Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOLLNÄS VÄXBO 11:24 - husnr 1, VÄXBO KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

3994-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄXBO KAPELL (akt.), VÄXBO KAPELL (akt.)

1923 - 1924

1923 - 1924

Gävleborg
Bollnäs
Hälsingland
Bollnäs
Bollnäs församling
Uppsala stift
Växbo 2848

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2006

Kapellet är uppfört år 1923-24 efter ritningar av arkitekt Carl Bååth. Byggnaden har drag av nationalromantisk arkitekturstil och är uppförd med en plankstomme med reveterad fasad i en vit kulör och en låg grå sockel.

Inventeringsår 1994

Kapellet är uppfört år 1923-24 efter ritningar av arkitekt Carl Bååth. Byggnaden har drag av nationalromantisk arkitekturstil och är uppförd med en plankstomme med reveterad fasad i en vit kulör och en låg grå sockel.

År 1923 - 1924 Nybyggnad

Carl Bååth (Arkitekt)

År 1923 - 1924 Nybyggnad
Växbo kapell uppförs efter ritningar av Carl Bååth, Bollnäs och invigs 16/11 1924. Byggmästare är August Jakobsson från Växbo. Målarmästare är Isak A. Hammarlund. Kapellet byggs av plank med utvändig revetering. Taket täcks med tegel som tjäras svart med stenkolstjära medan tornet har spåntäckning. Altare och altarring, predikstol, bänkar, orgel samt takbjälkar är brunbetsade. Väggarna är målade i marmorimitation.
År 1939 - 1939 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan flyttas till bakre väggen ovanför ingången till lilla salen.
År 1959 - 1959 Ändring
En omfattande renovering utförs. Interiören får en ny färgsättning i ljust grå kulörer. Dekorationsmåleriet målas över. En altarmålning av Erik Stenholm tillkommer på korväggen.

Erik Stenholm (Konstnär)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
En ny orgel placeras i koret. Ersätter den gamla vars del av skärmar sätts upp på båda sidor om altaret.
År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad
Utvändig tilläggsisolering görs och ny puts tillförs fasaden. Tornet förses med nytt takspån, all plåt byts ut, fönster och trädetaljer renoveras och målas. Vaktmästarbostaden byggs om och ett kök inryms i lägenheten. På nedervåningen renoveras köket i sakristian och hallen. Lilla salen renoveras och får ny inredning.