Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTHAMMAR EKEBY 6:1 - husnr 1, EKEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ekeby kyrka exteriör.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKEBY KYRKA (akt.), EKEBY KYRKA (akt.)

1250 - 1300

1430 - 1460

1440 - 1469

Uppsala
Östhammar
Uppland
Ekeby
Ekeby församling
Uppsala stift
Ekeby 115

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Ekeby kyrka är en senmedeltida, rektangulär salkyrka byggd i gråsten och försedd med ursprungliga valv. Övre delen av gavelröstena är dock murade i tegel. Kyrkan har vapenhus i söder och sakristia i norr. Sakristian byggdes redan på 1200-talet till en äldre träkyrka på platsen. Den revs när det nuvarande långhuset och koret byggdes omkring 1400-talets mitt. Kyrkan välvdes redan från början med tegelribbvalv. Vapenhuset är troligen tillbyggt i slutet av 1400-talet. Dopfunten från 1200-talet är kyrkans äldsta föremål och talar för att här fanns en sockenkyrka redan på 1200-talet. Kyrkan tycks till stor del ha bevarat sina ursprungliga...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1300 Nybyggnad
Sakristian byggs till en äldre träkyrka på platsen. Sakristian byggdes av sten och välvdes med tunnvalv. Kyrkans järnbeslagna dörr i vapenhuset härstammar från den första träkyrkan. Dopfunten av kalksten är från 1200-talet och har hört till den första träkyrkan på platsen.
År 1280 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1430 - 1460 Nybyggnad
En ny kyrka byggs av sten. Den får formen av salkyrka och välvs från början med tegelvalv. Den befintliga sakristian bevaras.
År 1440 - 1469 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1440 - 1469 Nybyggnad - Korparti
År 1450 - 1500 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset byggs i söder. Dörren med den rika smidesdekoren hörde troligen till den gamla träkyrkan på platsen.
År 1470 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1515 - 1525 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Valv- och väggmålningarna i kyrkan tillkommer. Det är okänt vem konstnären var.
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kyrkans inre vitlimmas så att kalkmålningarna försvinner.
År 1717 - 1717 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats och altartavla i klassicistisk stil. Det medeltida altarskåpet avlägsnas från sin plats på högaltaret och ställdes mot korets norra vägg. Predikstolen är samtida med altaruppsatsen och antas vara tillverkad av samma verkstad. Predikstol och altarprydnad bekostades till stor del av hovmarskalken Johan Teet och hans hustru Hedvig Schönberg.
År 1730 - 1730 Fast inredning - altarring
Ny altarrundel tillverkades av snickaren Sandberg från Uppsala.
År 1841 - 1841 Fast inredning - orgel
Ny orgel införskaffas.
År 1888 - 1888 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Sockenstämman beslutar att sälja kyrkans medeltida skulpturer till Statens historiska museum. Affären kom inte till stånd förrän 1904. Sedan dess förvaras ett triumfkrucifix, en madonnabild och en apostlabild på Historiska museet i Stockholm.
År 1922 - 1922 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ett nytt orgelverk tillverkades av Furtwängler & Hammer i Hannover. Den gamla orgelfasaden från 1841 bibehölls.

Furtwängler & Hammer, Hannover (Orgelbyggare)