Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖRNSKÖLDSVIK MOSJÖ 7:101 - husnr 1, SKORPEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSV-3.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKORPEDS KYRKA (akt.)

1842 - 1843

1842 - 1843

Västernorrland
Örnsköldsvik
Ångermanland
Skorped
Skorpeds församling
Härnösands stift
Skorpedsvägen 102

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Efter en förenklad version av Johan Fredik Åboms ritningar byggdes 1842-43 Skorpeds kyrka med Lars David Geting som byggmästare. Den ersatte då en femtio år äldre kyrka. 1847 tillkom ett torn och den gamla klockan flyttades över från klockstapeln.

Se även exteriör samt interiör beskrivningar.

År 1842 - 1843 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Lars David Geting (Byggmästare)

År 1842 - 1843 Nybyggnad - Sakristia

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Lars David Geting (Byggmästare)

År 1842 - 1843 Nybyggnad - Korparti

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Lars David Geting (Byggmästare)

År 1842 - 1843 Nybyggnad
Efter en förenklad version av Johan Fredik Åboms ritningar byggdes 1842-43 Skorpeds kyrka med Lars David Geting som byggmästare. Den ersatte då en femtio år äldre kyrka. 1847 tillkom ett torn och den gamla klockan flyttades över från klockstapeln.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1847 - 1847 Nybyggnad - Torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Lars David Geting (Byggmästare)