Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD JAKOBSBYN 1:22 - husnr 1, KLÖVESKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_54-4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLÖVESKOGS KYRKA (akt.)

1930 - 1933

1930 - 1933

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Grinstad
Bolstads församling
Karlstads stift
Klöveskogs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Sedan lång tid hade det bland befolkningen på halvön i nordöstra delen av Grinstads socken funnits en önskan om en egen begravningsplats. Förutom det geografiska avståndet, ca sju kilometer mellan Klöveskogs och Grinstads kyrkor, har området på den delvis skogiga och kuperade halvön en annan karaktär och historia än på den utpräglade slättbygden. En drivande kraft vid tillkomsten av Klöveskogs kyrka var kyrkoherde Lars Magnus Engström, en tongivande person, engagerad i flera sammanhang. Han sägs ha satt sin prägel på kyrkliga livet i hela södra Dalsland och ägnade sig bl a åt ett omfattande kristet författarskap. Under hans tid som ...

Läs mer i eget fönster

År 1930 - 1933 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1930 - 1933 Nybyggnad

Ernst Jansson, Grinstad (Byggmästare)

Göran Pauli (Arkitekt)

Gösta Sundvall (Konstnär)

År 1932 - 1932 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan var ursprungligen avsedd för Erikstads kyrka.
År 1934 - 1934 Invigning
År 1939 - 1939 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör målning efter färgsättningsförslag av arkitekt Yngve Kernell. Text på altartavlans baksida om målningsrabeten.

Allan Steiner, Järpås (Hantverkare - Målare)

Yngve Kernell (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Teknisk installation - värme
Elvärme
År 1970 - 1970 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning
År 1977 - 1980 Underhåll - målningsarbete, interiör
Enligt text på altartavlans baksida.

Evald Svensson, Stockenäs (Hantverkare - Målare)

Åke Ryding (Hantverkare - Målare)

År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredning av tornrum
År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, golv
Nya trägolv i långhus och kor.
År 1990 - 1990 Fast inredning - bänkinredning
Målning av bänkarna. De två främsta bänkarna närmsta koret borttagna.
År 2003 - 2003 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Avfärgning av putsen. Målning av fönster och dörrar.
År 2005 - 2005 Teknisk installation - VA
Vatten och avlopp indraget till nytt WC i vapenhuset, förråd i vapenhuset och till tornrummet.
År 2005 - 2005 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt wc och trinett i tidigare förrådsutrymmen vid sidorna om passagen mellan vapenhuset och kyrkorummet. Omläggning av golvet i vapenhuset och den nya toaletten, från trägolv till klinkers.
År 2007 - 2007 Fast inredning - altarring
Ommålning och omklädning.

Bror Ericssons måleri (Firma)

Kjell, tapetsör, Mellerud Björkstål (Hantverkare)

År 2016 - 2016 Underhåll - fönster
Målning och renovering av fönster.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Arne Nilsson Fönsterrenoveringar AB (Hantverkare)