Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅMÅL FRÖSKOGS STOM 2:1 - husnr 1, FRÖSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_101-DSC_4520

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRÖSKOGS KYRKA (akt.)

1729 - 1730

1729 - 1729

Västra Götaland
Åmål
Dalsland
Fröskog
Åmåls församling
Karlstads stift
Fogdevägen 9

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2002:
SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan stod klar 1730, på platsen har sannolikt funnits två företrädare av trä. En medeltida kyrka ersattes 1680, vilken brann 1728 varefter nuvarande kyrkan uppfördes. Långhuset, vapenhuset (mot söder) och sakristian (mot norr är) ursprungliga. Målningarna på det det plana trätaket är från 1739 av Hans Georg Schüffner. Altaruppsatsen och predikstolen är samtida med takmålningarna och utförda av bildhuggaren Nils Falk och stofferade av Schüffner. Änglarna som bär upp psalmnummertavlorna på var sida om koret är utförda av bildhuggaren Isac Schullström på 1770-talet. All...

Läs mer i eget fönster

År 1729 - 1730 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus.
År 1729 - 1730 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1729 - 1730 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus
År 1729 - 1730 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1729 - 1729 Nybyggnad
År 1739 - 1739 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

År 1739 - 1739 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Nils Falk (Konstnär - Bildhuggare)

År 1739 - 1739 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålning

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

År 1880 - 1900 Ändring - ombyggnad, interiör
Troligen omkring 1880-1900: Väggarna i kyrkorummet klöddes med vit papp. Läktarens barriär vitmålades, ev tillkom läktaren vid denna tid. Gamla snidade nummertavlor bortogs och ersattes med två nya på var sida om altaret. Placering av en större kamin ungefär mitt i kyrkan. Den gamla dörren mellan vapenhuset och kyrkorummet ersattes av "tvenne nya" (troligen en ny pardörr).

Brev från 1911 i ATA, presskliupp 1950 i ATA (Arkiv)

År 1913 - 1913 Specifika inventarier - altarskåp
Försäljning av ett av Sveriges äldsta altarskåp. 1200-tal, till Statens historiska museer (SHM)

ATA (Arkiv)

År 1923 - 1924 Ändring - restaurering, interiör
Genomgripande restaurering efter blixtnedslag bl a med syftet att återställa och framhäva kyrkans 1700-talskaraktär. Vit pappbeklädnad på väggarna togs bort. Ombyggnad eller nybyggnad av läktaren. Ny altarring. Målning av bänkar, väggar, snickerier. Konservering av bl a altarupsats, predikstol och takmålningar. Placering av nummertavlor som bärs upp av änglar. Justering av bänkarna. Nytt golv i bänkvarteren. Montering av innanfönster. Ny dörr mellan sakristia och kyrkorummet. Snickerier och målningsarbeten i sakristian och vapenhuset, bl a väggfast skåp för textilförvaring i sakristian. Uppmurning av skorstensstock i sakristian hörn samt murklack i kyrkorummet för anslutning av kaminen, skorsten på sakristians nock.

Johan Winberg (Konstnär)

Sven Brandel (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1923 - 1924 Konservatorsarbeten
Konservering av bl a altaruppsats, predikstol och takmålningar.

Johan Winberg (Konstnär)

ATA (Arkiv)

År 1923 - 1923 Fast inredning - läktare
Läktaren i väster

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - värme
Installation av lågtrycksvärmeledning, radiatorer. Kaminen tas bort. Särskilt pannhus byggs (byggnad 9003).

ATA (Arkiv)

År 1942 - 1942 Ändring
Tillstånd, flytt av psalmnummertavlorna till nuvarande plats

ATA (Arkiv)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - el
Installation av el. Elektrisk orgelfläkt.

Tillstånd ATA (Arkiv)

År 1950 - 1950 Konservatorsarbeten
Konservering av inskriptionstavla på altaret.

Alfred Nilsson (Konservator)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av orgeln, framflyttning av fasaden 1,5 m och placering av spelbord på sidan.
År 1960 - 1960 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk klockringning. Tillstånd av byggnadsstyrelsen.
År 1961 - 1961 Konservatorsarbeten
Konservering av målningar i taket, på predikstolen och altaruppsatsen.

Olle Hellström (Konservator)

Tillstånd RAÄ, samt konserveringsrapport i ATA (Arkiv)

År 1962 - 1962 Ändring
Reservutgång i väster.

ATA (Arkiv)

År 1965 - 1965 Teknisk installation - el
Tillstånd för elektriskt ljus, åskledare.
År 1998 - 1999 Teknisk installation - el
Renovering av elsystemet
År 1998 - 1999 Ändring - restaurering, exteriör
Fönsterrenovering, tjärning av spåntaket, målning av ytterväggen (röd slamfärg), målning av fönster, port och vindskiva över denna, omläggning av stenen framför porten.

Bygghyttan, Bruket, Fengersfors (Entreprenör)

År 1998 - 1999 Konservatorsarbeten
Konservering av takmålningar, väggar, altaruppsats, predikstol, läktarbarriär, änglar med psalmnummertavlor, dopfunt, målnuingar i vapenhus och sakristia mm.

David Edvardsson (Konservator)

Gunnar Eldh (Konservator)

Leif Berg (Konservator)

År 1998 - 1999 Ändring - restaurering, interiör
Fönsterrenovering, stabilisering, lagning och komplettering av bänkarna, rätning av gångjärnen. Uppflyttning av brädgolvet i bänkkvarteren till en högre nivå. Översyn av stengolvet i gångarna, tillrättaläggande av skifferplattorna i i kalkbruk och sand.
År 1998 - 1999 Teknisk installation - larm
Brandlarm och stöldskyddslarm
År 2004 - 2006 Teknisk installation - brandskydd

Jan Andersson, Brålanda (Konstruktör)

Wänstedt (Entreprenör)

År 2004 - 2006 Teknisk installation - larm

Jan Andersson, Brålanda (Konstruktör)

Wänstedt (Entreprenör)

År 2007 - 2008 Ändring
Förvaringsskåp till kyrkliga textilier på läktaren.
År 2007 - 2008 Underhåll
Ytbehandling kyrka.
År 2014 - 2014 Underhåll - exteriör
Tjärning av kyrktak.
År 2014 - 2014 Underhåll
Klimat- och mögelutredning.

KyrkEngel (Antikvarie)

Västsvensk Konserveringsbyrå (Konservator)

År 2014 - 2016 Teknisk installation - brandskydd
Ombyggnad av sprinklersystem.

Marioff Skandinavien AB (Firma)