Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄNERSBORG NÄS 3:21 - husnr 1, VÄNERSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B960_001.29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄNERSNÄS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Vänersborg
Västergötland
Vänersnäs
Vänersnäs församling
Skara stift
Kyrkbyn 533

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Vänersnäs kyrka återuppbyggdes efter en brand 1941 till samma utseende som innan. En liten kyrka av sandsten uppfördes här troligen under 1100-talet med lägre och smalare kor än långhuset. Dopfunten från denna tid finns bevarad. Kyrkan tillbyggdes åt öster under 1600-talet och fick då troligen även nytt kor samt vapenhus. En avbildning från 1600-talet visar en rektangulär, tornlös, vitputsad kyrka med spåntak, sakristia samt ett mindre vapenhus åt söder. Under 1690-talet uppges kyrkan ha varit i bristfälligt skick.
1702 genomgick kyrkan en stor förändring, då väggarna revs, utom dem i norr och delar av sydväggen, och nytt kor byggde...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkas sannolikt denna period.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1702 - 1702 Ändring - ombyggnad
Kor byggs samt en "omfattande" reparation görs där väggarna rivs utom i norr och delar åt söder. Ingång i väster. Vissa uppgifter hävdar att ett nytt, rektangulärt kor uppfördes redan under 1600-talets senare del.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm Riksantikvarieämbetets byggnadsregister, Internet (Arkiv)

År 1734 - 1736 Nybyggnad - Korparti
Koret göres tresidigt och kyrkan breddas. Vapenhus åt norr.

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1745 - 1745 Specifika inventarier - kyrkklocka
Stora klockan omgjuts, lilla nygjuts i Göteborg.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1776 - 1776 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Plantering av askar runt kyrkogården.

Egenvall (Trädgårdsarkitekt)

År 1789 - 1789 Underhåll - takomläggning
Byter halva takets spån mot skiffer.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1794 - 1795 Underhåll - takomläggning
Byter skiffret mot ekspån åter, takstolen var för svag för sten.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1810 - 1813 Underhåll
Reparation av kyrkan och klockstapeln.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1828 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
Kyrkan inventeras enligt påbud och sägs vara nyrappad. Endast altartavla och predikstol var bildhuggna och de sägs vara gamla och förfallna.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1843 - 1843 Underhåll - takomläggning
Taket beläggs med skiffer. Innertaket behövde repareras.
År 1872 - 1872 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ringklocka köps från Hyringa rivna kyrka, omgjuten i Hyringa 1695. Ersatte en annan.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1874 - 1874 Nybyggnad - Torn
Torn.
År 1874 - 1874 Ändring - ombyggnad
Kyrkan byggs om, delvis efter ritning från Amerika. 500 sittplatser. Troligen flyttas predikstolen fram.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1874 - 1874 Ändring - ombyggnad, yttertak
Det gamla, bemålade taket tas ned, bränns upp, nytt anläggs.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1874 - 1874 Fast inredning - skrank
Korskrank uppförs.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1874 - 1874 Ändring - ombyggnad, fönster
Troligen vidgas fönstren.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1874 - 1874 Fast inredning - altare
Altaret framflyttas för att anlägga sakristia bakom det i öster.

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1874 - 1874 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan med kalvariegrupp restaureras.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1875 - 1875 Fast inredning - orgel
Orgel installeras, 7 stämmor.

Salomon Molander (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1916 - 1916 Fast inredning - orgel, orgelverk
Restaurering, ökas med en stämma till 8 stämmor.

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1918 - 1918 Äldre kulturhistorisk inventering
Altaruppsats och predikstol i barock fanns kvar. Många gravstenar i golv och på väggar. I vedboden fanns en predikstolsdörr med medaljonger.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Fast inredning - bänkinredning
Främsta bänkarna förkortas för bättre korutrymme.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - takomläggning
Tornets spån byts mot kopparplåt.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1932 - 1932 Underhåll - målningsarbete
Ommålning inne och kalkstrykning utvändigt tillstyrks. Vill måla över interiört målad bård, möjligen från sekelskiftet eller 1874, med ornament i brunt och blått.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1933 - 1934 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning åt sydost.

Allan Berglund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - värme
Åtgärder för att förbättra draget i skorstenen. Kamin för kokseldning i söder.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1938 Specifika inventarier - kyrkklocka
Vill byta ut klockan från 1695, kan lämnas i byte.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1941 Brand - delvis förstörd
Kyrkan brann ned 17/2 -41 till murarna, tre tornfialer kvar. Interiören helt utbränd. Orsakat av överhettad kamin. Kyrkans återuppbyggnad startar 1/8 -41.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Ändring - restaurering
Murarna repareras, putsas in- och utvändigt.Torntrappan omläggs och höjs. All inredning nytillverkas. Sätter ihop delarna av den gamla dopfunten.

Axel Forssén (Arkitekt)

C.J. Eriksson, Arvika (Byggmästare)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia med tegelväggar, trätak med skiffer, pannrum i källare.

Axel Forssén (Arkitekt)

C.J. Eriksson, Arvika (Byggmästare)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster med antikglas i bly för mattare ljus.

Axel Forssén (Arkitekt)

C.J. Eriksson, Arvika (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Ändring - ombyggnad, port
Nya dörrar.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkan skall vara "mer öppen". Välvt trätak med kryssfaner inne, ej brutet som innan.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Fast inredning - läktare
Läktaren ändrar utformning och får målade fyllningar i barriären.

Saga Walli (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Ändring - ombyggnad, takstol
Ny takkonstruktion och rekonstruktion av tornspiran. Skiffertäckning på långhus, koppar på tornkrön och fialer. Återanvänder kopparplåt och listverk. Tornets översta bjälklag gjuts med armerad betong. Hängrännor och stuprör av järnplåt.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Fast inredning - altare
Nytillverkas. Stenaltare, ej så utstyrt som förra, ev. mindre.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Fast inredning - altarring
Nytillverkas.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Fast inredning - bänkinredning
Nytillverkas.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1941 Specifika inventarier - altartavla
Nytillverkas.

Saga Walli (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1941 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats till altartavlan som förgylls av Johansson.

Erling Valldeby (Konstnär - Skulptör)

K.J. Johansson (Hantverkare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1941 Fast inredning - predikstol
Nytillverkas.

Erling Valldeby (Konstnär - Skulptör)

Gunnar Erik Ström (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Teknisk installation - värme
Centralvärme installeras.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Underhåll - grundförstärkning
Hela långhuset, utvändigt.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Teknisk installation - VA
Avlopps- och dräneringsledningar runt hela långhuset och den nya sakristian.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1942 Fast inredning - orgel
Forssén gör förslag till orgelfasad. 12 stämmor.

Axel Forssén (Arkitekt)

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1942 - 1942 Teknisk installation - el
Förslag till elbelysning, kraft- och åskledaranläggning. Kopierar befintliga gamla ljuskronor.

Elektrokontroll (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1942 - 1942 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockorna smalt i branden, medel till nya skänktes.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1942 - 1942 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården ej vårdad på flera år. Nya gräsmattor sås, gravarna ansas, gravkullen utjämnas.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1958 - 1958 Teknisk installation - värme
Elbänkvärme skall installeras.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1980 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ljusgula väggar. Gudstjänst åter på midsommardagen efter stängning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1980 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, exteriör
Tornspirorna har belagts med bladguld.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1980 Underhåll - exteriör
Dränering utmed långsidorna i söder och runt torn. Portstolpe flyttas.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1985 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning.

Holger Olsson (Trädgårdsarkitekt)

Älvsborgs Norra Hushållningssälskap (Trädgårdsarkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1990 - 1991 Underhåll - omputsning
Putsrenovering. Fukt i väggarna. Stenfoten hade cementats igen, fukt leddes upp. Lokala putsskador och nedfall lagas. Tornsockelns cementfogar ersätts. Omputsning med hydraulisk kalkputs och kalkfärg utvändigt. Natursingel till ballast i spritputs. Vapenhusets cementhaltiga puts och organiska färg tas bort på ytterväggarnas insidor, som omputsas utan rätskivor och vitkalkas.

Leif Brorson Byggkonsult (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1990 - 1991 Underhåll
Byter markledningar för regnvatten i väster, samt brunnar. Hängränna i söder på torn lagas.

Leif Brorson Byggkonsult (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - takomläggning
Tornspirans träpanel fuktskadad, åtgärdas.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Minneslund anläggs.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2011 - 2011 Ändring - tillgänglighetsanpassning
En ny ramp är utförd från söder vid huvudingångens entré i väster. Rampens gångbana är utförd av grovhuggna kalkstensplattor.

Brunbergs Bygg AB (Firma)

Skifferforum AB Vänersborg (Firma)

År 2011 - 2011 Underhåll - exteriör
Målning av port i väster samt viss putslagning.

Brunbergs Bygg AB (Firma)

År 2011 - 2011 Ändring - ombyggnad, interiör
I kyrkorummet under läktaren i väster har fem bänkrader tagits bort. En del av det frigjorda utrymmet används som en mindre läktarunderbyggnad med plats för ett familjerum och en handikapptoalett.

Brunbergs Bygg AB (Firma)

År 2011 - 2011 Underhåll - interiör
Väggarna i långhus, vapenhus och sakristia har målats, En bänkrad mot koret har tagits bort och bänkskärmen har flyttats bakåt. Altarrundeln har kortats något på sidorna och flyttats närmare altaret som har delats. I mittgången har befintliga kalkstensplattor lagts om.

Brunbergs Bygg AB (Firma)

År 2011 - 2011 Teknisk installation
Ett nytt värmesystem i form av en bergvärmepump har installerats.Ett nytt manöverbord och ljudanläggning har byggts och placerats längst ner mot norr samt att en ny digital orgel med högtalare har placerats i den befintliga manuella orgeln.

MK El & Service AB (Firma)

År 2011 - 2011 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol med ljudtak, läktarbröstning, bänkpartier, nummertavlor, orgelfasad samt oljemålning på duk har rengjorts, lagats och retuscherats.

Gunnar Eldh; Eldh konservering, måleri, byggnadsvård. (Firma)