Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUSDAL HAMRA 1:27 - husnr 1, HAMRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hamra kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMRA KYRKA (akt.), HAMRA KYRKA (akt.)

1800 - 1850

1857 - 1861

1860 - 1872

1862 - 1862

Gävleborg
Ljusdal
Hälsingland
Los
Los-Hamra församling
Uppsala stift
Hamra kyrkväg 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Kyrkobyggnaden är uppförd är uppförd i trä som en stor salskyrka med ett vidbyggt torn i väster och en sakristia i öster. Den nuvarande kyrkobyggnaden ersatte ett bönhus från 1830-talet som låg cirka 500 meter norrut. Ritningarna till den nuvarande kyrkan utfördes av arkitekt Johan Fredrik Åbom i Stockholm 1857, men kyrkan kunde invigas först 1872.

År 1800 - 1850 Nybyggnad
1800-talets första hälft, Litet träkapell uppförs intill den första begravningsplatsen.
År 1856 - 1856 Ändring
Ritningsförslag till kyrkobyggnad och kyrkogård upprättas av byggmästaren Johan Nordell.

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1857 - 1857 Ritning godkänd / bygglov

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1857 - 1857 Ritning godkänd / bygglov
Ritning till kyrkobyggnad utförs av arkitekten Johan Fredrik Åbom vid Överintendentämbetet.
År 1857 - 1861 Nybyggnad
Kyrkobyggandet påbörjas, sannolikt under byggmästare Johan Nordells ledning.
År 1860 - 1872 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1860 - 1872 Nybyggnad - Torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1860 - 1872 Nybyggnad - Sakristia

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1860 - 1872 Nybyggnad - Korparti

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1862 - 1862 Nybyggnad
Klockvinkel med hammare förs från Los till Hamra för att fungera som provisorisk klocka i väntan på att tornet blir färdigt.
År 1869 - 1869 Ändring
Kontrakt upprättas med byggmästaren L. Nyblom från Bollnäs att han ska ”fullborda och färdiggöra det som Nordell påbörjat”. Överintendentämbetets ritning följdes dock ej helt. Nyblom svarade även för målning och förgyllning samt inköp av armatur.
År 1870 - 1899 Teknisk installation - värme
1800-talets slut, Nytt golv läggs in och en varmluftskamin införskaffas till kyrkorummet.
År 1870 - 1870 Specifika inventarier - kyrkklocka
De två kyrkklockorna till tornet köps från Joh. A. Beckmans klockgjuteri i Stockholm.
År 1872 - 1872 Invigning
Kyrkan invigs.
År 1899 - 1899 Fast inredning - orgel
Orgeln renoveras av Per Johan Johansson, bosatt i Ore.

Per Johan Johansson (Orgelbyggare)

År 1955 - 1956 Ändring - restaurering
Omfattande restaurering under ledning av arkitekt P. O. Lewert, Gävle och med byggmästare Einar Sandström som entreprenör. Kyrkan isoleras invändigt med 5 cm wellit och förses med nya ytskikt på golv, tak och väggar. Nytt yttertak av koppar, södra ingången sätts igen och ersätts med ett fönster. Taket i sakristian sänks och tre fönster på östra väggen sätts igen. Fönster mot koret sätts också igen. Nytt altare och ny altartavla av konstnären Nils-Aron Berge. Altarbordet får skiva av rosafärgad sten som utförs hos Gusta stenhuggeri i Brunflo. El installeras i kyrkan, bänkvärmare. Klockorna får elektrisk ringning och åskledare installeras.

Nils-Aron Berge (Konstnär)

P O Lewert (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Inköp av ny orgel från orgelfirman Kemper Lubeck i Tyskland som placeras bredvid den gamla på läktaren.

Kemper (Orgelbyggeri)

År 1977 - 1977 Ändring
Altarväggen fullbordas genom ett förslag av arkitekt Sören Thurell, Hudiksvall i samråd med arkitekt Maria Dahl, Härnösand.

Maria Dahl (Arkitekt)

Sören Thurell (Arkitekt)

År 1986 - 1986 Underhåll - exteriör
Ommålning av kyrkans exteriör.
År 1994 - 1994 Teknisk installation
Nya elinstallationer, bla nya bänkvärmare. Ny motor till orgelfläkt. Ny elanordning för klockringningen.
År 1998 - 1998 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering av innertak samt nya tätningslister i fönstren.
År 2002 - 2003 Fast inredning - orgel
Renovering av läktarorgel av Johannes Menzel.

Johannes Menzel (Orgelbyggare)