Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA FÅLHAGEN 36:1 - husnr 1, ALMTUNAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Almtunakyrkan,bild.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALMTUNAKYRKAN (akt.), ALMTUNAKYRKAN (akt.)

1957 - 1959

1957 - 1959

Uppsala
Uppsala
Uppland
Uppsala
Uppsala domkyrkoförsamling
Uppsala stift
Torkelsgatan 2D, Torkelsgatan 2E

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Almtunakyrkan är ett för Uppsala unikt exempel på 1950-talets nydanande kyrkoarkitektur till vars främsta företrädare räknas just Peter Celsing. Den är märklig både till sin utformning och kvalitet. Kyrkan har ett mycket stort arkitekturhistoriskt värde. Anläggningen har en sträng och utåt sluten form och kontrasterar starkt mot omgivande bebyggelse. Kyrkorummet är utformat med stor konsekvens och uppriktighet och bygger på en upprepning av kraftfulla geometriska former. Sedan omkring 1990 omfattas Almtunakyrkan av kulturminneslagens bestämmelser rörande kyrkliga kulturminnen pga sitt stora kulturhistoriska värde.

År 1957 - 1959 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Anders Diös (Byggmästare)

Peter Celsing (Arkitekt)

År 1957 - 1959 Nybyggnad
Förslag till Almtunakyrkan upprättat av arkitekt SAR Peter Celsing godkändes av Byggnadsstyrelsen 1957. Almtunakyrkan invigdes 1959. Byggnadsentreprenör var Diös.

Diös fastigheter AB (Byggherre)

Peter Celsing (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel
Orgeln som ursprungligen var placerad mitt framför entrén på norra väggen flyttades till västra sidoskeppsväggen.
År 1963 - 1963 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan målad av konstnären Ragnar Johansson placerades på korväggen ovan altaret.

Ragnar Johansson (Konstnär)