Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD JÄRNS STOM 3:1 - husnr 1, JÄRNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_27-34

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JÄRNS KYRKA (akt.)

1200 - 1300

1200 - 1300

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Järn
Holms församling
Karlstads stift
Järns kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2003:


SAMMANFATTANDE HISTORIK

Kyrkan antas vara uppförd under 1200-talet med betydande delar av de ursprungliga gråstensmurarna bevarade i långhuset. Dess nuvarande form är ett resultat av om- och tillbyggnader under 1700- och 1800-talen. 1726 förlängdes kyrkan åt öster och fick en tresidig koravslutning. 1745 byggdes vapenhus framför sydvästportalen och 1862 förlängdes kyrkan åt väster. Vapenhuset förändrades 1947 till sakristia.

Kyrkans långa byggnadshistoria som innefattar flera både yttre och inre förändringar och följer i allmänhet ett tidstypiskt mönster. Kyrkans exteriör är ett resultat av...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1300 Nybyggnad
År 1200 - 1300 Nybyggnad
År 1726 - 1726 Ändring - ombyggnad
Samtidigt med kyrkans förlängning år öster med det tresidiga koret, uppgifter förstorade fönsteröppningar och tre nya fönsteröppningar mot norr.
År 1726 - 1726 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1737 - 1737 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av Nils Falk 1737, stofferad av Schüffner 1741, säljs 1843.

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

Nils Falk (Konstnär - Bildhuggare)

År 1745 - 1745 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus, senare ombyggt till sakristia
År 1770 - 1780 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning ca 1775
År 1770 - 1780 Ändring - ombyggnad, yttertak
Takomläggning ekspån, ca 1775.
År 1776 - 1776 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt brädgolv
År 1776 - 1776 Ändring - ombyggnad, port
Ny dörröppning under läktaren.
År 1780 - 1800 Ändring - ombyggnad, fönster
Ny fönsteröppning under läktaren, ca 1790.
År 1800 - 1830 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp, förvärvat till kyrkan på 1950-talet
År 1804 - 1804 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormålningar i taket av Erik Ekström, Hjärtungen. Troligen övermålade 1862, framtagna, konserverade och rekonstruerade 1947. Enligt uppgift även apostlar på läktarbröstningen av samme målare.

Erik Ekström, Hjärtungen (Hantverkare - Målare)

År 1810 - 1830 Ändring - ombyggnad, fönster
Sänkning av fönstren, ca 1820
År 1816 - 1816 Ändring - ombyggnad, golv
Stengolv ersätter troligen jordgolv i vapenhuset
År 1820 - 1840 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönster tas upp, ca 1831.
År 1820 - 1830 Ändring - ombyggnad, yttertak
Skiffertäckning på taket.
År 1828 - 1828 Äldre kulturhistorisk inventering

ATA (Arkiv)

År 1830 - 1870 Ändring - ombyggnad
Vapenhuset ombyggt till sakristia
År 1842 - 1842 Ändring - ombyggnad, golv
Stenhällar i gångarna
År 1843 - 1843 Fast inredning - predikstol
Predikstolen (skänkt 1694 av Örs kyrka) säljs liksom altartavlan från 1737. Ny altarpredikstol.
År 1843 - 1843 Fast inredning - altare
Predikstolen (skänkt 1694 av Örs kyrka) säljs liksom altartavlan från 1737. Ny altarpredikstol.
År 1845 - 1845 Fast inredning - läktare
Utvidgning av läktaren.
År 1851 - 1851 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Ljusbågen i kyrkans mittparti av smeden Jonas Nilsson i Gunnebyn
År 1861 - 1861 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängdes åt väster
År 1862 - 1862 Fast inredning - bänkinredning
År 1862 - 1862 Ändring - ombyggnad, yttertak
Troligen övermålades takmålningarna från 1804 med limfärg. Pärlspont 1901 och framtagning av målningarna 1947. Finns också uppgifter om att taket övermålades ca 1870.
År 1862 - 1862 Ändring - ombyggnad, golv
Hela golvet stenlagt.
År 1862 - 1862 Fast inredning - altaruppsats
Altare med enkelt kors ersätter altarepredikstolen från 1843.
År 1862 - 1862 Fast inredning - predikstol
Nuvarande predikstolen ersätter altarpredikstolen från 1843.
År 1862 - 1862 Fast inredning - altarring
Nuvarande runda altarringen tillkommer.
År 1862 - 1862 Ändring - ombyggnad, interiör
Bakom predikstolen och på motsatta sidan i koret inreddes två "hytter". Bakom predikstolen en "sakristiehytt" för prästen och i korets södra del för klockaren.
År 1870 - 1870 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel.

Hultström i Hult, Ör (Orgelbyggare)

År 1900 - 1900 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten målas vit ca 1900.
År 1901 - 1901 Ändring - ombyggnad, innertak
Innertaket kläs med pärlspontpanel.
År 1913 - 1913 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla i form av en oljemålning på en trälucka som täckte korfönstret.
År 1925 - 1925 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Nytt korfönster med glasmålningar. Kors framför.
År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, golv
Korgolvet upphöjt ca 15 cm. Trägolv på betong i bänkkvarteren. Omläggning av stenhällar i koret och gångarna.
År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster
År 1925 - 1925 Ändring - restaurering, interiör
Omfattande interiör renovering. B l a : Putsning och målning av väggar, tak, bänkar (vita på utsidan, bruna invändigt mm. Vid bänkarna och i jämnhöjd med dessa, brun brötsningspanel. Vita färgen från ca 1900 på dopfunten tas bort

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Fast inredning - orgel
Ny orgel, bibehållen fasad.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1938 - 1938 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Troligen tillkom krucifixet vid korfönstret.
År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad, innertak
Nedtagning av pärlspont, framtagande, konservering och rekonstruktion av takmålningarna från 1804. Delvis kopiering efter takmålningarna i Gunnarsnäs kyrka (Anders Krook, Vänersborg).

Olle Hellström (Konservator)

År 1947 - 1947 Underhåll - exteriör
Lagning av skiffertaket. Exteriör ommålning.
År 1947 - 1947 Teknisk installation - el
Elbelysning. Elvärme (ersätter kamin). Elmotor för orgeln.

Malmbergs elektriska, Kristinehamn (Entreprenör)

År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhuset ändras till sakristia och "hytterna" (se 1862) i koret tas bort.
År 1947 - 1947 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad, sitsar sänks och breddas. Nya bänkar på läktarens norra sida.
År 1947 - 1947 Ändring - restaurering
Större exteriör och interiör renovering, bl a interiör och exteriör ommålning.. Byggmästare: J Antonsson, Mellerud. Målarmätare: J Steiner, Järpås.

Axel Forssén (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1974 - 1974 Underhåll - exteriör
År 1991 - 1991 Teknisk installation - el
Ny elvärme och elcentral.
År 1994 - 1994 Ändring - restaurering, exteriör
Avblästring av befintlig fasadfärg, smärre putslagningar och avfärgning. Måling av trävirke i takfot, fönster och dörrar.

Bror Erikssons Måleri AB, Uddevalla (Entreprenör)

År 1995 - 1995 Underhåll - takomläggning
Skiffertaken på långhuset och sakristian.
År 2011 - 2013 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytillverkning av ytterbågar samt utvändig målning av fönster och dörrar.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Melleruds snickerifabrik (Entreprenör)