Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄNERSBORG KYRKEBYN 3:1 - husnr 1, GESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2753-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GESTADS KYRKA (akt.)

1796 - 1799

1796 - 1799

Västra Götaland
Vänersborg
Dalsland
Gestad
Gestads församling
Karlstads stift
Kyrkebyn 165

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2005:

Den nuvarande kyrkans föregångare antas vara byggd på 1200-talet och tillhörde den speciella gruppen medeltida tegelkyrkor i Dalsland. I det medeltida Skarastiftet (landskapen Västergötland, Värmland och Dalsland) finns endast sju kända sockenkyrkor av tegel, vilka alla var belägna i Dalslands östligaste härader (närmast Vänern). Av dessa har endast kyrkorna i Ör och Grinstad samt Tösse gamla kyrka bestående murverk. I Gestad, ca en kilometer söder om kyrkan, finns också lämningarna vid Murängen, efter vad kan ha varit ytterligare en tegelkyrka från 1200-talet. Platsens och byggnadens historia ...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1796 - 1799 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn. Inredningsarbeten av byggmästare Zetterberg.

L E Westman (Byggmästare)

Magnus Zetterberg, Vänersborg (Byggmästare)

År 1796 - 1799 Nybyggnad - Torn
Torn

Sven Westman (Byggmästare)

År 1796 - 1799 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Sven Westman (Byggmästare)

År 1796 - 1799 Nybyggnad - Korparti
Kor

L E Westman (Byggmästare)

År 1796 - 1799 Nybyggnad
År 1796 - 1799 Fast inredning - predikstol
Altarpredikstol efter ritningar av ryttmästare Aminoff på Lövås säteri.
År 1800 - 1800 Invigning
År 1830 - 1830 Äldre kulturhistorisk inventering
Inventarium och beskrivning upprättad med anledning av Kongl Majts nådiga förordning af den 17 april 1828 angående forntida minnesmärkens fredande och bevarande.

ATA (Arkiv)

År 1875 - 1875 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolv ersätter jordgolv under bänkarna och stenhällar i mittgången.
År 1876 - 1876 Ändring - ombyggnad, fönster
Förstorade fönsteröppningar, de nuvarande
År 1893 - 1893 Fast inredning - orgel
Se även 1959

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1913 - 1914 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Hj. Tessing (Arkitekt)

År 1913 - 1914 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Hj. Tessing (Arkitekt)

År 1913 - 1914 Specifika inventarier - altartavla

Teodor Wallström (Konstnär)

År 1913 - 1914 Underhåll - målningsarbete, interiör
Troligen hel interiör ommålning inklusive målning av altartavlan av Wallström

Teodor Wallström (Konstnär)

År 1928 - 1928 Teknisk installation - värme
"Värmeugn"/kamin

Ebbes Bruks Aktiebolag (Firma)

År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering
Kulturhistorisk inventering av lösa föremål

Bertil Waldén (Fotograf)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, interiör
Dörrparti mellan vapenhuset och kyrkorummet vilket tycks ha saknats tidigare. Ritning av Å N 1929

ATA (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad
Upptagande av dörr på sakristians södra vägg. Nytt dörrläge mellan sakristian och koret med ny dörr.
År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv. Förhöjning av korgolvet 15 cm och ytterligare förhöjning av altrauppställningen med 15 cm.
År 1930 - 1930 Fast inredning - bänkinredning
Öppna 1800-talsbänkar ombyggda med nya bänkskärmar, gavlar och krönlister.
År 1930 - 1930 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning
År 1930 - 1930 Teknisk installation - el
Belysning
År 1930 - 1930 Fast inredning - orgel
Justering och rengöring
År 1930 - 1930 Ändring - restaurering

Yngve Kernell (Arkitekt)

År 1949 - 1949 Underhåll - exteriör
Förbättring av putsen, ommålning
År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1893 ombyggd med bevarad fasad

Grönvalls orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1960 - 1960 Teknisk installation - el
Ca 1960. Värmesystem, klockringning och höranläggning med slingor
År 1968 - 1968 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Enligt uppgift med plastfärg vilken ersattes 1977 med kalkfärg.
År 1968 - 1968 Underhåll - omputsning
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, port
Ny ytterport mot väster
År 1977 - 1977 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av bänkar längst bak i kyrkorummet. Utglesning av bänkraderna genom borttagande av ca fem bänkrader.
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian: Entresolvåning med spiraltrappa
År 1977 - 1977 Underhåll - fönster
Reparationer
År 1977 - 1977 Underhåll - målningsarbete
Exteriör och interiör ommålning
År 1977 - 1977 Fast inredning - altaruppsats
Rengöring
År 1977 - 1977 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket
År 1977 - 1977 Ändring - restaurering

Per Molnit (Arkitekt)

År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhuset: Inbyggnader för kapprum och och elcentral mot norr, toalett och städskrubb mot söder. Väggen och dörrpartiet mot kyrkorummet flyttat österut i liv med tornets/långhusets vägg. Ny panel på väggarna.
År 2001 - 2001 Specifika inventarier - textilskåp
I sakristians entresolvåning
År 2001 - 2001 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad till större sittdjup genom inmontering av sittdynor
År 2002 - 2005 Underhåll - fönster
Renovering av fönster på långhusets och korets sydsida

Regionmuseum Västra Götaland (Antikvarie)

Sven Sillén (Hantverkare)

År 2009 - 2009 Underhåll - fönster
Renovering och målning av fönster, norra och östra sidan.

Bror Ericsson Målerifirma i Uddevalla AB (Hantverkare)

DGT Bygg AB (Hantverkare)

Västarvet (Antikvarie)

År 2011 - 2011 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.
År 2017 - 2017 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Brunbergs Bygg AB (Firma)