Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERHAMN LJUSNE 6:10 - husnr 1, LJUSNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ljusne kyrka altarpredikstol.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LJUSNE KYRKA (akt.), LJUSNE KYRKA (akt.)

1878 - 1878

1878 - 1878

Gävleborg
Söderhamn
Hälsingland
Söderala
Ljusne församling
Uppsala stift
Hagavägen 6

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Religionsutövning - Kyrka

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Församlingshem

Historik

Inventeringsår 2007

Ljusne kyrka uppfördes sannolikt 1878, då som skola. Den innehöll då förutom flera skolsalar även bostad för lärarinnor och en kyrksal. Åren 1895-96 byggdes skolan om till kyrka under ledning av arkitekten C Widell. Ombyggnaden stöddes av brukets ägare, greven och grevinnan von Hallwyl.

År 1878 - 1878 Nybyggnad
Kyrksal, sakristia, vapenhus, skolsal, lärarbostad
År 1878 - 1878 Nybyggnad - Sakristia
År 1878 - 1878 Nybyggnad - Vapenhus
År 1878 - 1878 Nybyggnad - Korparti
År 1878 - 1878 Nybyggnad
Uppförande av den nuvarande kyrkobyggnaden i form av kyrksal och två skolsalar med bostad för två lärarinnor. Byggnaden uppfördes med stomme av timmer och fasad av panel under tak av målad plåt. Det var en avlång byggnadskropp under sadeltak med mittrisaliter åt båda hållen. På södra mittrisalitens krön placerades en liten lanternin. Stora rundbågiga fönster. Stilen på byggnaden har kallats ”pseudo-schweizisk” och låg nära den sedan länge rivna Hallwylska villan. I kyrksalen var väggarnas timmerstockar synliga, men de var kalkade och ”ströplade”.
År 1895 - 1896 Ändring - ombyggnad
Större ombyggnad (arkitekt C. Widell). Kyrksalen inreddes i dess nuvarande form. Nytt högre kyrktorn. Ny panel utvändigt och i kyrksalen. Altarpredikstol infogades med trappa från sakristian. Läktare runt hela kyrkorummet utom på altarväggen. Orgel på västläktaren bör ha tillkommit vid samma tillfälle.

Carl Widell (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Ändring - ombyggnad
Ombyggt till kyrka

Carl Widell (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av kyrkan. (Arkitekt Arre Essén, Stockholm) Kyrkan målades vit utvändigt. Spiran förgyllts. Nya trappor. Ingången till sakristian utifrån har flyttats något. Ny förgyllning. Altaret flyttats fram en meter, ny altaruppsats i tre fält med druvor och gröna blad. Interiörens trävita delar fernissades. Ljudtak till predikstolen. Ommålning av bänkar i något mörkare färg än tidigare. I fönstren nytt antikglas. Ny el.

Arre Essén (Arkitekt)

År 1942 - 1942 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem. Panna i källaren och element.
År 1944 - 1944 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av orgel, av Bo Wedrup (två manualer och pedal, 15 stämmor)

Bo Wedrup (Orgelbyggare)

År 1945 - 1945 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av trä.
År 1950 - 1950 Fast inredning - orgel
Orgeln tillbyggd med två stämmor i varje manual och i pedal av Rolf H Larsson, Uppsala.

Rolf Larsson (Orgelbyggare)

År 1954 - 1954 Ändring
Nya belysningsarmaturer, lampetter och lampor. Renovering och utbyggnad av orgeln.
År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad, yttertak
1966? Nytt tak med bandplåt. Nu avlägsnades träkammen på taknocken.
År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel
Renovering och vissa förändringar av orgeln av Gunnar Carlsson, Borlänge.

Gunnar Carlsson (Orgelbyggare)

År 1983 - 1983 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av exteriör
År 1987 - 1987 Ändring
Slipning av golv. Konservering av predikstol, altaruppsats, altarring och dopfunt. Rengöring av takytor. Målning med alkydlack på tidigare förnissade ytor under bakre läktaren. Installation av toalett i sakristian.
År 1995 - 1995 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av exteriören i 1926 års färgsättning efter fasadskrapningar av konservator. Rötskadat virke på östra väggen utbyttes.
År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad
Ny handikapptoalett. Ny handikappramp.