Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIERP TEGELSMORA 1:1 - husnr 1, TEGELSMORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TEGELSMORA KYRKA (akt.), TEGELSMORA KYRKA (akt.)

1450 - 1499

1450 - 1500

Uppsala
Tierp
Uppland
Tegelsmora
Vendel-Tegelsmora församling
Uppsala stift
Tegelsmora 315

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Tegelsmora kyrka är en av de bäst bevarade medeltid skyrkorna i Uppland. Den
hör till gruppen av tegelornerade gråstenskyrkor av vilka ett flertal finn s i norra
Uppland. Kyrkan är i sin helhet byggd under l400-talets andra hälft. Den består
av långhu s i östvästlig riktning, vapenhus i söder och sakristi a i norr . Möjligen
tillkom vapenhuset något senare.

År 1450 - 1499 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor vapenhus och sakristia
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Korparti
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1450 - 1500 Nybyggnad
Tegelsmora kyrka uppförs i gråsten med gavelrösten och portaler i tegel. Alla byggnadsdelar, långhus, kor, vapenhus och sakristia, uppförs i ett sammanhang, Kyrkan hade även en takryttare i trä mitt på långhustaket. Spår av takryttaren som revs 1859 syns fortfarande på vinden bland takstolarna.
År 1504 - 1504 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkan dekorerades med målningar i valv och på väggar. Konstnärens namn var Erik Östensson. Hans namn är känt genom Rhezelius teckningar av och noteringar om kyrkan på 1630-taIet.

Erik Östensson (Arkitekt)

År 1713 - 1713 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan försågs med ny bänkinredning.
År 1727 - 1727 Ändring - ombyggnad, fönster
Kyrkans fönster vidgades
År 1765 - 1765 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats och predikstol. Donerades av ätten de Geer (ägare av Lövsta bruk och Tobo bruk) som fick patronatsrätt över kyrkan år 1724.
År 1859 - 1859 Ändring - ombyggnad
Renovering av valv som delvis murades om pga. sättningar i grunden och sprickbildning. Vid renoveringen avlägsnades alla medeltida målningar utom i vapenhuset, Hela kyrkan putsades om invändigt.
År 1893 - 1893 Ändring - ombyggnad, interiör
1893 genomfördes en restaurering. Över det gamla golvet lades ett nytt brädgolv, ny läktare byggdes, bänkinredningen från 1713 byttes ut mot nya öppna bänkrader. Dopfunten och det medeltida altarskåpet flyttades ut tiII vapenhuset. I koret byggdes ny altarring.
År 1908 - 1908 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick en ny orgel.
År 1934 - 1934 Ändring - restaurering
Ny restaurering efter ritningar av arkitekten Ragnar Jonsson. Nya slutna bänkkvarter byggdes med återanvändande av 1893 års bänkar. Tegelgolvet frilades. Den gamla målningen framtogs på altaruppsats och predikstol. I vapenhuset framtogs de senmedeltida valvmålningama. Försök att ta fram medeltidsmålningama i kyrkorummet var förgäves. De var helt bortknackade 1859. Det medeltida altarskåpet flyttades in i koret och placerades på dess södra vägg. Ny värmeledning installerades och pannrum anordnades under vapenhuset.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1964 - 1965 Ändring - ombyggnad
Stor invändig renovering efter förslag av arkitekt Ragnar Jonsson. Nytt kalkstensgolv lades. Nya innerbågarmonterades i fönstren. Läktarbarriären försågs med ett av smide genombrutet mittparti. Syftet var att få in mer ljus från det stora fönstret i västra gaveln. En flytt av den gamla orgeln förbereddes därför också. I källaren under vapenhuset placerades wc och elcentral och förråd. En trappa upp till vapenhuset byggdes. Skorstenen från pannan i vapenhuskällaren revs. Ljuskronorna elektrifierades. Konservering av altarskåp, predikstol och målningarna i vapenhuset gjordes av konservator Sven Carlsson.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1908 ersattes aven ny orgel tillverkad av Magnusson i Göteborg. Orgeln placerades på södra delen av läktaren för att ej skymma ljuset från västfönstret.
År 2000 - 2000 Fast inredning - altarring
Ombyggnad av knäfallet på altarringen. Nytt skåp för liggande förvaring av textilier placeras i sakristian.
År 2003 - 2003 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av valvkapporna på vinden. Montering av dragstag tvärs över långhuset för att förhindra ytterligare sprickbildning i murarna. Förslag upprättat av Bjerking ingenjörsbyrå.