Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKERÖ HILLESHÖGBY 13:1 - husnr 1, HILLESHÖGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2004-1398

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HILLESHÖGS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1170 - 1199

Stockholm
Ekerö
Uppland
Hilleshög
Färingsö församling
Stockholms stift
Hilleshögsvägen 66

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Hilleshögs kyrka uppfördes under 1100-talets tredje fjärdedel med långhus, kor, absid samt torn i väster. Absiden var täckt av ett hjälmvalv av gråstensflis medan takstolen i kor och långhus troligen var öppen. Under 1200-talet täcktes kor och långhus av ett plant innertak. Under samma århundrade försågs tornrummet i väster med ett tunnvalv av tegel och öppnades mot långhuset med en hög båge. Invändigt utsmyckades kyrkan med kalkmålningar. Hilleshögs kyrka hör med sitt västtorn till en tidig romansk kyrkotyp som i Uppland har sin utgångspunkt i S:t Pers kyrka i Sigtuna.

Vid 1300-talets slut eller 1400-talets början tillkom sakris...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, absid och torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1170 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Hilleshögs kyrka uppförs som en romansk gråstenskyrka med torn i väster, långhus och kor med absid i öster.
År 1375 - 1424 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1449 Nybyggnad - Vapenhus
År 1600 - 2003 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1600-talet till år 2003 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Hilleshögs kyrka (Publikation)