Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOLLNÄS ANNEFORS 4:3 - husnr 1, ANNEFORS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

3966-4.TIF  (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ANNEFORS KAPELL (akt.), ANNEFORS KAPELL (akt.)

1857 - 1857

1857 - 1857

Gävleborg
Bollnäs
Hälsingland
Bollnäs
Bollnäs församling
Uppsala stift
Annefors 7962

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2005

Behovet av ett kapell i Annefors hade funnits redan från Annefors bruks anläggande 1775. Det var Annefors bruks ägare P.C. Rettig, C.A. Rettig och R. Rettig som lät bygga kapellet, i nyklassicistisk stil 1857.

År 1857 - 1857 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Rettig (Byggherre)

År 1857 - 1857 Nybyggnad - Torn

Rettig (Byggherre)

År 1857 - 1857 Nybyggnad - Sakristia

Rettig (Byggherre)

År 1857 - 1857 Nybyggnad - Korparti

Rettig (Byggherre)

År 1857 - 1857 Nybyggnad
Annefors kapell invigs den 18 oktober, strax norr om kyrkogården. Det är bruksägarna P.C. Rettig, C.A. Rettig och R. Rettig som låter uppföra uppföra kapellet. Kapellet byggs av trä med ett torn i väster samt sakristia i öster, bakom altaret. De valmade sadeltaken täcks med plåt som gråfärgas. Långhuset har fyra höga rundbågiga fönster på vardera sidan. Orgeln är byggd strax före 1800 av orgelmakare Pehr Strand dä, Stockholm. Brukspatron P.C. Rettig köper den från Hospitalkyrkan i Gävle och skänker den till Annefors kapell. Predikstolen placeras bakom altaret.

Pehr Strand (Orgelbyggare)

År 1859 - 1859 Ändring
Den i stål gjutna kyrkklockan inköps från Naylor Vickers, Sheffield, England.
År 1930 - 1930 Tagen ur bruk
Den 21 februari spricker kyrkklockan vid ringning i stark kyla. Den spruckna klockan förvaras sedan dess i kyrktornet.
År 1935 - 1935 Ändring
Änkefru Brita Jonsson på Torsberg skänker en ny kyrkklocka till församlingen. Detta till minne av maken, brukspatron Jonas Jonsson.
År 1960 - 1961 Ändring - restaurering
En omfattande exteriör och interiör restaurering äger rum under arkitekt Einar Lundberg. Målning av korvägg, predikstol, läktarbarriör och orgel utförs av konstnären Erik Stenholm och ger än idag kapellet dess inre karaktär. Exteriört utbyttes tornkrönets, det på en glob vilande korset. El drogs in i kapellet.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Erik Stenholm (Konstnär)

År 1998 - 1998 Ändring - restaurering, exteriör
Kapellet restaureras exteriört. Rötskadad panel byts ut, taken ses över och en ny entrétrappa byggs. Vidare förgylls takkorset, fönstren renoveras och all plastfärg på kapellet avlägsnas för att ersättas med linoljefärg i den ursprungliga färgsättningen. Målningsarbeten utförs invändigt i vapenhuset. Gravkapellets fasader och tak målas och fönstren renoveras.
År 2001 - 2001 Fast inredning - orgel
Orgeln bedöms vara i ett mycket dåligt skick. Bälgen är angripen av råttor som gnagt sönder skinnet och förorsakat kraftigt luftläckage. En del av pipverket är så skadat att orgeln bedöms vara obrukbar.