Nybyggnad - Torn
Ersatte ett medeltida, ursprungligt västtorn

Sebastian Jakob (Byggmästare)

År 1740 - 1740 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning tillverkades

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1746 - 1746 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts. Klockan göts av två spräckta klockor

Henrich Bohm (Klockgjutare)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1787 - 1787 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades, bl a nygjordes åtta fönster

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1787 - 1787 Fast inredning - predikstol
Predikstolen förenklades, bl a kasserades evangelisternas bilder

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1788 - 1788 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockorna flyttades från stapeln till tornet

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1790 - 1799 Ändring - ombyggnad, golv
Kyrkans tegelgolv ersattes med kalkstensgolv från Närke. Äldre gravar under golvet fylldes igen.

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1850 - 1850 Fast inredning - bänkinredning
Den slutna bänkinredningen ersattes med en öppen bänkinredning

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1880 - 1889 Underhåll - takomläggning
Kyrktaket lades om. Spånläggningen byttes mot järnplåt

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1902 - 1902 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades invändigt. Målningarna i valven togs fram igen. De genomgick en hård restaurering och kompletterades med nya. Triumfbågen vidgades. Predikstolen restaureras, då nya evangelistbilder tillverkades. Den öppna bänkinredningen ersattes med en ny öppen bänkinredning. Krucifixet restaurerades

C W Pettersson (Konservator)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Aron Andersson) (Publikation)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, interiör
Triumfbågen vidgades
År 1902 - 1902 Fast inredning - predikstol
Predikstolen restaurerades, då nya evangelistbilder tillverkades
År 1902 - 1902 Fast inredning - bänkinredning
Den öppna bänkinredningen ersattes med en ny öppen
År 1927 - 1927 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes med 18 stämmor

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1942 - 1943 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt. De nya valvmålningarna från 1902 togs bort. Dopfunten tillverkades. Altarringen tillverkades. Krucifixet, tillverkat på 1100-talet, sattes upp i triumfbågen. Ny sluten bänkinredning byggdes, då bänkarna från 1902 delvis återanvändes. Rossvikskorets öppning ut mot kyrkogården togs bort. Även gallerportarna mellan koret och Rossvikskoret togs bort.

Erik Fant (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1942 - 1943 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkades

Erik Fant (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1942 - 1943 Fast inredning - altarring
Altarringen tillverkades

Erik Fant (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1942 - 1943 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning byggdes, då bänkarna från 1902 delvis återanvändes

Erik Fant (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1958 - 1958 Underhåll - exteriör
Kyrkan putsades om utvändigt. Plåt på tak, huvar och spiror byttes ut till kopparplåt

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1970 - 1972 Ändring - restaurering
Kyrkan renoverades invändigt. Altaret byggdes om. Det upphöjda trägolvet i koret och i kyrkans östra del ersattes med kalkstensgolv. Korgolvet höjdes. Ny altarskiva av sten lades på det östra altaret. Vissa målningsarbeten gjordes. Predikstol och dopfunt flyttades. Rossvikskorets ursprungliga spis återställdes.

Göran Månsson (Arkitekt)

Ove Hidemark (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1970 - 1972 Fast inredning - altare
Altaret byggdes om

Göran Månsson (Arkitekt)

Ove Hidemark (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1970 - 1972 Ändring - ombyggnad, golv
Det upphöjda trägolvet i kyrkans östra del ersattes med kalkstensgolv. Korgolvet höjdes

Göran Månsson (Arkitekt)

Ove Hidemark (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1970 - 1972 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades

Göran Månsson (Arkitekt)

Ove Hidemark (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1970 - 1972 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten flyttades

Göran Månsson (Arkitekt)

Ove Hidemark (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad
Vapenhuset öppnades upp och blev kyrkans huvudingång

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1984 - 1986 Fast inredning - orgel
Orgeln justerades. Orgelfasaden återflyttades till läktarbarriären

Göran Månsson (Arkitekt)

Husby Rekarne kyrka. Sörmländska kyrkor 8 (Ivar Schnell) (Publikation)

År 1986 - 1990 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades invändigt. Läktare och förrum förändrades. Toaletter byggdes i kyrkan. Nytt textilskåp placerades på läktaren.

Björn Norman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1986 - 1990 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp placerades på läktaren

Björn Norman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2004 - 2004 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Församlingen fick tillstånd att tillfälligt ta bort altarringen i koret

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2007 - 2007 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt. Ett nytt fristående altare placerades i koret och golvet lades delvis om med nytt tegel. Gamla altarskivan återanvändes. Korets väggar lagades och retuscherades med kalkfärg. Ny belysning sattes upp

AQ Arkitekter (Arkitektkontor)

Björn Norman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)