Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄNERSBORG BÅBERG 3:39 - husnr 1, VASSÄNDA-NAGLUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B960_006.24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VASSÄNDA-NAGLUMS KYRKA (akt.)

1794 - 1800

1794 - 1800

Västra Götaland
Vänersborg
Västergötland
Vänersborg
Vänersborg och Väne-Ryrs församling
Skara stift
Båberg 310

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

1793 godkändes de första ritningarna av Kungl. Överintendentsämbetets arkitekt Thure G. Wennberg till denna kyrka. Arkitekten hade cirka tio år tidigare även ritat Vänersborgs kyrka. Den nya kyrkan kallades då Båbergs kyrka efter platsens namn. Den var cirka 46 x 17,5 meter i plan och skulle rymma 1254 personer. Utformningen hade en nyklassicistisk symmetri i fönstersättningen och sydporten och sakristian mitt emot varandra mitt på långsidorna. Mellan dem löpte invändigt en bred gång mellan dem, korsad av en smalare gång mellan altare och ingången under läktaren i väster. Predikstolen var tänkt att nås inifrån sakristian och placera...

Läs mer i eget fönster

År 1757 - 1757 Specifika inventarier - kyrkklocka
Stora klockan tillverkas, satt först i Vassända gamla kyrka.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1794 - 1800 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1794 - 1800 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, sakristia. Kyrkan börjar uppföras i juni efter ritningar från 1794. Klar i september 1800 och tas i bruk till jul.

Thure Wennberg (Arkitekt)

Wannberg, Varberg (Hantverkare - Murare)

Westman (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1794 - 1800 Nybyggnad - Sakristia

Thure Wennberg (Arkitekt)

Westman (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1794 - 1800 Nybyggnad - Korparti

Thure Wennberg (Arkitekt)

Westman (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1794 - 1800 Nybyggnad - Torn

Thure Wennberg (Arkitekt)

Westman (Byggmästare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1817 - 1817 Fast inredning - orgel
Ritning görs. Medel skänks av grosshandlare Magnus Lindgren.

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1819 - 1819 Underhåll
Reparation.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1822 - 1822 Fast inredning - läktare
Läktaren byggs efter ritning från 1821.

Lars Jonsson (Hantverkare - Snickare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1823 - 1824 Fast inredning - orgel
Orgeln klar 1823 i Stockholm, skeppas ned, invigs 1824. Monteras av Eberhardt.

Dir. I. Eberhardt (Obestämd yrkestillhörighet)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1837 - 1837 Underhåll
Reparation.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1837 - 1837 Ändring - ombyggnad, fönster
Träkorsinramning av korets korsfönster, skänkt av hattmakare CF Söderborg.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1850 - 1850 Underhåll
Reparation.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1857 - 1857 Fast inredning - predikstol
Predikstol.
År 1857 - 1857 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol med tak i samband med renovering av okänd omfattning.

Fabrikör Ruthenbäck (Hantverkare - Snickare)

Spegelfabrikör Landqvist, Vänersborg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1859 - 1859 Fast inredning - altare
Träkorset på altaret renoveras.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1861 - 1861 Fast inredning - orgel, orgelverk
Reparation.

Hanna Eggertz-Hegardt (Obestämd yrkestillhörighet)

Marcussen & Søn Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1886 - 1886 Fast inredning - orgel, orgelverk
Reparation.

Molander (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1899 - 1900 Ändring - ombyggnad, interiör
Klassiserande pilastrar i arkad på östväggen.

Eugen Thorburn (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1899 - 1900 Fast inredning - altare
Nytt altare.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1901 - 1901 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1913 - 1913 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny orgel bakom gamla fasaden, vissa pipor kvar.

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering

Hanna Eggertz-Hegardt (Obestämd yrkestillhörighet)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1925 Teknisk installation - el

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Teknisk installation - värme
Lågtrycksånga installeras. Sättsteg i läktartrappan tas bort för element.

Ericsson Ingenjörsbyrå AB (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, exteriör
Renoveringen planlagd att utföras 1 april - 1 oktober. Skorstenarna tas ned, yttertaket repareras. Gamla gravhällar i trapporna placeras inne i kyrkan.

Axel Forssén (Arkitekt)

F. Andersson, Högsäter (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, port
Nya furuportar i väster och söder. Innerdörren i söder ändras. Nya trösklar och trappor av kalksten.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, fönster
Solbänkarna av järnplåt byts till kopparplåt. Sakristians fönster ommuras till full bröstningshöjd, nytt fönster med dubbla glas, antikglas i blyspröjs.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Underhåll - exteriör
Taklisten och fasadputsen omses och repareras. Nya hängrännor och stuprör av oaskad kopparplåt.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Snickerierna oljemålas mörkt grågröna, taklisten ljust grå.

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad
Pannrum görs under sakristian, skorsten i dess nordöstra hörn.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, stomme
Fönstersmygarna urbilas för element.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, interiör
Pärlspåntsvägg under läktaren ersätts med slätspånt med sockel. Sakristians dörr för låg, vidgas och höjs, ny furudörr. Träljusstakar av arkitekten tillförs läktarbarriären och bänkskärmarna. Nummertavlorna ställs på plintar så deras trappor frigörs, tavlorna görs svängbara. Elementgaller tillverkas. Hela tornet rengörs och klockstolarna omflyttas. Vapenhustaket får panel. Skåp görs i sakristian i söder med toilette, bänk med lådor åt väster och altare åt öster. Takets pärlspont byts mot slät.

Axel Forssén (Arkitekt)

K R J Johansson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny trappa bakom vägg i vapenhuset.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Fast inredning - läktare
Läktargradängerna med bänkar rivs, nya görs, samt panel mot yttermur.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - ombyggnad, golv
Korgolvet förlängs åt väster. Golvet byts utom i bänkarna där det nya läggs på det gamla. Altartrappan ändras.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Fast inredning - altarring
Avkortas för passage vid altaret, grindarna igensätts. Ny klädsel.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna byggs om till lutande rygg, dörrarna omhängs, nya gavlar, nya listverk och socklar likt de gamla, sidogångar görs. Fyra rader i väster kortas och där kaminerna stått förlängs de. Korbänkarna breddas, får dörrar. Läktaren får fem nya bänkrader i söder, en i norr.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ursprungliga färger undersöks. Putsen vattrives. Hela interiören luttvättas, ommålas, fernissas. Korklockans övermålning avlägsnas, klockan flyttas till sydsidan. Nya dörrar marmoreras enkelt. Kor- och sakristians golv målas rutigt, övrigt laseras.

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Fönstersmygarna från enkel fältindelning. Sakristians tak får list och mittfält.

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln elektrifieras.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Teknisk installation
Trampringmaskin för klockorna installeras. Nya axlar, lager och läderkläppar.

M. & O. Olsson, Ystad (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Terrassmuren utanför tornet i dåligt skick, omläggs till likadant utseende.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1934 - 1934 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Västra kyrkogården anläggs.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1958 - 1958 Ändring
Två gravhällar, 1671 + en liljesten från Vassända gamla kyrkas portal sätts in i vapenhuset.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1979 Teknisk installation - värme
Eluppvärmning, bänkvärmare.

IC-Konsult (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1976 - 1976 Underhåll
Skadedjursbekämpning. Strimmig trägnagare. Anticimex.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1976 - 1976 Underhåll - takomläggning
Taket läggs om eller repareras.

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

År 1978 - 1985 Teknisk installation - el
Tornluckornas elektrifiering önskas och befinns utförd 1985.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Specifika inventarier - textilskåp
Placeras i sakristian.

K-Konsult, Linköping (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1983 Teknisk installation - VA
Vatten dras in.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1987 Specifika inventarier - textilskåp
Placeras under norra läktaren, av massiv vitbok och björk.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1987 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggs om.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1987 - 1987 Fast inredning - bänkinredning
Tre bänkrader tas bort i väster för läktarunderbyggnader, som inte utförs. Raderna utglesas. Vill ändra koret till kapell, men det godkänns inte. Möjligen anläggs istället ett sidokapell i nordväst med nya bänkar.

Magnus Johansson (Wångblad) (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1997 - 1997 Ändring - tilläggsisolering
Taket isoleras.

Charles Hörnstein (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - interiör
Renovering, kyrkan stängs, inventarier flyttas temporärt. Sprickor i väggarna, missfärgat tak, gamla fuktskador på takmålningar bättras. Bänkarna målas eller bättras i varierande grad, blir ljusare laserade. Elementen på bänkskärmarna avlägsnas, bänkdörrarna justeras.

Inter Dekor, Trollhättan (Konstnär - Dekormålare)

Jacobssons Måleri (Firma)

Serge Babot (Konstnär - Dekormålare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - exteriör
Viss renovering av fönster (troligen enligt förslag 1990, Allbäcksmetoden) och portar. Nya kopparbleck, hängrännor och stuprör. Hantverkare uppges vara Svens Fönsterrenovering, Vänersborg.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - takomläggning
Taket lagas partiellt och skiffret byts ut delvis.

Charles Hörnstein (Arkitekt)

Dimblads Bygg (Firma)

H o H Arkitekter (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)