Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND FLERINGE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, FLERINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

471-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLERINGE KYRKA (akt.), FLERINGE KYRKA (akt.)

1225 - 1250

1225 - 1250

1232 - 1232

Gotland
Gotland
Gotland
Fleringe
Bunge, Rute och Fleringe församling
Visby stift
Fleringe kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkan uppfördes till sin helhet på 1200-talet, äldst är koret och långhuset, vilka byggdes under århundradets andra fjärdedel. Tornet tillkom ett par årtionden senare.

I anslutning till byggnadstiden smyckades kyrkan invändigt med kalkmålningar i koret. På 1400-talet dekorerades kyrkans väggar med målningar i ”Passionsmästarens” stil, och på 1500-1600-talet målades en arkadfris med marmorerade fyllningar på norra långhusväggen – liknade målning har funnits bl. a. i Mästerby kyrka, där daterade till 1633.

Sakristian förefaller vara uppförd på tidigt 1600-tal.

1676 brandhärjades kyrkan svårt och som en följd av detta finns e...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i korvalvet, d: o fönsteromfattningar.
År 1225 - 1250 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1225 - 1250 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Långhus- och korportaler (två stycken)
År 1225 - 1250 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1225 - 1250 Nybyggnad
Kor och långhus byggdes.
År 1232 - 1232 Nybyggnad
Byggnadsår enligt SvK och Taxuslistan.
År 1250 - 1275 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1250 - 1275 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Tornportal
År 1250 - 1275 Nybyggnad - Torn
Tornet byggdes. (Enligt SvK byggdes tornet ca 1260.)
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar av "Passionsmästaren" i kor och långhus.
År 1500 - 1599 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Ornamentala kalkmålningar på norra långhusväggen.
År 1550 - 1600 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ornamental dekor
År 1640 - 1650 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1676 - 1676 Brand
Kyrkan brandhärjades svårt.
År 1680 - 1689 Ändring - restaurering
Reparation efter branden: Ny tornhuv och nya faltak på långhus, kor och sakristia. Kolonnetter av trä i ljudgluggarna (5 st.). Nya portblad och fönster. Mittkolonnen reparerades med ny bas från Gann ödekyrka.
År 1681 - 1681 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka (lilla) gjuten av Albert Benning; Lübeck.

Albert Benning (Klockgjutare)

År 1681 - 1681 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten, såld till Fleringe kyrka den 20 augusti 1681 för 8 daler av Haqv. Spegel.
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.
År 1700 - 1799 Fast inredning - läktare
1700-tal? Orgelläktare i långhusets nordvästra hörn.
År 1701 - 1701 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlans nattvardsframställning målad av Rasmus Bartsch. Troligen målade han även kyrkbänkarna. Fick kyrkans interiör enhetlig utstyrsel och färgsättning.

Rasmus Bartsch (Konstnär)

År 1726 - 1726 Fast inredning - predikstol
Predikstol.
År 1800 - 1829 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt fönster i sakristans norra vägg.
År 1870 - 1899 Ändring - ombyggnad, port
Dörr i sakristians östra vägg.
År 1870 - 1899 Teknisk installation - värme
s 1800-tal? Kamin.
År 1927 - 1927 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka göts av K. G. Bergholtz & Co, Stockholm.

K. G. Bergholtz & Co (Klockgjuteri)

År 1946 - 1947 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby: Reparation av fasadputs. Nya kolonnetter av kalksten i ljudgluggarna (5 st.). Nya portblad i torn- och långhusportalerna. Reparation av fönstren. Rengöring av väggar och valv invändigt, framtagning av kalkmålningar samt målningar på bänkluckor, konservator Bengt Bengtsson. Rivning av orgelläktaren, ombyggnad av bänksitsar. Uppvärmning i sakristian. Borttagning av all originalfärg på dopfunten med kaustiksoda. Återupptagning och reparation av stigluckan samt igensättning av grind i kyrkogårdsmuren framför tornportalen.

Bengt Bengtsson (Konservator)

Olle Karth (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Teknisk installation
Fasadbelysning.
År 1963 - 1963 Specifika inventarier - textilskåp
Skrudskåp i sakristian efter ritning av arkitekt Olle Karth, Visby.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Teknisk installation - värme
Vattenburet uppvärmningssystem.
År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av John Grönvall Orgelbyggeri, Lilla Edet.

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggeri)

År 1996 - 1996 Ändring - restaurering
Genomfördes restaureringsarbeten efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby: Torn, långhus och kor putslagades och avfärgades. Naturstensytor foglagades. Droppblecken under kor- och långhusfönster förlängda. Portalerna tätade och korportalen försågs med regnvattenavlopp. Väggar, valv och naturstensytor rengjordes, kalkmålningarna konserverades. Mittkolonnen lagad. Trägolvet i korets norra del byttes ut. Belysning ordnades på vindarna. Uppvärmningssystemet justerat. C. H. Eliason konserverade den fasta inventarier; altaruppsats, altarskrank, korbänk, predikstol, timglas, bänkinredning, fattigbössa. Stenkultur konserverade fyra gravhällar, tornportalen, korportalen, fönsteromfattningar samt långhusportalens kapitäl.

Jan Utas (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Arkeologisk undersökning
Kyrkvinden dammsögs. Som en följd av detta genomfördes en arkeologisk undersökning av de borttagna massorna varvid man fann 21 föremål, däribland 14 prismor till en ljuskrona, en pärla och en murslev(?).
År 2002 - 2002 Ändring - restaurering
Dahlstöms gelbgjuteri restaurerade en ljuskrona.

Dahlstöms gelbgjuteri (Övrig)

År Okänt - 1650 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes