Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄNERSBORG FRÄNDEFORS 1:2 - husnr 1, FRÄNDEFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2673-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRÄNDEFORS KYRKA (akt.)

1797 - 1800

1797 - 1800

2016 - 2016

Västra Götaland
Vänersborg
Dalsland
Frändefors
Frändefors församling
Karlstads stift
Kyrkogatan 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Den nuvarande kyrkans föregångare antas vara byggd på 1200-talet och tillhörde den speciella gruppen medeltida tegelkyrkor i Dalsland. I det medeltida Skarastiftet (landskapen Västergötland, Värmland och Dalsland) finns endast sju kända sockenkyrkor av tegel, vilka alla var belägna i Dalslands östligaste härader (närmast Vänern). Av dessa har endast kyrkorna i Ör och Grinstad samt Tösse gamla kyrka bestående murverk. Kyrkan i Frändefors låg enligt uppgift ett trettiotal meter öster om den nuvarande kyrkan. Den gamla kyrkan var vid 1700-talets slut kraftigt förfallen och en drivande kraft bakom ...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1797 - 1800 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Thure Wennberg (Arkitekt)

År 1797 - 1800 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1797 - 1800 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1797 - 1800 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1797 - 1800 Nybyggnad
År 1815 - 1815 Ändring - ombyggnad, golv
Tegelgolv i koret
År 1829 - 1829 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1829 - 1829 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1852 - 1852 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornhuvens lanternin får sin nuvarande utformning.
År 1855 - 1855 Fast inredning - orgel
Ny orgel se även 1922 och 1993.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1870 - 1870 Underhåll - målningsarbete, interiör
Bl a dekorativ målning på kyrkorummets väggar i form av en målad bröstpanel, målade lister över och under taklisten samt lodräta bårder på ömse sidor om fönstren.
År 1872 - 1872 Ändring - ombyggnad, fönster
De nuvarande rundbågiga fönsteröppningarna tillkommer.
År 1901 - 1901 Specifika inventarier - dopfunt
Flyttas från vapenhuset till koret.
År 1922 - 1922 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggd i Österrike och uppsatt av herr Josef Wolmer, Wittburg. Fasaden från 1855 bevarad. Se även 1993.
År 1926 - 1926 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning med nya sidogångar och tvärgång mot norr.

Gert Stendal (Arkitekt)

År 1926 - 1927 Underhåll - målningsarbete, interiör
Bl a marmoreringar på altaruppsatsen, predikstolen, bänkgavlar, läktarpelare, läktarbröstning, orgelfasad
År 1926 - 1927 Ändring
Sakristians ytterdörr från söder tillkommer.
År 1926 - 1927 Ändring - ombyggnad, innertak
Nuvarande innertaket med beklädnad av smala spontade brädor.
År 1926 - 1927 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning av golvet. Nya kalkstensplattor i gångarna lika de befintliga. Höjning av korgolvet 25 cm över gångarna samt särskild förhöjning för dopfunten vid norra korväggen.
År 1926 - 1927 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem med med lågtrycksånga. Pannrum under sakristian.
År 1926 - 1927 Teknisk installation - el
Belysning
År 1926 - 1927 Ändring - restaurering
Större restuarering

Gert Stendal (Arkitekt)

År 1926 - 1927 Ändring - ombyggnad, port
Nya portar till södra ingången
År 1926 - 1927 Konservatorsarbeten
Delar av gamla predikstolen och altaruppsatsen.

Gösta Sundvall (Konstnär)

År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering
Kulturhistorisk inventering av lösa föremål

Bertil Waldén (Fotograf)

År 1928 - 1928 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Sakristians innerväggar dekormålade.

Gösta Sundvall (Konstnär)

År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny trappa i vapenhuset ersätter två tidigare enklare trappor. Sänkning av bjälklaget över vapenhuset.

Gert Stendal (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Teknisk installation - el
Elektrisk värme och klockringning

Malmbergs elektriska, Kristinehamn (Entreprenör)

År 1962 - 1962 Fast inredning - altarring
Avkortning så att att altarringen ej anluter till altaret.
År 1962 - 1962 Ändring - restaurering
Ritningar av arkitekt Ola Onshagen, Stockholm. Arbetena leddes av arkitekt Olle Fransson, Jönköping

Ola Onshagen (Arkitekt)

Olle Fransson (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Underhåll - omputsning
Exteriört
År 1962 - 1962 Underhåll - målningsarbete
Exteriört och interiört. Exteriört med plastfärg.
År 1962 - 1962 Underhåll - exteriör
Renovering och målning av tornets lanternin. Tornkorset belagt med bladguld. Byte av hängrännor och stuprör.
År 1962 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett övre våningsplan inreds i sakristian med avsikt att rymma äldre inventarier som ett "minnesrum" samt fungera som sammaträdesrum. På markplan i sakristian, ny skåpsinredning.
År 1962 - 1962 Ändring - ombyggnad, golv
Stengolv ersätter trägolv i vapenhuset
År 1962 - 1962 Specifika inventarier - dopfunt
Flyttad från korets norra sida till den södra
År 1971 - 1971 Teknisk installation - brandskydd
Åskledare
År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad med kapprum, brudkammare och toalett. Toalett på sakristians andra våning.

Karl-Erik Ydeskog (Arkitekt)

År 1983 - 1983 Ändring - tilläggsisolering
Innertaket
År 1986 - 1986 Fast inredning - orgel
Kororgel
År 1987 - 1987 Underhåll - målningsarbete
Exteriört och interiört. Väggar, interiört, kalkfärg ersätter oljefärg. Väggar exteriört, kalkfärg ersätter plastfärg. Övrig interiör målning, återställande atv tidigare färgsättning på altaruppsats, predikstol, läktare och orgelfasad samt taket (åter ljusblått).
År 1987 - 1988 Underhåll - golv
Korgolvet omlagt med nya kalkstensplattor.
År 1987 - 1988 Fast inredning - altaruppsats
Rengöring, översyn och strykning med fernissa.
År 1987 - 1988 Teknisk installation - värme
Ny elektrisk uppvärmningsanordning
År 1987 - 1988 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster i kyrkorummet
År 1987 - 1988 Underhåll - takomläggning
Långhusets skiffertak omlagt. Tornets nedre takfall, skiffer ersätts med kopparplåt.
År 1987 - 1988 Underhåll - exteriör
Plåtarbeten, bla hängrännor och stuprör lagade och riktade. Tornets krönprydnad lagad och förgylld
År 1987 - 1988 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1987 - 1988 Ändring - restaurering
Omfattande exteriör och interiör restaurering

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1987 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnadens (fr 1980) väggar framflyttade och försedda glasade väggpartier för att släppa in dagsljus. Borttagning av bänkar.
År 1987 - 1988 Underhåll - omputsning
Exteriört och interiört
År 1993 - 1993 Fast inredning - orgel
Den gamla orgeln från 1855 återanskaffad och återinsatt i den bevarade fasaden från 1855. Orgeln restuarerad och ändrad från 14 stämmor till 21. Se även 1855 och 1922.

Grönvalls orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, exteriör
Snörasskydd.
År 2006 - 2007 Teknisk installation - värme
Installation värmepump.

Västarvet (Antikvarie)

År 2007 - 2008 Underhåll
Reparationer torn och fasad.
År 2008 - 2008 Konservatorsarbeten
Vård och underhåll av antependier och mässhakar.
År 2010 - 2010 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Invändig golvomläggning, tillgänglighetsanpassning.

Västarvet (Antikvarie)

År 2016 - 2016 Nybyggnad
Installation brandtrappa vid orgelläktaren.

KyrkEngel (Antikvarie)

Sundqvist Bygg AB (Hantverkare)