Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SIGTUNA VIDBO PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, VIDBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vidbo kyrka interiör mot Ö.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VIDBO KYRKA (akt.), VIDBO KYRKA (akt.)

1175 - 1224

1180 - 1219

Stockholm
Sigtuna
Uppland
Vidbo
Skepptuna församling
Uppsala stift
Vidbo kyrkby 312

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Rättsväsende - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Kyrkan är uppförd av natursten med tegel i vapenhusets gavelröste samt i omfattningar och valv. Fasaderna är spritputsade med slätputs i omfattningar och blinderingar avfärgade i en vit kulör. Vapenhusets gavelröste är synligt tegel med vita blinderingar. Sadeltaken är skiffertäckta. Vindskivorna av tjärat trä är kontursågade.

Kyrkan består i sina äldsta delar av långhus med smalare kor bevarat från 1200-talet. Under 1400-talet revs en ursprunglig absid och koret förlängdes. Härigenom fick kyrkan en ganska säregen plan med ett ovanligt långt och smalt östparti. Vapenhuset med sitt dekorativt utformade tegelröste byggdes till unde...

Läs mer i eget fönster

År 1175 - 1224 Nybyggnad
En romansk kyrka bestående av långhus med smalare kor och absid uppförs
År 1180 - 1219 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1180 - 1219 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia uppförs.
År 1225 - 1225 Specifika inventarier - dopfunt
Ca 1225 Dopfunt av kalksten av ”Calcarius” utförs ca 1225.
År 1300 - 1300 Ändring - ombyggnad, innertak
Omkring 1300 Långhusets platta trätak ersätts av ett tunnvalv av trä vars skelett ännu delvis bevaras. Koret erhöll tunnvälvt tegelvalv.
År 1300 - 1350 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
1300-talets förra del. Triumfkrucifix
År 1400 - 1449 Ändring - tillbyggnad
Kor
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, fönster
Några fönster på sydsidan vidgas.
År 1440 - 1459 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp tillverkas.
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar utförs i den s k Ärentunaskolan.
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1450 - 1499 Rivning
Absiden rivs. Koret förlängs åt öster och valvslås av tegel. Valvslagning av långhus.
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus uppförs.
År 1450 - 1500 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet ersätts av ett nytt.
År 1600 - 1699 Ändring
1600 ? Figursågade vindskivor till vapenhuset tillverkas.
År 1682 - 1682 Ändring
Enligt en beskrivning hade västra gaveln ”remnat” från södra och norra sträckmuren och fönstren var ”illa sönder”.
År 1687 - 1687 Fast inredning - bänkinredning
Sluten bänkinredning tillverkas.
År 1702 - 1702 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Korset till triumfkrucifixet görs om och målas vitt.
År 1732 - 1732 Ändring
Ett nytt kyrkfönster, blyinfattat med 16 rutor, tillverkas. Placering okänd
År 1746 - 1746 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster i kyrkan och det södra korfönstret utvidgas.
År 1747 - 1750 Fast inredning - Altarpredikstol
Altarpredikstol tillverkas.
År 1748 - 1748 Fast inredning - läktare
Läktaren sänks.
År 1753 - 1753 Nybyggnad - Sakristia
År 1753 - 1753 Ändring - ombyggnad
Sakristian rivs med undantag för den östra muren. En ny och större sakristia med valv uppförs öster om den gamla. Ny sakristidörr med medeltida portklapp överflyttas från äldre dörr. Triumfbågen rivs. Valvet i gamla koret muras om. Interiören vitkalkas. Det västra fönstret utvidgas.
År 1759 - 1759 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka till klockstapeln tillverkas
År 1768 - 1768 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya bänkar tillverkas, med bibehållande av bänkdörrarna från 1687. Den karnissvängda avslutning av bänkarna åt öst tillkom. Läktare uppförs på platsen för en äldre läktare.
År 1776 - 1776 Ändring - ombyggnad, innertak
Sakristians valv tas ned och ersätts av ett plant trätak.
År 1785 - 1785 Ändring - ombyggnad, interiör
Två nya läktare, en på norra och en på södra sidan, tillverkas (senare nedtagna). Flygeldörrarna till något av altarskåpen används till bröstvärn för två nybyggda läktare. Orgel köps in. Orgeln tillverkas för kyrkan i Nora år 1706. Till orgeln ”följde med” en i trä skuren bild föreställande Kung David spelande harpa och två av trä snidade änglar.
År 1788 - 1788 Ändring
Nummertavla köps in.
År 1833 - 1833 Ändring - ombyggnad
Ett nytt fönster på norra sidan huggs upp. Fönstren ges en stickbågig form. Golvmaterial byts. Före 1833 fanns tegelgolv lagt i mönster i hela kyrkan.
År 1861 - 1861 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Korets valv målas blått med förgyllda stjärnor.
År 1862 - 1862 Ändring
Ny altaruppsats sätts ihop av 1700-talets altaruppsats och äldre delar. Den i ramen infattade oljemålningen härrör från 1600-talet. Altarbord och altarskrank utförs av vitmålat trä med förgyllt listverk. Ny predikstol tillverkas och sätts upp på norra långhusväggen.
År 1880 - 1880 Underhåll - målningsarbete, interiör
Altaruppsatsen vitmålas. Bänkinredningen vitmålas? Läktarbarriären vitmålas med förgyllda lister? Orgelfasaden vitmålas med förgyllda detaljer
År 1897 - 1897 Fast inredning - orgel
Orgeln renoveras.
År 1905 - 1905 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntscuppan försäljs till Statens Historiska museer (nu i Museet för nordiska fornsaker i Uppsala).
År 1907 - 1907 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka till klockstapeln tillverkas.
År 1907 - 1907 Ändring
Fram till 1907 satt i det lilla, nu med vapenhus förbyggda fönstret, högt uppe på kyrkans sydmur en fönsterram av trä. Den förvaras nu på Statens historiska museum.
År 1912 - 1912 Byggnadsarkeologisk undersökning
Vid grävning påträffas grundmuren till en absid.
År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad, yttertak
Spåntaket ersätts av skiffertak. Takstolarna förstärks.
År 1920 - 1920 Teknisk installation - värme
Kyrkan värms med en järnkamin placerad mitt emot predikstolen.
År 1933 - 1933 Ändring - restaurering, interiör
Interiören restaureras. Kalkmålningarna togs fram och konserverades av John Österlund, Uppsala. Interiören återfick sin äldre färgsättning. Tunnvalvets blå stjärnhimmel avlägsnas.

John Österlund (Konservator)

År 1933 - 1933 Teknisk installation - värme
Varmluftsuppvärmning installeras.
År 1962 - 1962 Konservatorsarbeten
Kalkmålningarna rengörs av Gustaf Ambe. Rengöring och målning interiört utförs av Kurt Fredriksson, Vidbo. Elektrisk värme installeras.

Gustaf Ambe (Konstnär)

Kurt Fredriksson (Konstnär)

År 1966 - 1966 Specifika inventarier - dopfunt
En ny dopfunt tillverkas.
År 1976 - 1976 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriören restaureras. Kyrkan förses med ny puts. Gravkor och grindstolpar omputsas.
År 1976 - 1976 Ändring - tilläggsisolering
Valven värmeisoleras. Skorstenar på taket avlägsnas. Ytterbelysning.
År 1983 - 1983 Fast inredning - orgel
Orgelns restaureras.
År 1984 - 1984 Specifika inventarier - altarskåp
Nytt skåp tillverkas till det äldre altarskåpet.
År 1996 - 1996 Underhåll - interiör
Väggar och valv i långhus, sakristia och vapenhus rengörs och avfärgas. Fönsterna målas. Dörrar, läktarbröstning, altare och altarring rengörs och målas. Den bänk och ryggstöd i det näst sista bänkkvarteret i den norra bänkraden tas bort.
År 2003 - 2003 Fast inredning - orgel
Orgeln restaureras.
År 2003 - 2003 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fönsterna målas utvändigt.