Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND RUTE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, RUTE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

522-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RUTE KYRKA (akt.), RUTE KYRKA (akt.)

1050 - 1050

1100 - 1199

1200 - 1200

1230 - 1270

1240 - 1259

1260 - 1260

Gotland
Gotland
Gotland
Rute
Bunge, Rute och Fleringe församling
Visby stift
Rute kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Rute kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kor och långhus uppfördes i mitten på 1200-talet, kort därefter uppfördes tornet. Kyrkans valv dekorerades med målningar vilket skedde i slutet av 1200-talet. Möjligen ersätter kyrkan en äldre kyrka som SvK placerar på 1100-talet, detta trots att inga spår av en sådan är funnen. Sedan byggnadstiden har endast smärre ändringar gjorts på kyrkans exteriör.

I kyrkogårdsmuren finns två stigluckor av medeltida ursprung samt spår av en tredje bevarade.

I mitten av 1400-talet dekorerades väggarna invändigt med passionsmålningar. På 1600-talet byggdes de två kolonnerna i långhuset om...

Läs mer i eget fönster

År 1050 - 1050 Nybyggnad
Årtal enl. Strelow.
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Tidigare kyrka. Gravhäll med djurframställning.
År 1200 - 1200 Nybyggnad
Årtal enl. taxuslistan (den finns skilda editioner som anger två olika årtal, se även 1260).
År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning
Två gravhällar, en lagd över Gangwids syster och en över hans bror.
År 1229 - 1229 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 1229. Gravhäll lagd över Dominus Gangwidus (nu försvunnen).
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1230 - 1270 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten
År 1230 - 1260 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll lagd över Sighiem (nu deponerad på Gotlands Fornsal).
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Kor och långhus uppfördes, SvK anger att koret uppfördes i övergångsstil o. 1235 och det unggotiska långhuset o. 1245. Dopfunt (SvK uppger årtalet 1245). Triumfkrucifix.
År 1250 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valvmålningar
År 1250 - 1300 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1260 - 1260 Nybyggnad
Årtal enl. taxuslistan (den finns skilda editioner som anger två olika årtal, se även år 1200, SvK anser 1260 som det mer trovärdiga).
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Torn
Tornet uppfördes, SvK anger att tornet uppfördes o. 1255 i samband med detta slogs valven i långhuset. Valvmålningarna, GKM anger o. 1280 och att Lafrans Botvidarsson målade dem.

Lafrans Botvidarsson (Konstnär)

År 1430 - 1470 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Fris i långhus

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1450 - 1450 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Passionsfrisen målades, SvK anger 1430-60.
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1600 - 1650 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten, ursprungligen från Visborgs slottskyrka
År 1600 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
En äldre nu försvunnen altaruppsats, målningar från den finns bevarade i form av tre figurmålningar i predikstolens fyllningsfält. Målade av Johan Bartsch dä, som dog 1666. Prästbänk. Sakristia.

Johan Bartsch d ä (Konstnär)

År 1600 - 1699 Ändring
1600-tal(?) Strävpelare.
År 1605 - 1605 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk.
År 1616 - 1616 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 1616. Epitafium över kyrkoherden Börje Oluffsen, död 1616.
År 1630 - 1630 Fast inredning - altaruppsats
omkring 1630. Altaruppsats.
År 1640 - 1640 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 1640. Gravhäll lagd över Bøpe Anderssøn Westr.
År 1643 - 1643 Fast inredning - bänkinredning
Bekostade Dinnis Westrem och Jacop Alby en stol/bänk.
År 1648 - 1648 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 1648. Epitafium över kyrkoherden Nils Börgesson, död 1648.
År 1671 - 1671 Fast inredning - bänkinredning
Bekostade Lilvala en stol/bänk.
År 1674 - 1674 Ändring - ombyggnad
Kolonnerna i långhuset ombyggdes till pelare.
År 1681 - 1681 Fast inredning - altaruppsats
Inskaffades altaruppsatsen som tidigare prydde kyrkan i Visborgs slott i Visby.
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Krucifixet målades.
År 1701 - 1701 Arkitekturbunden utsmyckning
Inskrift i altaruppsatsen som målades detta år.
År 1703 - 1703 Arkitekturbunden utsmyckning
Inskription i en takstol.
År 1725 - 1725 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona.
År 1726 - 1726 Fast inredning - bänkinredning
Inskr. på en fotpall i bänkkvarteret.
År 1730 - 1730 Ändring - ombyggnad
Brädvägg under läktaren mellan långhuset och tornet, bekostades av Christian och Hans Krabbe, Söndersborg.
År 1733 - 1733 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1733 - 1733 Fast inredning - predikstol
Predikstol.
År 1744 - 1744 Fast inredning - bänkinredning
Bekännelsepall.
År 1800 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, material från äldre bänkinredning ingår
År 1800 - 1800 Specifika inventarier - kyrkklocka
omkring 1800. Göts klockan av Carl Fr. Grönwall, Stockholm.

Carl Fr Grönwall (Klockgjutare)

År 1800 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Bänkkvarteret byggdes om, gamla bänkar återanvändes.
År 1873 - 1873 Ändring
Allmän reparation av kyrkan. Avkalkades kyrkans väggar och överkalkades igen då kalkmålningarna ansågs för fragmentariska. Predikstolen målades i ekimiterande färg.
År 1950 - 1951 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av Erik Fant. Valv- och väggmålningar togs fram.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel
Orgel, byggd av Andreas Thulesius, Klintehamn.

Andreas Thulesius (Orgelbyggare)

År 1981 - 1981 Ändring
Stödmuren belades med plåt.
År 1990 - 1990 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkan restaureras utvändigt efter förslag av arkitekt Jan Utas.  Tornhuven reparerades. Tornpanelen byttes, så även delar av remstyckena, offerreglar monteras och hängrännor.  Klockdäcket byttes.  Galleritaken konstruerades om, de fälldes in under stenarna.  Fasaderna putslagades, och kalkavfärgades.  Hörnkedjorna tvättades. Sockeln fogades.  Fönstren justerades. Solbänkarna byttes.  Kolonnetterna i gluggarna lagades.  Golvet i tornrummet lades delvis om.  Trappor omfogades.  Vilplan i tornhuv och landgångar på vindarna anordnades.  Stigluckor putslagades och kalkavfärgades våren 1991.

Jan Utas (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Byggnadsarkeologisk undersökning
Kyrkvinden dammsögs ända in på valvsvicklarna. Som en följd av detta genomfördes en arkeologisk undersökning av jordlagret varvid man fann ett mynt, en malsten och fyra järnspik.
År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Tornets puts reparerades.