Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG VÄRÖ 1:2 - husnr 2, VÄRÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2154-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄRÖ KYRKA (akt.)

1854 - 1855

1854 - 1855

Halland
Varberg
Halland
Värö
Värö-Stråvalla församling
Göteborgs stift
Värö kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Kyrkan uppfördes 1855 på platsen för en medeltida romansk stenkyrka, efter ritningar av stockholmsarkitekten Emil Edvard von Rothstein. Den nya kyrkans långhus och kor byggdes i nyklassicistisk stil intill ett kvarvarande, sannolikt medeltida stentorn. Tornet höjdes 1826 och fick då sitt nuvarande utseende med rundad huv och öppen lanternin.

Altaruppsatsen och predikstolen med tillhörande ljudtak är tillverkade omkring 1854 av Johannes Andersson, Mjöbäck. Den konstnär som ursprungligen färgsatte kyrkorummets inredning var J.H. Ruthenbeck, Uddevalla. Färgsättningen gick i nyklassicistisk stil med marmoreringar på altare, predikstol,...

Läs mer i eget fönster

År 1751 - 1751 Ändring - ombyggnad
Påbyggnad av tornet. Delar härrör från den medeltida kyrkan.
År 1784 - 1784 Specifika inventarier - dopfunt

Johan Jacob Humbla (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1826 - 1826 Ändring - ombyggnad
Höjning av tornet med ca 6 m. Befintlig huv och lanternin tillkom.

Landsantikvariens Arkiv, Värö ka 2001:13 (Arkiv)

År 1854 - 1855 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Tornet från tidigare kyrka, byggnadsår okänt, sannolikt medeltida.

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Johan Henrik Ruthenbeck (Hantverkare)

År 1854 - 1855 Fast inredning - altaruppsats
År 1854 - 1855 Fast inredning - predikstol

Johannes Andersson, Mjöbäck (Konstnär - Bildhuggare)

År 1854 - 1855 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1860 - 1860 Fast inredning - orgel, orgelverk

Johan Ferdinand Ahlstrand (Orgelbyggare)

År 1897 - 1897 Ändring - restaurering
Taket kläddes med plåt, installation av centralvärme, förändring av interiören.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1897 Fast inredning - bänkinredning

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1897 Specifika inventarier - altartavla

Teodor Wallström (Konstnär)

År 1932 - 1932 Ändring - restaurering, interiör
Ommålning av interiören.

Landsantikvariens Arkiv, Värö ka 2001:13 (Arkiv)

År 1960 - 1961 Ändring - restaurering, interiör

C O Svensson (Konservator)

Kaj Christensen (Arkitekt)

År 1971 - 1972 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av den östra kyrkogården mot norr.
År 1980 - 1981 Ändring
Yttertakets järnplåt byttes mot kopparplåt, fasaderna putsades om, toaletter installerades, vindsbjälklaget isolerades och invändigt målningsarbete utfördes.
År 1984 - 1985 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Stenmur runt den östra kyrkogården.
År 1992 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad i kor, nya läktarunderbyggnader.

Landsantikvariens Arkiv, d nr 448/92 (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - restaurering, interiör
Försök till återställning av 1855 års färgsättning på altaruppsats, predikstol och orgelfasad och på övrig fast inredning.
År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Renovering av fasader samt nytt tornur.

C O Svensson (Konservator)

Landsantikvariens Arkiv, Värö ka 2001:13 (Arkiv)