Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORDANSTIG JÄTTENDALS ANNEXHEMMAN 2:1 - husnr 1, JÄTTENDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4054-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JÄTTENDALS KYRKA (akt.), JÄTTENDALS KYRKA (akt.)

1200 - 1249

1200 - 1299

1801 - 1802

Gävleborg
Nordanstig
Hälsingland
Jättendal
Nordanstigskustens församling
Uppsala stift
Fröstengatan 12

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2003

En stenkyrka har funnits på platsen åtminstone sedan 1200-talet. Den medeltida kyrkan förstördes i en brand vid sekelskiftet 1800 men delar av den brunna kyrkan, och sakristian från år 1775, kom att ingå i den nya kyrkan. Jättendals nya kyrka uppfördes efter ritningar av Gustaf af Sillén och togs i bruk år 1802 men invigdes först 1824.

År 1200 - 1249 Nybyggnad
Långhus och kor. Av den ursprungliga kyrkan kvarstår delar av de norra och östra långhusmurarna
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Stenkyrka byggs.
År 1350 - 1550 Ändring - ombyggnad
Medeltidens slut, Förlängning åt öster. Sakristia, vapenhus och tegelvalv tillkommer.
År 1578 - 1578 Underhåll
Reparationsarbeten.
År 1650 - 1659 Underhåll
Reparation av tornet.
År 1680 - 1689 Underhåll
Läggning av spån och tjärning av taken.
År 1736 - 1736 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett runt fönster längst i väster på den södra sidan togs upp.
År 1753 - 1753 Ändring - ombyggnad
Ny tornspira byggs av Hans Larsson, Bergsjö.
År 1775 - 1775 Nybyggnad - Sakristia

Pehr Hagmansson (Byggmästare)

År 1775 - 1775 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia i sten byggs av Daniel Hagman, Sundsvall.
År 1800 - 1800 Brand
5 maj brinner den gamla kyrkan. Delar av murarna och ett flertal inventarier klarade branden.
År 1801 - 1802 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Anders Caspolin (Byggmästare)

År 1801 - 1802 Nybyggnad - Torn

Anders Caspolin (Byggmästare)

År 1801 - 1802 Nybyggnad - Korparti

Anders Caspolin (Byggmästare)

År 1801 - 1801 Ritning godkänd / bygglov
Ritningar upprättade av Gustaf af Sillén fastställs av regeringen. Sakristian från år 1775 och delar av murarna i norr och öster behålls från den gamla kyrkan. Som byggmästare anlitas A. Caspolin från Hudiksvall och Daniel Hagman från Sundsvall.

Anders Caspolin (Byggmästare)

Daniel Hagman (Byggmästare)

Gustaf af Sillén (Arkitekt)

År 1802 - 1802 Ändring
Den nya kyrkan tas i bruk.
År 1805 - 1805 Fast inredning - läktare
Läktaren färdigställd.
År 1813 - 1813 Fast inredning - predikstol
Predikstol av Jonas Edler installeras.

Jonas Edler (Konstnär - Bildhuggare)

År 1815 - 1815 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målad och förgylld av Jonas Edler.

Jonas Edler (Konstnär - Bildhuggare)

År 1824 - 1824 Invigning
Invigning.
År 1839 - 1839 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av Lars Niclas Nordqvist, Alfta, installeras och orgelläktare färdigställs.

Lars Niclas Nordqvist (Orgelbyggare)

År 1883 - 1884 Ändring - ombyggnad, yttertak
Byte av spåntak till järnplåttak. Avfärgning av fasaderna?
År 1930 - 1930 Ändring
Invändig renovering enligt program av August Engberg, Byggnadsstyrelsen. Putsarbeten? Utbyte av fönster?
År 1963 - 1963 Teknisk installation - värme
Installation av elvärme.
År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster installeras och korfönstren förses med färgat glas av Jonas Andersson, Jättendal.
År 1971 - 1971 Ändring
Fasadrenovering efter handlingar upprättade av Uno Söderberg och Berndt Gruvstedt 27/5 1969. Stiglucka och interiören (?) renoveras. Kopparplåt ersätter järnplåt på taket, grunden förses med cementputs.
År 1984 - 1984 Ändring
Textil av Karin Eriksson-Trennhem placeras mot kyrkans södra vägg, framför en murstock.

Karin Eriksson-Trennhem (Konstnär)

År 1984 - 1984 Ändring
Konserveringarbeten på predikstol, altaruppsats, orgelfasad. Orgelrenovering. Rengöring väggar. Ommålning listverk, bänkar. Ombyggnad altarring.
År 1986 - 1987 Ändring
Åtgärdande av ventilationsöppningar i grunden och mögelsanering av golvbjälklag under läktare.
År 2001 - 2001 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockans axel skadades så att klockan hängde snett och slog i klockbocken