Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD HOLMS-BERG 1:15 - husnr 1, HOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_24-10A

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HOLMS KYRKA (akt.)

1600 - 1699

1600 - 1699

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Holm
Holms församling
Karlstads stift
Holms kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2003:


Kyrkans äldsta byggnadsdelar antas vara från 1200-talet. Under 1600-talet förlängdes långhuset mot öster och fick ett tresidigt avslutat kor. Det är oklart hur mycket av den gamla kyrkan som finns kvar i de nuvarande murarna. Långt åt väster på långhusets sydsida finns ett vapenhus. Detta har en stenplatta med årtalet 1644, vapenhusets förmodade byggnadsår. Mot öster tillbyggdes en sakristia 1873.

Kyrkans långa byggnadshistoria som innefattar flera både yttre och inre förändringar följer i stort ett allmänt och tidstypiskt mönster. Kyrkans exteriör är ett resultat av om- eller nybyggnaden av...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Återbruk av material från en medeltida stenkyrka.
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1600 - 1699 Nybyggnad
År 1600 - 1699 Fast inredning - läktare
Eventuellt tillkom läktare under 1600-talet.
År 1644 - 1644 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus.
År 1727 - 1727 Fast inredning - altarring
Altaruppsats.
År 1742 - 1742 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar på innertak.

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

År 1742 - 1742 Fast inredning - predikstol
Predikstol.

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1761 - 1761 Underhåll - takomläggning
Taket beläggs med ekspån.
År 1775 - 1775 Fast inredning - läktare
År 1779 - 1779 Underhåll - omputsning
År 1784 - 1784 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet beläggs med stenhällar
År 1790 - 1800 Underhåll - omputsning
År 1790 - 1800 Underhåll - takomläggning
Skiffer ersätter spån.
År 1791 - 1791 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya kyrkfönster, målas med grön oljefärg.
År 1812 - 1812 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster på norra sidan upptaget.
År 1815 - 1815 Fast inredning - läktare
Ny större läktare.
År 1823 - 1823 Underhåll - omputsning
År 1854 - 1854 Fast inredning - orgel
Finns numera i Melleruds kapell och församlingahem.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1871 - 1871 Ändring - ombyggnad, fönster
Beslut om utvidgning av fönstrens längd och bredd samt nya större rutor lika de i Ör och Järn.
År 1873 - 1873 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.
År 1888 - 1888 Ändring - restaurering, interiör
Större renovering
År 1888 - 1888 Fast inredning - altarring
År 1888 - 1888 Fast inredning - altare
År 1888 - 1888 Fast inredning - bänkinredning
År 1888 - 1888 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket beläggs med pärlspont, eventuellt hade Schüffners målningar (se 1742) redan övermålats/överkalkats. Pärlsopnten tas sedan bort 1945 och målningarna tas delvis fram.
År 1888 - 1888 Teknisk installation - värme
År 1888 - 1888 Ändring - ombyggnad, interiör
Gravstenar i koret flyttas. Epitafier, kyrkkistor och helgonbilder tas bort. Koret och mittgången beläggs med röda bastmattor.
År 1888 - 1888 Fast inredning - läktare
Läktaren ombyggs.
År 1888 - 1888 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
All inredning målas i vita färgtoner. Ommålning av altare och predikstol.
År 1925 - 1925 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus.

ATA (Arkiv)

År 1927 - 1927 Ändring - restaurering
Bl a: Borttagande av sidopartier till altaruppstasen. Flyttande av nummertavlor. reparation av golv. Putsarbeten på väggar exteriört och interört. Ny armatur. En del åtgärder i programmet genomfördes vid den strörre renoveringen 1945.

Axel Forssén (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1927 - 1927 Konservatorsarbeten
Konservering- och restaureing av altaruppsats och predikstol, framtagande av äldre färger.

Sven Gustafsson (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - VA
Kaminer ersätts med ångvärneledning. Pannrum under sakristian.
År 1938 - 1938 Fast inredning - orgel
Fasaden ritad av Sten O Roempke.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1945 - 1945 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1945 - 1945 Ändring - ombyggnad, yttertak
Pärlsponten från 1888 tas bort och delar av Schüffners takmålningar (1742) tas fram och konserveras och kompletteras.

Olle Hellström (Konservator)

År 1945 - 1945 Ändring - ombyggnad
Västra gavelröstets brädvägg försedd med murverk av tegel. Västra ingången breddad.
År 1945 - 1945 Ändring - restaurering
Större renovering.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1945 - 1945 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktartrappa på norra sidan ersätts med läktartrappa på södra sidan.
År 1945 - 1945 Konservatorsarbeten
Altaruppsats och predikstol rekonstrueras och konserveras.

Olle Hellström (Konservator)

År 1945 - 1945 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinreding i kyrkan inklusive två nya korbänkar och sex läktarbänkar. Korbänkarnas speglar förses med adliga vapen efter äldre förebilder.
År 1990 - 1990 Specifika inventarier - textilskåp
Skåp för textilförvaring i sakristian.
År 1992 - 1992 Teknisk installation - el
Ny el- och ljudanläggning.
År 1992 - 1992 Teknisk installation - värme
Elvärme ersätter, ångvärmesystemet från 1938.

Magnus Johansson (Wångblad) (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt vindfång och justering av golvet i vapenhuset. Ny skåpsinredning på läktaren.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Underhåll - målningsarbete, interiör
Fönster, dörrar, snickerier och övrig inredning.
År 1992 - 1992 Ändring - restaurering
Stor ut- och invändig restaurering. Byggfirma: Gunnar Johanssons byggfirma AB, Värnamo

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Underhåll - takomläggning
År 1992 - 1992 Underhåll - omputsning
År 1992 - 1992 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fönster och dörrar.
År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Innertak, altaruppsats, predikstol, skulpturer.

Christer Wildenstam (Konservator)

År 1992 - 1992 Ändring
Flyttning av gravstenar i korgolvet. Flyttade åt sidorna efter att ha legat mitt framför mittgången. Dopfunten flyttad till predikstolssidan.
År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel
Ny kororgel. Inköpt från Arnäs kyrka, Örnsköldsviks kommun. Byggd 1965 av Grönlunds orgelfirma, Luleå. Installerad av i Holm av orgelbyggare Leif Hammarberg, Göteborg.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Leif Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1992 - 1992 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning av de två främsta bänkarna samt korbänken.
År 2011 - 2012 Underhåll - exteriör
Nedknackning av puts på sockel, blästring.
År 2011 - 2012 Konservatorsarbeten
Mögelsanering av konservator på bland annat tak och predikstol.

Värmlands Museum (Konservator)

År 2011 - 2012 Underhåll
Översyn skiffertak.
År 2015 - 2015 Teknisk installation - larm
Installation utrymningslarm.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2016 - 2016 Underhåll - exteriör
Fasad - putsarbeten.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Puts & Tegel i Örebro AB (Hantverkare)

År 2016 - 2016 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

PE Lindströms Måleri AB (Hantverkare)

Puts & Tegel i Örebro AB (Hantverkare)