Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUSDAL KÅRBÖLE 4:1 - husnr 1, KÅRBÖLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4038-13.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÅRBÖLE KYRKA (akt.), KÅRBÖLE KYRKA (akt.)

1000 - 1099

1760 - 1760

1867 - 1867

1869 - 1870

1869 - 1869

Gävleborg
Ljusdal
Hälsingland
Färila
Färila-Kårböle församling
Uppsala stift
Härjedalsvägen 623

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Det första träkapellet i Kårböle, som enligt uppgift uppfördes under tidig medeltid, låg i närheten av Kårån som rinner genom byn och denna byggnad användes fram till 1500-talets senare hälft. År 1599 invigdes på en annan plats i byn en ny kyrkobyggnad som var åtta meter lång, fem meter bred och nio meter hög. Måttuppgifterna antyder att det kan ha varit en stavkyrka, vilken senare försågs med ett lågt torn i väster. Under 1760-talet ersattes det då svårt rötskakade kapellet med en ny kyrka av trä som 1776 dekorerades av den unge konstnären Jonas Åkerström som var lärjunge till konstnären Paul Mickelsson Hallberg. År 1817 försågs ky...

Läs mer i eget fönster

År 1000 - 1099 Nybyggnad
1000-talet? Kårböle första kyrka, ett träkapell byggs enligt traditionen i bygden, på den plats där Dag Ringsson med en här av hälsingar rastade 1029 under sin färd till Norge för att undsätta kung Olof Haraldsson, sedermera känd som S:t Olof. Efter kungens död 1030 inleds pilgrimsvandringarna till S:t Olofs grav i domkyrkan i Nidaros och enligt seden skulle pilgrimerna skänka något till kapellet i Kårböle (därav namnet offerkyrka) för att få en lyckosam resa. Hur detta första träkapell såg ut är inte känt.
År 1100 - 1199 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Kårböle kyrkas Madonnaskulptur skapas.
År 1531 - 1531 Ändring
Fogdarna inkasserar klockskatt från Kårböle kapell.
År 1540 - 1559 Tagen ur bruk
Pilgrimsfärderna tar slut och offerkyrkan lämnas öde.
År 1547 - 1547 Ändring
Konfiskering av återstående kyrksilver från Kårböle kapell.
År 1599 - 1599 Invigning
Invigning av en ny träkyrka i Kårböle.
År 1633 - 1633 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två kyrkklockor finns i Kårböle
År 1700 - 1729 Äldre kulturhistorisk inventering
Enligt prosten Broman är kyrkan åtta meter lång, fem meter bred och nio meter hög. (Möjligen kan den ha varit av stavkyrkemodell med tanke på höjden). I väster har byggnaden ett troligen sekundärt tillkommet torn, vilket bara är ett par meter högre än taknocken. Ett litet ”contoir” utgör sakristia. I byggnaden fanns ett korskrank av svarvade träpinnar.
År 1712 - 1712 Fast inredning - predikstol
Bildhuggaren Petter Blom från Gävle förfärdigar tillsammans med några medhjälpare altarprydnad och predikstol till kyrkan.

Petter Blom (Konstnär - Bildhuggare)

År 1716 - 1716 Nybyggnad - Sakristia
En ny sakristia byggs.
År 1752 - 1752 Ändring
Enligt ett visitationsprotokoll är kyrkan både gammal och liten samt ”nog så låg och svår att predika i”.
År 1760 - 1760 Nybyggnad
Det gamla kapellet uppges vara så ”nedruttnadt at det förstörde sig sjelft.” En ny kyrkobyggnad i trä uppförs i närheten av den tidigare kyrkan och invigs detta år. Kyrkan var försedd med altarpredikstol.
År 1776 - 1776 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkan förses med ”åtskillige Målningar å Wäggarne” av målaren Paul Mickelsson Hallberg.

Paul Mickelsson Hallberg (Konstnär)

År 1800 - 1800 Specifika inventarier - kyrkklocka
1800 (ca) En kyrkklocka gjuts om av Per Öberg i Hudiksvall.
År 1817 - 1817 Nybyggnad - Torn
Kyrkan förses med ett nytt torn där kyrkklockorna hängs upp.
År 1860 - 1869 Rivning
Kyrkan utdöms som ”ful och illa medfaren”. Tornet har satt sig och hela byggnaden lutar betänkligt. Virket är svårt angripet av röta och svamp. Den gamla kyrkan rivs
År 1867 - 1867 Nybyggnad
Församlingen beslutar bygga ny kyrka.
År 1868 - 1868 Ritning godkänd / bygglov

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

År 1868 - 1868 Ritning godkänd / bygglov
Ritningar till en ny kyrka godkänns av Kungl Maj:t och platsen för den nya kyrkan utses. Beslutet bli att den nya kyrkan ska anläggas på den sandås som löper parallellt med Ljusnan, där även landsvägen går.
År 1869 - 1870 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

Per Norin (Byggmästare)

År 1869 - 1870 Nybyggnad - Torn

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

Per Norin (Byggmästare)

År 1869 - 1870 Nybyggnad - Sakristia

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

Per Norin (Byggmästare)

År 1869 - 1870 Nybyggnad - Korparti

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

Per Norin (Byggmästare)

År 1869 - 1869 Nybyggnad
Byggmästare Per Norin från Trönö påbörjar arbetet med den nya kyrkan, en träbyggnad med torn i väster och sakristia i öster bakom altaret.

Per Norin (Byggmästare)

År 1871 - 1871 Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel byggs av E. A. Setterquist & son.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kårböle kyrkas tak förses med ett galvaniserat plåttak som svartmålas.
År 1947 - 1951 Ändring - restaurering
Genomgripande restaurering av kyrkan efter ritningar av bollnäsarkitekten Carl Bååth. Genomgång av allt plåttak och omålning. Nya fönsterbleck. Genomgång och lagning av puts på fasad samt därefter kalkmålning. Översyn av tornlanternin och åskledare. Ny trossbotten med kutterspånsfyllning och nytt trägolv av furu läggs in. Väggarna isoleras invändigt med träfiberplattor i kyrkorum och sakristia. Befintlig väggpanel och målningar sätts sedan tillbaka. Ny panel i vapenhus och vindfång. Taket isoleras med kutterspån. Ny panel i tak som putsas. Nya innanfönster sätts in. Nya portar med större bredd sätts in i det norra vapenhuset. Nya bänkar tillverkas i huvudsakligt utförande som den gamla, men med större mått. Målning utförs på trä med lackfärg. Väggarna i kyrkorummet vävspänns och målas med emulsionsfärg. Vapenhuset breddas och ny trappa ordnas till läktaren. Ingången mot söder tas åter upp när den tidigare kaminen tas bort. Putsade ytor stryks med kalkfärg. Järn och plåt behandlas med oljefärg. Installation av elektrisk uppvärmningsanordning. Ny altartavla av Västeråskonstnären Nils-Aron Berge. Nytt förvaringsskåp i sakristian.

Carl Bååth (Arkitekt)

Nils-Aron Berge (Konstnär)

År 1968 - 1969 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Fyra väggmålningar som kommer från 1776 års kyrka infogas i kyrkorummets väggar, tre mot söder och en över utgången mot norr.
År 1996 - 1996 Ändring - restaurering
Omfattande restaurering av fasad och interiör. Faserna putsas, taken målas om med svart linoljefärg och utvändiga förgyllningsarbeten utförs. Nedre delen av tornspiran läggs om med ny fabrikslackerad plåt. Lagning av plåtkors. Handikappramp anläggs utanför tornentrén genom att den befintliga trappan flyttas ut ca 0,5 meter och anslutes mot en ny handikappramp mot norr. I kyrkorummet sätts kompletterande bröstpanel upp och målas, putslagning i tak med hydrauliskt kalkbruk, ommålning av väggar och kransgesims samt delar av bänkinredningen mm. Slipning av trappa till predikstol. Övrigt golv behålls som skurgolv.
År 2003 - 2003 Specifika inventarier - textilskåp
Textilskåpet i sakristian byggs om och utökas i storlek efter ritningar av Kicki Kirvall Hanses. Textilskåpet målas sedan i samma färg som omgivande snickerier.