Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTERÅKER MELLANSJÖ 3:3 - husnr 1, LJUSTERÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1163

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LJUSTERÖ KYRKA (akt.)

1751 - 1755

1751 - 1755

1894 - 1894

Stockholm
Österåker
Uppland
Ljusterö
Ljusterö-Kulla församling
Stockholms stift
Mellansjövägen 45

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Historik

Inventeringsår 2004

Ljusterö kyrka är resultatet av en ombyggnad av ett kapell från 1750-talet. 1894 byggdes det äldre kapellet om och fick en helt ny gestaltning. Den nya kyrkan utformades med den gamla grundplanen och timmerstommen i behåll som kläddes in med polykromt färgad panel och försågs med ett torn som ersatte den gamla klockstapeln.

Ombyggnaden utfördes efter ritningar av den kände stockholmsarkitekten Hjalmar Kumlien (1837–1897). Kumlien arbetade som stationshusarkitekt hos Adolf Edelsvärd 1860–1872. Därefter drev han, tillsammans med sin bror Axel Kumlien (1833–1913), egen verksamhet. Bröderna är upphovsmän till ett stort antal byggnade...

Läs mer i eget fönster

År 1751 - 1755 Nybyggnad
År 1751 - 1755 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ny kyrkobyggnad uppförs av liggande timmer klädd med rödfärgad, stående panel och brädtak.
År 1848 - 1996 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1848-1996 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Ljusterö kyrka (Publikation)

År 1894 - 1894 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Axel Kumlien (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Nybyggnad - Korparti

Axel Kumlien (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Nybyggnad - Sakristia

Axel Kumlien (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Nybyggnad - Torn

Axel Kumlien (Arkitekt)