Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG VALINGE 10:3 - husnr 1, VALINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1971-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VALINGE KYRKA (akt.)

1840 - 1840

1890 - 1891

1890 - 1891

Halland
Varberg
Halland
Valinge
Lindberga församling
Göteborgs stift
Valinge kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Valinge kyrka är känd i skriftliga dokument från 1337. Nuvarande kyrka härrör dock från en nybyggnation 1891, efter ritningar av arkitekt C F Ekholm. Västtornet härrör dock från 1840 och ingick i den nuvarande kyrkans föregångare.1 st tavla med uppgift om att kyrkan blev målad 1814 av JM Hultgren.

Vid interiöra åtgärder 1953-54 byggdes den bef. bänkinredningen om efter ett förslag av arkitekt A F Wetterqvist, varvid ett antal bänkar borttogs. Vidare vidtogs ombyggnationer av vapenhuset. Två arkivskåp flyttades från sakristian och upp till orgelläktaren.

Vid en renovering 1982-83 efter en sotskada avsågs sättas gips, med påklistrad...

Läs mer i eget fönster

År 1840 - 1840 Nybyggnad
Långhus och kor (med skrank)
År 1890 - 1891 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
I kyrkan ingår (enligt ritningen) delar av västgaveln och tornet från den äldre kyrkan.

Carl Fredrik Ekholm (Arkitekt)

År 1890 - 1891 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Installation av ny värmeanläggning.

LA (Arkiv)

År 1953 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

LA Dnr 121/60. (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av vapenhus.

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

LA Dnr 121:60/43. (Arkiv)

År 1977 - 1977 Underhåll - omputsning
Utvändig omputsning.

LA Dnr 411/77. (Arkiv)

År 1979 - 1979 Fast inredning - bänkinredning
Lösa sittdynor lades på samtliga bänkar.

LA Dnr 78/74. (Arkiv)

År 1981 - 1981 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering av vindsbjälklag.

LA Dnr 342/81. (Arkiv)

År 1982 - 1983 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning efter sotskada. Färgsättning i enlighet med början av 1950-talet.

LA Dnr 300/82. (Arkiv)

År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny toalett och städutrymme inrymdes i befintligt förrådsutrymme i vapenhuset.

LA Dnr 162/89. (Arkiv)

År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, innertak
Nytt innertak till sakristian.

LA Dnr 492/92. (Arkiv)

År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny textilförvaring i sakristia, nytt musikskåp i långhus.

LA Dnr 22/95. (Arkiv)