Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅMÅL ÅNIMSKOGS STOM 1:5 - husnr 1, ÅNIMSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3130-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅNIMSKOGS KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1100 - 1550

Västra Götaland
Åmål
Dalsland
Ånimskog
Åmåls församling
Karlstads stift
Ånimskogs stom 201

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2002:
SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan är enligt uppgift uppförd under 1200-talet senare hälft, eventuellt som en romansk stenkyrka. Delar av de ursprungliga murarna står kvar och antyder ett ursprunglig nästan kvadratiskt långhus, eventuellt med en liten korbyggnad eller absid i öster, ingång i söder och eventuellt också i väster. Kyrkans nuvarande form har tillkommit genom om- och tillbyggnader under 16- och 1700-talen. På 1600-talet förlängdes kyrkan åt öster och fick en tidstypisk tresidig koravslutning. Samtidigt tillkom långhusets mansardtak och vapenhuset mot söder. 1768 tillbyggdes vapenhuse...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad
Långhus, betydande delar av medeltida murverk i långhusmurarna.
År 1100 - 1550 Nybyggnad
År 1150 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1600 - 1700 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket ombyggt till brutet tak.
År 1600 - 1650 Nybyggnad - Korparti
Förlängning av kyrkan mot öster och tresidigt kor.
År 1600 - 1650 Nybyggnad - Sakristia
Byggt som vapenhus i söder i början av 1600-talet, togs i bruk som sakrista 1769.
År 1650 - 1700 Ändring - tillbyggnad
Långhuset tillbyggt i väster
År 1700 - 1800 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Apostlamålningar (Kristus och de tolv lärljungarna) på läktrabarriären. Okänd konstnär.
År 1700 - 1800 Fast inredning - bänkinredning
År 1700 - 1800 Ändring - ombyggnad, golv
År 1729 - 1729 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Nils Falk (Konstnär - Bildhuggare)

År 1729 - 1729 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Nils Falk (Konstnär - Bildhuggare)

År 1739 - 1739 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

År 1769 - 1769 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus
År 1769 - 1769 Ändring
I samband med att vapenhuset mot väster tillkom förändrades troligen vapenhuset mot söder till sakristia.
År 1820 - 1830 Ändring - ombyggnad, golv
Kyrkgolvet beläggs med stenhällar.
År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ny orgelfasad

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1928 - 1929 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1928 - 1929 Ändring - ombyggnad, interiör
Omfattande renovering med syfte att framhäva kyrkans 1700-talskaraktär.

Sven Brandel (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1928 - 1929 Konservatorsarbeten
Konservering av äldre inventarier (bl a predikstol, altaruppsats, läktarbarriär). Framtagning av draperimålningar.

Johan Winberg (Konstnär)

ATA (Arkiv)

År 1928 - 1929 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av spontad furu i bänkkvarteren.

ATA (Arkiv)

År 1928 - 1929 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna från 1700-talet ombyggda och ommålade.

Johan Winberg (Konstnär)

Sven Brandel (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1928 - 1929 Ändring - ombyggnad
Trappa mot söder i vapenhuset togs bort. Ev flyttades ett skåp från sakristian till vapenhuset. Ny dörr i västra portalen.

ATA (Arkiv)

År 1928 - 1929 Underhåll - interiör
Översyn/reparation av samtliga fönster och dörrrar.
År 1928 - 1929 Teknisk installation - värme
System för uppvärmning med varmluft. Norra muren genombröts för en ingång och trappa ner till en källare med varmluftspanna under norra bänkraden. Varmluft tillfördes kyrkorummet från källaren genom en öppning och ett galler i en av kyrkorummets fönsternischer. Skorsten murades av tegel längs norra väggen, slammades och avtäcktes med kopparplåt ovan taket.
År 1931 - 1931 Konservatorsarbeten
Konservering av Måneskjölds begravningsvapen.

Alfred Nilsson (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
Elinstatallation för uppvärmning mm.

ATA (Arkiv)

År 1960 - 1960 Underhåll - interiör
Rengöring och ommålningar i kyrkorummet, vapenhuset och sakristian.

Olle Hellström (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1960 - 1960 Fast inredning - altare
Brädklädsel på altaret av natursten bortagen.

ATA (Arkiv)

År 1983 - 1984 Specifika inventarier - textilskåp
Skåp för textilförvaring under läktaren mot norra väggen. Två bänkar borttagna.

ATA (Arkiv)

År 1993 - 1994 Teknisk installation
Utbyte av hela elinstallationen. Omläggning av hela uppvärmningssystemet, nya el-radiatorer under bänkarna. Igensättning av kanalen för varmluft från källaren som installerades 1928-29.
År 1993 - 1994 Ändring - tilläggsisolering
Mineralullsisolering på vindsbjälklaget.
År 1993 - 1994 Underhåll - golv
Stengolvet i kor och gångar fastlägges och fogtätas.
År 1993 - 1994 Konservatorsarbeten
Konservering av takmålningar, altaruppsats, predikstol, läktarbarriär, muralmåleri i koret, begravningsvapen mm.

Jörgen Lindbergh (Konservator)

År 1993 - 1994 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket på kyrkan och klockstapeln.
År 1993 - 1994 Underhåll - omputsning
Borttagning av olämplig färg på putsade vägar, ommålning och omputsning i kyrkorum, vapenhus och sakristia.
År 1993 - 1994 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av fönster, dörrar och takfot.
År 1993 - 1994 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av samtliga putsväggar och bänkar samt annan inredning och möbler.
År 1993 - 1994 Underhåll - exteriör
Fasadputsarbeten

Säffle Murtjänst (Hantverkare - Murare)

År 2005 - 2005 Fast inredning - bänkinredning
Installation av bänkljusstakar/blomvaser tillverkade av konstsmed Thomas Ullström.

Thomas Ullström (Hantverkare - Smed)

År 2005 - 2005 Underhåll - trappa
Renovering av trappan utanför ingången till vapenhuset i väster.

Regionmuseum Västra Götaland (Antikvarie)

År 2011 - 2011 Konservatorsarbeten
Konservering av dopfunt.

Lind Stenkonservering (Konservator)

År 2011 - 2011 Konservatorsarbeten
Konservering och mögelsanering av mässhake samt flytt till liggande förvaring.

Västarvet (Konservator)

År 2012 - 2012 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.
År 2014 - 2014 Underhåll
Klimat- och mögelutredning.

KyrkEngel (Antikvarie)

Västsvensk Konserveringsbyrå (Konservator)