Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALLENTUNA LILLA GARN 7:1 - husnr 1, ÖSSEBY-GARNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

össeby5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSSEBY-GARNS KYRKA (akt.)

1200 - 1259

1230 - 1269

Stockholm
Vallentuna
Uppland
Össeby-Garn
Össeby församling
Stockholms stift
Lilla Garn 33

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Össeby-Garns medeltida kyrka uppfördes av sten under romansk tid på 1200-talet och byggdes till med ett vapenhus under 1400-talet. På platsen stod sannolikt tidigare en kyrka av trä. Össeby-Garns kyrka bevarar sin medeltida plan och form, karakteristisk för de uppländska romanska landsortskyrkorna.

Össeby-Garns kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Till den tidigaste träkyrkan i Össeby-Garn tillfogades kor och sakristia av sten under 1200-talets första hälft. Vid 1200-talets mitt ersattes långhuset av trä av ett i sten. Dateringen har gjorts m...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1249 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1259 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1200-talets början: Kor och sakristia av sten uppförs. 1200-talets mitt: Långhus av sten byggs till.
År 1230 - 1269 Nybyggnad
Långhus
År 1300 - 1992 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1300-talet till 1992 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008

Össeby-Garns kyrka (Publikation)

År 1470 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus