Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALLENTUNA ANGARNS KYRKA 1:1 - husnr 1, ANGARNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0768

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ANGARNS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1270 - 1299

Stockholm
Vallentuna
Uppland
Angarn
Össeby församling
Stockholms stift
Angarns-Lundby 9

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Angarns kyrka torde som tidigast ha tillkommit under 1280-talet. Sakristian samt vapenhuset har tillkommit något senare, och varken vapenhusets eller sakristians murar ligger i förband med långhuset. Salkyrkans långhus var ursprungligen täckt av ett tunnvalv med treklöverformad genomskärning, något som var vanligt under folkkungatiden. Vid okänd tidpunkt har kyrkan brunnit varpå trätunnvalvet brann ner och murarnas övre del förstördes. Efter branden försågs långhuset med ett platt innertak av trä och samtidigt sänktes vägghöjden med ungefär en halv meter. Vapenhuset lämnades utan innertak, med synliga takstolar. Sakristians medeltid...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Sakristia
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Vapenhus
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppförs som salkyrka med ett trätunnvalv i klöverbladsform.
År 1400 - 2001 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1400-talet fram till 2001 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Angarns kyrka (Publikation)