Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HELSINGBORG KVISTOFTA 12:8 - husnr 1, KVISTOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1660-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KVISTOFTA KYRKA (akt.), KVISTOFTA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Skåne
Helsingborg
Skåne
Kvistofta
Kvistofta församling
Lunds stift
Ryavägen 200

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2015

Kvistofta kyrka byggdes troligen under 1100-talet och bestod då av långhus, kor och förmodligen halvrund absid. Ingångsportaler har funnits i norr och söder vilket nu är markerat i putsen i långhuset. Fönstren var antagligen, likt i många romanska kyrkor, små, högtsittande och rundbågiga, taket ett platt trätak. Tornet är sekundärt, byggt efter långhuset, men uppgifterna varierar huruvida det är byggt på 1200-talet eller 1400-talet. Tornet byggdes först lågt och byggdes senare på till högre höjd. Likt många kyrkor valvslogs kyrkan under senare delen av 1400-talet och försågs med kalkmålningar som daterats till slutet av 1400-talet o...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kvistofta kyrka byggdes troligen under 1100-talet och bestod då av långhus, kor och förmodligen halvrund absid.
År 1100 - 1550 Nybyggnad - Torn
Tornet är sekundärt, byggt efter långhuset, men uppgifterna varierar huruvida det är byggt på 1200-talet eller 1400-talet.
År 1350 - 1550 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus på norr- och södersidan byggdes under senmedeltiden.
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Likt många kyrkor valvslogs kyrkan under senare delen av 1400-talet och försågs med kalkmålningar som daterats till slutet av 1400-talet och tillskrivs Lilla Harriegruppen.
År 1400 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan är förmodligen från 1400-talet, klockgjutaren är okänd.
År 1731 - 1731 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan är omgjuten 1731 av Andreas Wetterholtz i Malmö.

Andreas Wetterholz (Klockgjutare)

År 1779 - 1779 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1779 - 1779 Ändring - ombyggnad
1779 revs vapenhusen, valven och absiden. Kyrkan byggdes till med korsarmar i norr och söder, rakt avslutat kor, tornet byggdes på och en ny huvudingång togs upp i väster. Samtidigt byggdes valven om i långhuset till dagens ribblösa kryssvalv.
År 1860 - 1860 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av alabaster från 1860 är tillverkad i Italien. Cuppan är rikt dekorerad med druvor och blad. Den tillverkades som trädgårdsurna till ryska tsaren men pga skeppsbrott flöt den i land i Rydebäck. Urnan hamnade hos Rydebäck gårds ägare som skänkte den till Kvistofta kyrka.
År 1865 - 1865 Fast inredning - predikstol
Predikstolen är av målat trä från 1865 och består av en sexkantig korg på åttkantig pelare. Korgen är gråmarmorerad med rödmarmorerade profilerade speglar.
År 1870 - 1870 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla från 1870, oljemålning på trä målad av okänd konstnär. Kopia av Rafaels ”Kristi förklaring” Målningen sitter i en rundbågig ram omgiven av två engagerade kolonner vid sidorna och en trekantsgavel ovanför, marmorerat i grått och rött.
År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, fönster
1899 sätts nya järnfönster in.
År 1899 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen, från 1899 från Tranås Snickerifabrik, är öppen mot mittgången men med skärmar på första bänkraderna. Skärmarna tillkom 1923. Bänkarna målades om 1986. Gavlarna är snirkligt figursågade och avslutas i ovankant med en cirkel. Ryggstöden är öppna och består av två brädor. Bänkarna är målade i grått med accenter i rött och guld. Gavlarna är marmorerade.
År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad
1923 gjordes en större inre renovering efter handlingar av arkitekt Göran Pauli som innebar bl a ombyggnad av altare, skrank, predikstol, bänkar och läktarbarriär. Nya bänkskärmar monterades och bruna fibermattor lades i gångarna. Korets valv och fönsternischer dekormålades.

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1923 - 1923 Fast inredning - altarring
Altarringen, förmodligen från 1923 av Göran Pauli, har halvcirkelformad plan och består av marmorerade ståndare som är glest placerade mellan tygklädd överliggare och knäfall.

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - värme
1936 byggdes ett pannrum under norra korsarmen.
År 1940 - 1940 Konservatorsarbeten
1940 togs fragment av kalkmålningar fram i långhuset av konservator Owald.

Oswald Owald (Konservator)

År 1940 - 1940 Fast inredning - glasmålning
Korfönstren försågs med glasmålningar av Ralph Bergholtz 1949.

Ralph Bergholtz (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad
1955 renoverades kyrkan efter handlingar av Nils Blanck och Aina Berggren som innebar bl a nya ytterdörrar med nytt överljus, innerfönster sattes in, valvet i långhusets västvägg muras igen.

Aina Berggren (Arkitekt)

Nils A Blanck (Arkitekt)

År 1985 - 1985 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgeln tillverkades 1985 av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund. (Orgeln är kyrkans tredje, tidigare orglar och orgelläktare sattes in 1832 och 1944.) Arkitekt Erik Wikerstål ritade fasaden till nya orgeln som är indelad i tre fält med synliga pipor. Mittpartiet har sadeltak med två flankerande högre rektangulära sidopartier. Ett abstrakt förgyllt träraster sitter i delar av partierna. Fasaden är gråmålad med accenter i guld och rött. Orgeln med 1200 pipor och 18 stämmor med inbyggt spelbord står på golvet.
År 1986 - 1986 Ändring - ombyggnad
1986 renoverades kyrkan efter handlingar av arkitekt Erik Wikerstål som innebar bl a ny orgel, orgelläktaren togs bort, kalkmålningar togs fram i tornet, vindfång från 1950-tal togs bort, portalen mellan torn och långhus försågs med en glasvägg, ommålning av samtliga snickerier, golvvärme och bänkvärme installerades, fönstren omblyades.

Wikerstål arkitekter AB (Arkitektkontor)

År 2003 - 2003 Konservatorsarbeten
2003 konserverades kalkmålningarna återigen.
År Okänt Fast inredning - altare
Altare av marmoreringsmålat trä av okänd ålder.