Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKERÖ ADELSÖ KYRKA 1:1 - husnr 1, ADELSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ld99-0535

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ADELSÖ KYRKA (akt.)

1170 - 1199

1170 - 1199

Stockholm
Ekerö
Uppland
Adelsö
Adelsö-Munsö församling
Stockholms stift
Hovgården 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Adelsö kyrka uppfördes under 1100-talets senare del med långhus, smalare kor och möjligen en absid. Av kyrkans ursprungliga delar finns idag nuvarande långhusets sidomurar samt väggen mellan koret och sakristian bevarad. Under 1300-talet uppfördes sakristian av gråsten och täcktes med ett ribbvalv av tegel. Tornet i väster uppfördes under 1400-talets förra hälft. Vid 1400-talets mitt förenades tornets bottenvåning med långhuset samtidigt som båda byggnadskropparna välvdes. När kyrkans kor under 1400-talets slut utvidgades och försågs med stjärnvalv, fick slutligen den medeltida kyrkan salkyrkans form. Samtidigt uppfördes ett vapenhu...

Läs mer i eget fönster

År 1170 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1170 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Stenkyrka uppförs med långhus, smalare kor och absid. Långhuset täcks av en öppen takstol. Från denna tid härstammar ännu långhusets sidomurar samt väggen mellan koret och sakristian
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1430 - 1469 Nybyggnad - Korparti
År 1440 - 1479 Ändring - ombyggnad
1400-talets mitt: Långhuset och tornets bottenvåning välvs. Tornets bottenvåning förenas med långhuset. 1470-tal: Koret utvidgas och förses med stjärnvalv. Kyrkan omgestaltas till salkyrka. Vapenhus uppförs i trä. Ett altarskåp tillkommer. Från detta finns endast ett krucifix bevarat
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Torn
År 1753 - 2004 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia mellan 1753-2004 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Adelsö kyrka (Publikation)

År 1952 - 1952 Nybyggnad - Vapenhus