Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FÄRGELANDA LERDALS STOM 1:2 - husnr 1, LERDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3126-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LERDALS KYRKA (akt.)

1770 - 1771

1770 - 1771

Västra Götaland
Färgelanda
Dalsland
Lerdal
Rännelanda-Lerdals församling
Karlstads stift
Lerdal kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Hur kyrkans föregångare sett ut är inte närmare känt. Från en golvomläggning 1980 finns dock uppgifter om att grundmurar, troligen tillhöriga en träkyrka, iakttagits tillsammans med gravstenar från 1600-talet. I sockenhistoriken, Lerdalsboken, nämns också ett antagande om en äldre kyrka vid gården Lerdals stom, ca 400 meter sydost om kyrkan. Gården är gammal kyrkojord och där hittades 1890 en bronsnyckel som då sattes i samband med en kyrka. Dopfunten i kyrkan, med cuppa av täljsten och fot av sandsten är daterad till 1200-talet. Kyrkan har ägt en madonna av trä från 1300- eller 1400-talen, som...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1770 - 1771 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1770 - 1771 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1770 - 1771 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1775 - 1775 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1800 - 1899 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1854 - 1854 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen från 1954 satt ursprungligen i Rännelanda kyrka. Se 1910.
År 1895 - 1895 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, ombyggd 1980
År 1895 - 1895 Ändring - ombyggnad, golv
Stenhällar ersätts med trä
År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, interiör
Ca 1900: Nya dörrar mellan långhus och vapenhus samt till långhusets södra ingång.
År 1909 - 1925 Ändring
Någon gång mellan 1909 och 1925 fick tornet sin nuvarande vita färgsättning efter att ha varit falurött.
År 1910 - 1910 Fast inredning - läktare
Läktare

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Fast inredning - altaruppsats
Ca 1910 flyttades Rännelandas altartavla (från 1854) till Lerdal. Rännelanda övertog altartavlan från Högsäter då dess medeltida kyrka revs
År 1910 - 1910 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering
Kulturhistorisk inventering av lösa föremål.

Bertil Waldén (Fotograf)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrifiering av kyrkan, värme, ljus, klockringning

Malmbergs elektriska, Kristinehamn (Entreprenör)

År 1952 - 1952 Underhåll - omputsning
Ca 1952. Ytterväggarna omputsas från kalkputs till serponitputs.
År 1952 - 1952 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ca 1952. Större delen av interiören ommålad.
År 1952 - 1952 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Oljemålning av ytterväggarna till ca 1,5 m höjd därefter kalkfärg. Oljenmålning av tornet.
År 1952 - 1952 Underhåll - takomläggning
Ca 1952. Omläggning till nytt enkupigt tegel
År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad, fönster
Ca 1960. Färgat antikglas i korfönstrens innerbågar.
År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av väggarna kring altaruppsatsen för sakristieutrymmet därbakom.
År 1972 - 1972 Ändring - restaurering

Carl-Anders Hernek (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Underhåll - målningsarbete, interiör
I stort bibehållen färgsättning.
År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, fönster
Antikglas i innerbågarna i långhuset.
År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, yttertak
Torntaket beläggs med kopparplåt istället för skiffer.
År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv med isolering. Fynd av gravstenar och stenar som möjligen kan ha visat bredden på en eventuell tidigare kyrka på samma plats.
År 1980 - 1980 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar borttagna (enligt uppgift fyra på var sida mittgången) för större sittdjup. Större sittbrädor

Carl-Anders Hernek (Arkitekt)

År 1986 - 1986 Ändring - ombyggnad, interiör
Nv sakristia i koret bakom altaruppsatsen. Altaruppsatsen framflyttad ca 60 cm och altarringen förminskad.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 2005 - 2005 Konservatorsarbeten
Ommålningsarbeten på altaruppsats, psalmnummertavlor och predikstolen.

Anders Darwall (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland (Antikvarie)

År 2006 - 2006 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhuset - takets och väggarnas masonitebeklädnad inklädd med slätpanel som vitmålats.

TJ Måleri & Bygg AB, Bengtsfors (Byggmästare)

År 2006 - 2006 Underhåll - exteriör
Träpanelen på tornet och långhuset gavelröste: Hel ommålning samt byte av enskaka rötskadade brädor.

TJ Måleri & Bygg AB, Bengtsfors (Byggmästare)

År 2012 - 2012 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltak.
År 2014 - 2015 Underhåll
Dränering och markbeläggning med skifferplattor m.m runt kyrkan.

Västarvet (Antikvarie)

År 2014 - 2014 Konservatorsarbeten
Konservatorsåtgärder på vit stola.

Ingeborg Skaar Textilvård AB (Konservator)

År 2014 - 2014 Underhåll - fönster

Femöringens Måleri & Fastighetsservice AB (Firma)