Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TYRESÖ TYRESÖ 1:827 - husnr 1, TYRESÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd974812

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TYRESÖ KYRKA (akt.)

1638 - 1641

1639 - 1640

Stockholm
Tyresö
Södermanland
Tyresö
Tyresö församling
Stockholms stift
Kyrkvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Tyresö kyrka uppfördes åren 1638–1640 på initiativ av friherre Gabriel Oxenstierna, dåvarande ägare till Tyresö slott. I samband med kyrkans invigning 1641 begravdes även dess patronus Gabriel Oxenstierna. Kyrkan uppfördes under ledning av Hans Ferster (verksam i Sverige 1634 till sin död 1653) som var den ledande murmästaren i Sverige på 1630–1650-talet. S:t Jacobs kyrka i Stockholm fullbordades under Hans Fersters ledning 1634–43 och han ledde även ombyggnaden av Österåkers kyrka vid 1600-talets mitt. Oklart är om Ferster stod för ritningarna till Tyresö kyrka. Det är möjligt att han har fungerat som byggmästare medan en av tidens...

Läs mer i eget fönster

År 1638 - 1641 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1638–1640 Kyrkan uppförs. 1641 Kyrkan invigs den 9 mars samtidigt med Gabriel Oxenstiernas begravning. Åren närmast efter invigningen fortsätter arbetet med spånläggning och tjärande av taket. Gabriel Oxenstiernas epitafium sätts upp i kyrkan 1641. Arbetet är troligen ett polskt krigsbyte, utfört omkring 1620. Oxenstiernas porträtt är målat av Cornelius Arendtz 1640, sekundärt insatt.
År 1639 - 1640 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn, gravkor under koret.

Gabriel Oxenstierna (Byggherre)

Hans Ferster (Byggmästare)

Hans Ferster (Arkitekt)

År 1639 - 1640 Nybyggnad - Torn

Gabriel Oxenstierna (Byggherre)

Hans Ferster (Byggmästare)

Hans Ferster (Arkitekt)

År 1639 - 1640 Nybyggnad - Sakristia

Gabriel Oxenstierna (Byggherre)

Hans Ferster (Arkitekt)

Hans Ferster (Byggmästare)

År 1639 - 1640 Nybyggnad - Korparti

Gabriel Oxenstierna (Byggherre)

Hans Ferster (Arkitekt)

Hans Ferster (Byggmästare)

År 1641 - 1641 Invigning
Invigningsdatum 1641-03-09, Gabriel Oxenstiernas begravning.
År 1700 - 2007 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1700-talet fram till 2007 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Tyresö kyrka (Publikation)

År 1977 - 1978 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad väster om sakristian utmed norra långhusmuren för skrudkammare, förråds- och hygienutrymmen.

Ture Jangvik (Arkitekt)