Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOLLNÄS RENGSJÖ PRÄSTBORD 1:10 - husnr 1, RENGSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3992-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RENGSJÖ KYRKA (akt.), RENGSJÖ KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1792 - 1795

Gävleborg
Bollnäs
Hälsingland
Rengsjö
Rengsjö församling
Uppsala stift
Västerby 7612

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Rengsjö kyrka byggdes 1795 på den plats den står idag. Det finns sparsamma uppgifter om en medeltida kyrka i Rengsjö på samma plats som kyrkogården. Kyrkan var murad och bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakt avslutat kor i öster. Vapenhuset var uppfört mitt på långhusets västra fasad och sakristian i anslutning till korets nordvägg. När befolkningen och antalet kyrkobesökare ökade blev medeltidskyrkan för liten. Efter ett försök med utbyggnad av läktarna beslutades att i stället bygga en ny kyrka.

Den gamla kyrkan revs och stenmaterialet återanvändes till byggandet av den nya kyrkan. Originalritningen är från 1...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Uppgifter om en kyrkobyggnad på nuvarande kyrkogården med långhus, kor, vapenhus och sakristia.
År 1626 - 1626 Brand
Kyrkan eldhärjas och återuppbyggs.
År 1664 - 1664 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkas av snickaren och bildhuggaren Ewerdt Friis.

Ewert Friis (Konstnär - Bildhuggare)

År 1730 - 1730 Fast inredning - läktare
Medeltidskyrkan är för liten p.g.a. befolkningstillväxt. Läktaren i väster byggs om och förstoras.
År 1792 - 1795 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Johan Christoffer Loëll (Byggmästare)

År 1792 - 1795 Nybyggnad - Torn

Johan Christoffer Loëll (Byggmästare)

År 1792 - 1795 Nybyggnad - Korparti

Johan Christoffer Loëll (Byggmästare)

År 1793 - 1793 Ändring
En ny kyrka planeras att uppföras ett stycke nordväst om den medeltida kyrkplatsen. Ritningar troligen av länsbyggmästare J.C. Loëll men med justering av Överintendentsämbetet. Originalritningen är försvunnen men enligt uppgift är den signerad av Överintendentsämbetet och daterad 1793.

Johan Christoffer Loëll (Byggmästare)

År 1795 - 1795 Rivning
Den gamla kyrkan rivs men platsen fortsätter att användas som kyrkogård. Den nya kyrkan byggs ett stycke därifrån och vid nybygget återanvänds stenmaterialet från den gamla. Kyrkan står klar, avviker delvis från originalritningen. Årtalet finns på en inskriftstavla över kyrkans sydingång. Predikstolen och diverse lösa inventarier från den äldre kyrkan placeras i den nya.
År 1817 - 1818 Fast inredning - orgel
Kyrkan får sin första orgel. Orgelbyggare E. Nordquist, Nora. Orgelns fasad är fortfarande relativt oförändrad.

Eric Nordqvist (Orgelbyggare)

År 1823 - 1823 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrenovering. Omfattning okänd.
År 1848 - 1848 Ändring - ombyggnad
Tornets norra och östra ljudgluggar ändras från spetsbågiga till rundbågiga i och med nygjutning av klocka.
År 1854 - 1854 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Omfattning okänd.
År 1905 - 1905 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering. Omfattning okänd. Ev. bara tornet.
År 1926 - 1926 Ändring - restaurering
Exteriör renovering och interiör ombyggnad. Ritningar efter av Carl Bååth, delvis efter Johannes Dahls förslag från 1922. Nytt spånyttertak. Fönsterrenovering och en del utbytta fönster. Ommålning av väggar och tak invändigt. Golvbjälklaget får antagligen ny blindbotten med trossfyllning. Trägolvet byts ut helt eller delvis. Ombyggnad under orgelläktaren med nytt arkiv mot söder, förrådsutrymme mot norr samt vindfång och ytterdörr mot väster. Bänkar under läktaren tas bort i samband med ombyggnaden. Resten av bänkarna byggs om. Gångar skapas längs långhusets väggar. Ny entrédörr med vindfång mot väster. Uppgången till predikstolen omlagd. Elbelysning och kaminer installeras. Delar av altaruppsatsen förändras.

Carl Bååth (Arkitekt)

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering med renovering av puts eller hel omputsning.
År 1938 - 1938 Ändring
Förråd byggs om till pannrum. Gjutning av betongbjälklag. Varmvattenradiatorer installeras.
År 1938 - 1938 Rivning
Läktartrappan på norra sidan rivs och ersätts av förrådsrum.
År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Centralvärme installeras.
År 1947 - 1947 Ändring
Ny entrétrappa mot söder
År 1951 - 1951 Arkitekturbunden utsmyckning
Fyra korfönster förses med färgat glas.
År 1954 - 1954 Underhåll - exteriör
Fasadputsen renoveras. Nytt kors på tornspiran. Diskussion om att ta bort sockelputsen eftersom den är sugande. Renoverades i stället.
År 1963 - 1963 Ändring
Inredning av två toaletter i kyrkan.
År 1968 - 1969 Ändring - ombyggnad
Takkonstruktionen och kyrkans tunnvälvda innertak uppvisar svåra skador. Tunnvalvet restaureras och får sitt nuvarande utseende med synliga bräder. Fasadrenovering med ny ytputs. Renovering av tornet exteriört. Tornets och frontespisens stålplåt byts mot kopparplåt. Spåntaket och solbänkarnas spåntäckning på övriga byggnaden byts också ut mot kopparplåt. Värmeisolering av vindsbjälklag, förstärkning av takstolar, nya dragsteg (innan fanns bara dragsteg vid koret). Ommålning av väggar interiört. Ny trappa byggs till läktaren. Arkitektritningar av Uno Söderberg, tekniska bedömningar av Sven-Erik Bjerking och konstruktioner av Berndt Gruvstedt och Hans Pettersson.

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1970 - 1979 Ändring
Skador på tornet. Omfattning och åtgärder okända.
År 1976 - 1976 Fast inredning - orgel
Kyrkan förses med en kororgel, levererad av Walter Thür, Torshälla.

Walter Thür (Orgelbyggare)

År 1986 - 1986 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering. Underlag av Leif Sjölund. Fasaden putsas och avfärgas med kalkputs och kalkfärg. Gamla lagningar med kalkcement och cementputs avlägsnades. Lagningar görs med Serponit hydraliskt kalkbruk och fasaden målas med Serponit kalkfärg våt. Tornuret sattes i funktion igen.
År 1998 - 1998 Underhåll
Renovering av tornet.
År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering. Fullständiga puts- och avfärgningsarbeten. Fasaderna putsas om med kalkbruk från Optiroc och avfärgningen sker med traditionell kalkfärg, våtsläckt Gotlandskalk. Rötskador i lanterninens panel lagades. Fönstren och lanterninen målas med Alcro linoljefärg.