Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ROMA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ROMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

520-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ROMA KYRKA (akt.), ROMA KYRKA (akt.)

1086 - 1086

1170 - 1199

1200 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Roma
Roma församling
Visby stift
Roma kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Roma kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Det nuvarande koret och långhuset, uppförda i två etapper vid 1200-talets mitt, har föregåtts av en romansk kyrkobyggnad med absidkor på platsen. Av denna kyrka från slutet av 1100-talet återstår sakristian, dock har den sannolikt i samband med kyrkans modernisering på 1200-talet försetts med ett sekundärt kryssvalv. Några skulpturfragment som förvaras i kyrkan har tolkats så att en byggnadsetapp, troligen avseende ett västtorn, planerats under 1300-talet men aldrig kommit till utförande.

Sedan byggnadstiden har endast smärre exteriöra ändringar gjorts på kyrkan. Det ursprungli...

Läs mer i eget fönster

År 1086 - 1086 Nybyggnad
Kyrkan byggdes enligt Strelow.
År 1100 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning
Järnbeslagen på portarna är delvis medeltida. Runristad gravhäll, uttagen på 1920-talet ur den korsformiga gluggen i korets Ö gavelröste. Förvaras i Gotlands fornsal.
År 1140 - 1159 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntsfot på kyrkogården.
År 1150 - 1200 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia. Byggt till ett ursprungligt absidkor
År 1170 - 1199 Nybyggnad
En romansk stenkyrka med absidkor och sakristia byggdes, varav vid sidan av enstaka stenar med puts- och målningsrester inmurade i den nuvarande kyrkans murverk ovan valven, samt omfattningarna till två av portalerna (återanvända i de V portalerna) endast sakristian inklusive absidkorets N vägg och en djurfigur, inmurad i korets Ö gavelröste, är bevarade (SvK daterar absidkoret till ”1100-talets mitt” och sakristian till ”omkr. 1175”).
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor, möjligen är långhusets västparti uppfört något senare
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1200 - 1299 Ändring - ombyggnad
Det nuvarande koret och långhuset byggdes i en eller två etapper, de två västligaste travéerna i kan ha tillkommit något senare än resten av långhuset. (SvK daterar den Ö travén till ”omkr. 1240, de båda V till ”omkr. 1255”). Byggnaden karaktäriseras som en ”falsk basilika”. Väggskåpet i N kormuren.
År 1230 - 1270 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten
År 1240 - 1259 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten (musselkuppetyp).
År 1300 - 1399 Ändring
Ett västtorn planerades men kom aldrig till utförande (ett kapitälband av ”Egypticus”-verkstaden är bevarat; SvK anger ”1300-talets början”).
År 1387 - 1387 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i korgolvet över bildsnidaren Johannes Bugge och hans dotter Margareta.
År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafietavla, till 1965 bevarad på kyrkvinden.
År 1631 - 1631 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades grundligt, den var då ”nere paa fald” (närapå fallfärdig). Bänkinredning.
År 1654 - 1654 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafium över kyrkoherden Magnus Magni Majander. Målat av Johan Bartsch d.ä.

Johan Bartsch d ä (Konstnär)

År 1656 - 1656 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av Johan Bartsch, numera i långhuset. Predikstol (ej bevarad).

Johan Bartsch (Konstnär)

År 1661 - 1661 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i korgolvet över kyrkoherden Majander ohh.
År 1664 - 1664 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafium över Bendt Rasmussøn Karby ohh Mette Niels datter. Målat av Johan Bartsch d.ä.

Johan Bartsch d ä (Konstnär)

År 1700 - 1737 Fast inredning - predikstol
Predikstol, donerad 1737 av landshövdingen Johan Didrik Grönhagen
År 1730 - 1739 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar med målning.
År 1732 - 1732 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar, de äldre flyttades till sidorna.
År 1736 - 1736 Ändring - restaurering
1600-talsaltartavlan renoverades av Johan Hernell. Bänkarna målades av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1737 - 1737 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol, donerad av landshövding Johan Grönhagen. Trappa till predikstolen från en öppningen i muren till sakristian, vilken trol. togs upp vid detta tillfälle. Utvändig trätrappa samt dörr till sakristians vind inrättades.
År 1741 - 1741 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafiet över M. M. Majalander renoverades av Karl Tielström.

Karl Tielström (Okänd)

År 1776 - 1776 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av mässing, inköpt från Skultuna mässingsbruk.
År 1786 - 1786 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i korgolvet över kyrkoherde J. Bolin (återanvänd gravhäll från S:t Görans ruin i Visby, ursprungligen lagd över Eyko slaktare och hans hustru 1343).
År 1800 - 1800 Tagen ur bruk
omkring 1800. Timglas, stulet 1987.
År 1851 - 1851 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades. Bl.a. ”vitlimmades” den invändigt och en inskrift från 1633 ovanför sakristiingången bortskrapades.
År 1873 - 1873 Fast inredning - orgel
Orgelläktare, ritad av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Orgel av Åkerman & Lund, Stockholm.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1880 - 1889 Ändring - ombyggnad, fönster
Långhusets rosettfönster i V gaveln tillkom.
År 1894 - 1894 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan gjuten av K. G. Bergholtz, Stockholm.

K. G. Bergholtz (Klockgjutare)

År 1896 - 1896 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av mässing (20 pipor), skänkt till kyrkan.
År 1900 - 1900 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av mässing (24 pipor), skänkt till kyrkan.
År 1902 - 1902 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering i nygotisk stil, arkitekt Gustaf Pettersson, Stockholm.  Nya bänkar och nytt altarskrank.  Ny altartavla.  Altartavlan från 1600-talet sattes upp på Ö väggen i långhuset.  Vindfång innanför S långhusportalen.  Rivning av orgelläktaren.  Vedkaminer  Nya fönsterglas.  Troligen ersattes fal- och tegeltaken på långhuset med falsad plåt vid detta tillfälle (enl. foto i ATA fanns plåten 1908).

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1903 - 1903 Fast inredning - predikstol
Predikstolen ändrades (ev. var det vid detta tillfälle som trappan flyttades till korsidan).
År 1906 - 1906 Fast inredning - predikstol
Predikstolen restaurerades och målades om.
År 1914 - 1914 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan nygjuten (en äldre, medeltida avlägsnades).
År 1920 - 1929 Ändring - ombyggnad
Centralvärmeledning med värmekammare i en avdelad del av sakristian. Dörr mot N togs upp i sakristian. Ev. tillkom även ny omfattning till sakristifönstret.
År 1924 - 1924 Arkitekturbunden utsmyckning
Runsten, inmurad i Ö korgaveln, uttagen och sedermera (1948) skänkt till SHM, Stockholm.
År 1940 - 1940 Teknisk installation - värme
Värmeledning (vattenburen) installerades med pannrum i en del av sakristian.
År 1951 - 1951 Teknisk installation - el
Elbelysning installerades.
År 1953 - 1953 Underhåll
Plåttaket målades.
År 1962 - 1962 Konservatorsarbeten
Krucifixet konserverades av konservator Erik Olsson, Sanda.

Erik Olsson (Konservator)

År 1965 - 1965 Ändring - restaurering, interiör
Invändiga restaureringsarbeten, konservator Erik Olsson, Sanda:  Rengöring samt kalkning och patinering av väggar och valv i kyrkorummet.  Bänkar, predikstol, altarring och sakramentsskåp rengjorda och fernissade.  Altartavlan och epitafierna från 1600-talet rengjorda och fernissade.  Ett 1600-talsepitafium, påträffat på kyrkvinden, rengjort, kompletterat och fernissat samt uppsatt på N väggen i kyrkan.  Orgelhusets originalmålning framtagen.  Utvändigt reparation av fasadputs och rengöring av portaler.  Högtalarsystemet utbytt.

Erik Olsson (Konservator)

År 1969 - 1969 Ändring
Stormskada på plåttaket på S sidan.
År 1982 - 1982 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona skänkt av Erik och Emmy Larsson, Roma.
År 1990 - 1990 Ändring
Orgeln renoverades av J. Künkels Orgelverkstad AB, Lund. Utvändiga reparationsarbeten efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Byggnadshyttan på Gotland:  Omläggning av korets och sakristians tegeltak på tät bördning.  Reparation av rötskador på takryttaren.  Reparation av klockdäcket i takryttaren.  Inspektionsbryggor på vindarna.  Hissar till ljuskronorna.  Putslagning och kalkavfärgning av fasaderna.

Jan Utas (Arkitekt)

J Künkels Orgelverkstad AB (Orgelbyggeri)

År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad
Bänkskärm från den rivna orgelläktaren uppsattes som ”dragskydd” vid orgeln.
År 2001 - 2001 Arkitekturbunden utsmyckning
Timglas nytillverkat (kopia av 1800-talstimglaset).
År 2006 - 2006 Teknisk installation - värme
Värmeanläggningens oljepanna ersattes med ett pelletsaggregat.