Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HANINGE SUNDBY 7:55 - husnr 1, ORNÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2006-0707

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ORNÖ KYRKA (akt.)

1883 - 1886

1883 - 1885

Stockholm
Haninge
Södermanland
Ornö
Dalarö-Ornö-Utö församling
Stockholms stift
Ornö Kyrkviken 33

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Ornö kyrka uppfördes mellan 1883 och 1886 som en kopia av Gillhofs kyrka i Jämtland, ritad av arkitekten Ludvig Hawerman (1821–1908).

Hawerman ritade en rad kyrkor men även profana byggnader under 1800-talets andra hälft. I Jämtland har han även ritat Hotagens kyrka, 1851–1861. Några andra av Hawermans kyrkor är Alnö mellankyrka i Medelpad, 1861–1862 (brann ned 1888), Rogberga kyrka i Småland, 1867–1868, Ore kyrka i Dalarna, 1872, Hasslövs kyrka i Halland, 1862–1863 m fl. Av Hawermans profana byggnader kan nämnas Stockholms telegrafstation, Skeppsbron 2, 1868–1870, högre lärarinneseminariet i Stockholm, Riddargatan 5, 1870–1872 o...

Läs mer i eget fönster

År 1883 - 1886 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppförs. Interiören var ursprungligen ljus med vitgrå väggar och vitt tak. Predikstol, altarbarriär och läktare var vitmålade med grå schablondekorer i fyllningarnas hörn (prov på ursprunglig målning finns framskrapad i en av altarringens fyllningar) mot mörkt bruna bänkar, dörrar och fönster.
År 1883 - 1885 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn.

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1883 - 1885 Nybyggnad - Korparti
Bakom koret är sakristian inrymd

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1883 - 1885 Nybyggnad - Torn

Per Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1886 - 1886 Invigning
År 1931 - 2006 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia mellan 1931-2006 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Ornö Kyrka (Publikation)