Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK HYSSNA 1:4 - husnr 1, HYSSNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_012.29/0028

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HYSSNA KYRKA (akt.)

1907 - 1907

1907 - 1907

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Hyssna
Hyssna församling
Göteborgs stift
Hyssna kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Den medeltida kyrkan i Hyssna ansågs redan på 1800-talet otillräcklig i förhållande till den ökande folkmängden och därför började planeringen för en ny kyrka. Hyssna kyrka började byggas 1905 och invigdes 1907. Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekten vid Överintendentsämbetet Thor Thorén, baserade på ursprungsritningar av Göteborgsarkitekten Adrian Crispin Peterson. Den nya kyrkplatsen valdes med en önskan från församlingen om att från kyrkan ha utsikt över bygden och kyrkan är därför belägen på ett litet impediment i odlingsmarken på Hyssnaslätten.

Den nya stenkyrkan uppfördes som en stor enskeppig salkyrka och stilen är n...

Läs mer i eget fönster

År 1700 - 1749 Fast inredning - altaruppsats
År 1700 - 1749 Fast inredning - predikstol
År 1907 - 1907 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, sakristia och värmekammare

Thor Thorén (Arkitekt)

År 1907 - 1907 Nybyggnad - Torn

Thor Thorén (Arkitekt)

År 1907 - 1907 Fast inredning - bänkinredning
År 1907 - 1907 Fast inredning - altarring
År 1907 - 1907 Fast inredning - läktare
År 1907 - 1907 Specifika inventarier - dopfunt
År 1907 - 1907 Nybyggnad - Korparti

Thor Thorén (Arkitekt)

År 1907 - 1909 Ändring - tillbyggnad
Värmekammare

Thor Thorén (Arkitekt)

År 1907 - 1907 Nybyggnad - Sakristia

Thor Thorén (Arkitekt)

År 1907 - 1907 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1936 - 1936 Ändring - restaurering, interiör
Invändig ommålning, masonitebeklädnad av vissa takytor och dörrar samt utbyggnad av läktaren.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1936 - 1936 Konservatorsarbeten
Konservering av altaret, predikstolen och predikstolstaket.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

ATA (Arkiv)

År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket med bibehållande av det pneumatiska systemet.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

ATA (Arkiv)

År 1961 - 1961 Ändring - ombyggnad
Tillbyggnad av sakristia.

Axel Forssén (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring - restaurering, interiör

Gunnar Hoving (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1967 - 1967 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsatsen och predikstolen.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1969 - 1969 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

Ebbe Holmberg (Obestämd yrkestillhörighet)

ATA (Arkiv)

År 1975 - 1975 Ändring - ombyggnad, exteriör
Handikappramp byggs vid kyrkans norra ingång.

AB Sätila Bygg (Firma)

ATA (Arkiv)

År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny dörr mellan vapenhuset och läktartrappan.

Arne Nygård (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av vapenhuset.

ATA (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - takomläggning
Omläggning av yttertak.

ATA (Arkiv)

År 1998 - 1998 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av sakristian.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering av tornet och förgyllning av solkorset på tornhuven.

ATA (Arkiv)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Utvändig konservering av elva fönsteromfattningar och tre portaler i sandsten.

Cecilia Strömer (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsatsen, predikstolen och predikstolstaket.

ATA (Arkiv)

År 2000 - 2001 Konservatorsarbeten
konservatorsarbeten på fönsteromfattningar och portaler

Cecilia Strömer (Konservator)

År 2000 - 2001 Underhåll - exteriör
Ommålning av plåttak på långhus,sakristia, kortak och pannrum. Blästring och lagning av putsfasader, Om målning av fönster och dörrar. Utbyte av takplåt på sidoingångarna till antrazinkplåt.

Varla plåt AB Kungsbacka (Firma)

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - exteriör
Avfärgning av tornfasadernas putsade ytor samt långhusets västfasad, mindre putsreparationer på torn.

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)

År 2013 - 2013 Konservatorsarbeten
Konservering av fyra kolonetter mellan ljudluckorna i tornet, rosettfönstret samt västportalen samtliga i kalksten.

Stenkonservering Väst (Firma)

År 2015 - 2015 Underhåll - exteriör
Plåttaken på långhus, sakristian, pannrum, korabsid samt takluckor och huvar har tvättats, rostskyddsgrundats samt målats en gång med plåtfärg. Samtliga putsade ytor på kyrkan förutom tornet har tvättats och behandlats med boracol. Därefter har fasaderna avfärgats med silikatfärg KEIM granital. Samtliga dörrar har målats med linoljefärg. Smidesdetaljerna på dörrarna har rostskyddsgrundats.

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)

År 2015 - 2015 Konservatorsarbeten
Kalkstenen på sydportalen har målats med linoljefärg av stenkonservator.

Stenkonservering Väst (Firma)

År 2015 - 2015 Arkitekturbunden utsmyckning
Solsymbolen på spiran i öster har förgyllts med bladguld

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)