Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL NJUTÅNGERS KYRKBY 16:1 - husnr 1, NJUTÅNGERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4008-15.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NJUTÅNGERS KYRKA (akt.), NJUTÅNGERS KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1200 - 1299

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Njutånger
Enånger-Njutångers församling
Uppsala stift
Njutångersvägen 49

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Kyrkan är huvudsakligen murad av gråsten och består av ett rektangulärt långhus med vidbyggd sakristia i nordost och vapenhus i sydväst. Av den äldsta stenkyrkan, uppförd under 1100- eller 1200-talet, är huvuddelen av långhuset bevarad. Från denna tid finns även de ursprungliga takstolarna och taktron kvar i västra delen av långhuset. Vid en ombyggnad under 1400-talet utvidgades koret till samma bredd som långhuset och sannolikt tillfogades även sakristia och vapenhus. Även från denna tid finns takstolar och taktro bevarade. Kyrkans vitputsade murar och spånklädda tak har fortfarande kvar sin medeltida resning. Vapenhusets tak kröns...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Kyrkobyggnaden uppförs. Ännu bevarade murar samt takstolar (1200-tal) finns i nuvarande västra delen av långhuset.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad
1400-t s h Ombyggnad med utökning åt öster, trol. Uppförande vapenhus och sakristia. Sannolikt slås valven vid denna tid.
År 1520 - 1529 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Väggar och valv förses med kalkmålningar.
År 1670 - 1699 Fast inredning - läktare
1600-t slut ”Bruksläktare” sätts upp i koret.
År 1683 - 1683 Ändring
Årtalet utskuret på vapenhusets takkam. Takreparation?
År 1704 - 1705 Ändring - ombyggnad, interiör
Lagning av sprickor i valv, förstoring av fönster, kordörren igenmuras, långhusdörren förstorad, korläktaren borttagen, ny västläktare över den befintliga, ny predikstol, målningarna överkalkade m m.
År 1730 - 1739 Fast inredning - skrank
Det medeltida korskranket och krucifixet avlägsna och två pyramider tillkommer.
År 1734 - 1734 Fast inredning - läktare
Ny västläktare med ”fjorton fyllningar”.
År 1739 - 1739 Fast inredning - bänkinredning
Nytt golv och nya bänkar.
År 1776 - 1776 Fast inredning - altarring
Ny altarring.
År 1928 - 1929 Ändring - restaurering
1. Större restaurering med framtagande av kalkmålningar, arkeologisk utgrävning. 2. Pannrum, hängrännor, stuprör, plåtavtäckningar exteriör.
År 1954 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
1950-t (1955) Interiör renovering: ny bänkinredning, ny orgel, övre läktaren borttagen, den undre förkortad med ny bröstning. Arkitekt?
År 1977 - 1977 Konservatorsarbeten
1977? Konservering av altarskåp, Madonna och Kristusbild.
År 2001 - 2001 Fast inredning - bänkinredning
Nedersta bänken i södra kvarteret borttagen, ny ljusbärare.